Välkommen till Brf Annexet!

Styrelse och förvaltare 2020/21


Här finns all information som du behöver som boende i huset.

Vi i styrelsen jobbar aktivt för att förvalta en bra bostadsrättsförening. Vi gillar synpunkter från våra medlemmar. Skicka gärna ett mail till oss i styrelsen vid frågor eller funderingar så återkopplar vi så snart vi kan.

Ta gärna del av “Välkommen till Brf Annexet!“, och för mer djupgående information, det vi kallar Boendepärm.

Prenumerera gärna på vårat nyhetsflöde via e-post, RSS, Twitter eller Facebook för att säkerställa att du inte missar något! Nyheter sätts även upp på anslagstavlorna i respektive entré.


Senaste nyheterna

Fel i dagordningen till stämman 2021

Dagordning ändrad, punkt borttagen. Styrelsen fick information om att föreningens stadgar inte var av den senaste versionen och därför inte levde upp till aktuella regelverk. Vid en djupdykning i problemet visade det sig att informationen var felaktig. Föreningsstämman har redan antagit den senaste versionen av stadgarna, en uppdatering är därför inte nödvändig. Föreningsstämman kommer i…

Handlingar till ordinarie föreningsstämma 20/21

I nedan fil finner ni samtliga handlingar till ordinarie föreningsstämma 20/21. – Årsredovisning (inklusive revisionsberättelse)– Valberedningens förslag – Inkommen motion – Styrelsens yttrande på inkommen motion Handlingarna har också delats ut i era brevlådor. Föreningsstämman äger rum 2021-06-13 kl. 19, på gräsmattan på parksidan.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 21/22

Medlemmar i Brf Annexet kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Tid: Onsdag 23 juni 2021 kl. 19.00.Plats: Gräsmattan på parksidan utanför Annexet. Informationen har också delats ut i era brevlådor och sitter i portentréerna. Klicka på dokumentet nedan för att se fullständig kallelse och dagordning.

Nyhetsflöde via e-post

Använd nedan formulär för att få våra nyheter direkt till din inkorg!

Nyhetsarkiv


Gällande tvättider

07.00 – 10.00
10.00 – 14.00
14.00 – 18.00
18.00 – 22.15

Nyttiga länkar

Klicka på bilden för närmare beskrivning.