Välkommen till Brf Annexet!
Hej och hjärtligt välkomna från oss i styrelsen. Hej och hjärtligt välkomna från oss i styrelsen.
Styrelsen för Brf Annexet hälsar alla hjärtligt välkomna till föreningens hemsida. Här finns all information som du behöver som boende i huset. Ambitionen är att minska på informationen i tryckt format och låta detta forum ta över. Det är därför bra om du besöker sidan med jämna mellanrum för att se om det hänt något. Du kan prenumerera på nyheter via nyhetsbrev (se höger kolumn längre ner på sidan), RSS, Twitter eller Facebook för att säkerställa att du inte missar något! Nyheter sätts även upp på anslagstavlorna i respektive entré.

Vi gillar synpunkter från våra medlemmar. Har du åsikter eller förslag? Ris eller ros? Skicka ett mail till oss i styrelsen så besvarar vi er utefter bästa förmåga, i takt med att de kommer in.

Ta gärna del av Välkommen till Brf Annexet, och för mer djupgående information, det vi kallar Boendepärm. Välkomna.

Pågående arbeten och bygglov
Renoveringsarbetena sker fortlöpande mot parksida men etappindelningar är sena
mot tidplan. Det beror bland annat på att vi blev tvungna att lämna in komplettering
till bygglovet, då indelningen av fasadskivor enligt godkänt bygglov inte var möjlig
att utföra av byggtekniska skäl. Det resulterade i att montaget av nya fasadskivor
stannade upp under flera veckor. Reviderad tidplan ska presenteras av Tresson inom
kort.

Planerade arbeten och färdigställande
Mot parksida: Under vecka 9 kommer etapp 1 att färdigställas och besiktigas,
därefter kommer ställning att börja rivas under vecka 10. Vecka 13 planeras även
etapp 2 vara klar för besiktning och ställningen kan rivas kort därefter.
Mot Biblioteksgången: Resning av ställning på etapp 5 påbörjas så snart ställningen
för etapp 1 är nertagen.

AB Tresson: Arbeten och planering
I nuläget har vi byggställning längs hela parksidan (etapp ett till fyra) och arbetet
med rivning av etapp 3-4 är klar. Just nu monteras bakomliggande vindpapp, läkt
och plåtdetaljer. Montage av nya fasadskivor sker vart efter bygglovshandläggaren
godkänner eventuella nya indelningar, nu har vi fått klartecken och montering är i
full gång och vi hoppas kunna ta igen en del av den tid som vi tappade pga. detta. Vi
kommer även inom kort att sätta upp en reviderad tidplan i portarna, så ni kan följa
planeringen av arbetet.

Hälsningar
Styrelsen genom Kreativ Byggkonsult

Handläggande projektledare Uppdragsansvarig projektledare:

Daniel Grönlund
08-647 00 90
daniel.gronlund@kreativbyggkonsult.se

Evelina Cortobius
08-647 00 90
evelina.cortobius@kreativbyggkonsult.se

Läs hela inlägget på egen sida »

Hej! 

Nu är det dags att anmäla ditt intresse för att bli en del av styrelsen, valberedningen, eller revisorerna i vår bostadsrättsförening Annexet.

Känner du att du har intresse och möjlighet att engagera dig för att verka för alla våra boendes bästa och tillvarata våra intressen är du varmt välkommen att höra av dig till någon av oss i valberedningen.

Det finns inga formella krav, förutom att du är myndig och boende i fastigheten.
Årsstämman hålls i slutet av maj.

Valberedningen arbetar kontinuerligt med att hitta och välja ut lämpliga kandidater.  Välkommen till oss med ditt intresse eller kanske bara med frågor!


Marianne Kilter 
070-337 84 41
marianne.kilter@gmail.com

Yngve Jansson
070-670 71 79
yngve.jansson11@gmail.com

Läs hela inlägget på egen sida »

Etablering och pågående arbeten
Renoveringsarbetena går enligt tidplan, resning av byggställning på etapp 1 och 2 är slutfört och rivningsarbeten pågår. Montage av nya fasadskivor startar under vecka 49 och kommer pågå parallellt med övriga rivningsarbeten.

Planerade arbeten och färdigställande
Under vecka 50 kommer byggställning på etapp 3 att börja resas och därmed kommer berörda boende kallas till ett trapphusmöte. I början av januari startar rivningsarbetet av fasad på etapp 3, då även färdigställandet av etapp 1 närmar sig och nedmontering av byggställning på etapp 1 påbörjas i mitten av januari. Besiktningar av utförda arbeten sker kontinuerligt och utförs vartefter etapper färdigställs. 

AB Tresson: Arbeten och planering
Vi har nu etablerat oss med bodar, arbetestält och byggställningar samt bygghiss. Det blir en även en del etableringar i anslutning till där arbeten pågår, i form av containers och materialupplag, som kommer att förflyttas varefter etapper påbörjas och färdigställs.

Vi hoppas ni kan ha överseende med detta. I övrigt går arbetena enligt plan och vi kommer starta med montering av skivor inom kort. 

Hälsningar Styrelsen genom Kreativ Byggkonsult 

Handläggande projektledare · Daniel Grönlund
08-647 00 90 · daniel.gronlund@kreativbyggkonsult.se

Uppdragsansvarig projektledare · Evelina Cortobius
08-647 00 90 · evelina.akerlind@kreativbyggkonsult.se

Läs hela inlägget på egen sida »

Nyhetsarkiv

Nyhetsflöde via e-post

Vi använder oss av tjänsten Mad Mimi för att leverera våra nyheter direkt till din e-postlåda. Använd nedan formulär för att prenumerera!

Boka tvättstuga

Nya bokningssystemet är nu i bruk! Möjlighet att boka via internet kommer senare, i dagsläget görs alla bokningar via bokningsterminalen som finns belägen nere vid tvättstugorna.

Gällande tvättider

  • 07.00 – 10.00
  • 10.00 – 14.00
  • 14.00 – 18.00
  • 18.00 – 22.15

Tvättstuga nr 4 stängd

Vi har stängt tvättstuga nr 4 tillsvidare pga tekniska problem. Övriga 5 tvättstugor är öppna som vanligt.

Nyttiga länkar

Beskrivning för transporter till Biblioteksgången.

Frågor till styrelsen?

Om du har några funderingar eller vill komma i kontakt med styrelsen av annan anledning kan du använda formuläret nedan. En kopia skickas då till samtliga styrelsemedlemmar.