Välkommen till Brf Annexet!
Hej och hjärtligt välkomna från oss i styrelsen. Hej och hjärtligt välkomna från oss i styrelsen.
Styrelsen för Brf Annexet hälsar alla hjärtligt välkomna till föreningens hemsida. Här finns all information som du behöver som boende i huset. Ambitionen är att minska på informationen i tryckt format och låta detta forum ta över. Det är därför bra om du besöker sidan med jämna mellanrum för att se om det hänt något. Du kan prenumerera på nyheter via nyhetsbrev (se höger kolumn längre ner på sidan), RSS, Twitter eller Facebook för att säkerställa att du inte missar något! Nyheter sätts även upp på anslagstavlorna i respektive entré.

Vi gillar synpunkter från våra medlemmar. Har du åsikter eller förslag? Ris eller ros? Skicka ett mail till oss i styrelsen så besvarar vi er utefter bästa förmåga, i takt med att de kommer in.

Ta gärna del av Välkommen till Brf Annexet, och för mer djupgående information, det vi kallar Boendepärm. Välkomna.

Etablering och pågående arbeten
Renoveringsarbetena går enligt tidplan, resning av byggställning på etapp 1 och 2 är slutfört och rivningsarbeten pågår. Montage av nya fasadskivor startar under vecka 49 och kommer pågå parallellt med övriga rivningsarbeten.

Planerade arbeten och färdigställande
Under vecka 50 kommer byggställning på etapp 3 att börja resas och därmed kommer berörda boende kallas till ett trapphusmöte. I början av januari startar rivningsarbetet av fasad på etapp 3, då även färdigställandet av etapp 1 närmar sig och nedmontering av byggställning på etapp 1 påbörjas i mitten av januari. Besiktningar av utförda arbeten sker kontinuerligt och utförs vartefter etapper färdigställs. 

AB Tresson: Arbeten och planering
Vi har nu etablerat oss med bodar, arbetestält och byggställningar samt bygghiss. Det blir en även en del etableringar i anslutning till där arbeten pågår, i form av containers och materialupplag, som kommer att förflyttas varefter etapper påbörjas och färdigställs.

Vi hoppas ni kan ha överseende med detta. I övrigt går arbetena enligt plan och vi kommer starta med montering av skivor inom kort. 

Hälsningar Styrelsen genom Kreativ Byggkonsult 

Handläggande projektledare · Daniel Grönlund
08-647 00 90 · daniel.gronlund@kreativbyggkonsult.se

Uppdragsansvarig projektledare · Evelina Cortobius
08-647 00 90 · evelina.akerlind@kreativbyggkonsult.se

Läs hela inlägget på egen sida »

Behovet bevisligen stort, därav gör vi en repris av extra container för bortforsling av oönskat förrådsinnehåll.

Trots att containern vi beställde senast var full vid helgens slut, hade källargångarna fyllts upp av skrymmande föremål (möbler, vitvaror med mera). Vi återupprepar: detta är givetvis inte OK. Det är delad egendom, vi har ett gemensamt ansvar. Grovsoprummen är en service, inte en rättighet, och beteendet att bara släppa sina saker på slumpmässigt vald plats är inte försvarbart och belastar föreningen ekonomiskt, samt gör att vår fastighetsskötare inte kan utföra sina vanliga uppgifter.

Med tråkig ton nu ur vägen vill vi dock belysa att vi beställt container på nytt, då behovet visar sig vara enormt. 

Containern kommer att stå på parksidan under kommande helg (fre 25/10 - sön 27/10). Vet ni med er att ni kommer behöva slänga stora saker inför bytet av förrådsfronter så är det alltså dags att passa på!

Har man inte möjlighet att använda detta tillfälle för att lämna av skrymmande föremål hänvisar vi till Hagby återvinningscentral.

Hälsningar,
Styrelsen

Läs hela inlägget på egen sida »

Status
Under våren har vi arbetat med att ta fram underlag för den kommande fasadrenoveringen. Som projektorganisation har styrelsen anlitat Kreativ Byggkonsult att ta hand om projektet från start till mål. Innan sommaren skickade vi ut förfrågan för genomförande till ett antal entreprenörer och vi har nu handlat upp Tresson AB som totalentreprenör.

Tillvägagångssätt
För att kunna genomföra renoveringen av fasaden måste det användas ställning med hänsyn till bland annat arbetsmiljön. Fasadrenoveringen kommer ske i etapper för att minimera tiden ställningen kommer stå vid varje lägenhet. Tresson AB håller på att ta fram en tidplan och etappindelning som kommer sättas upp i respektive trapphus tillsammans med skiss på hur fasaden kommer se ut.

Fasadarbetena börjar med att gamla fasadskivor plockas ner. Husväggen ses över och eventuella tidigare skador repareras. Därefter sätts det upp ny vindpapp och nya fasadskivor. Efter varje etapp sker en besiktning innan ställning plockas ner och byggs upp på nästa etapp.

Det kommer löpande komma ut information om status i projektet och inför varje ny etapp kommer det hållas ett trapphusmöte med berörda lägenheter där information kommer ges och det ges möjlighet att ställa frågor.

Tider
Uppstart och etablering beräknas ske under vecka 44 med start på gårdssidan.
Generellt gäller arbetsdagar måndag till fredag med arbetstider 07.00 - 17.00. Bullrande arbeten får ske efter kl. 8.00.

Informationsmöte
Den 23:e oktober klockan 18:00 kommer vi hålla ett informationsmöte i hörsal på Tibble Gymnasium (ingång via Tibble teatern) Där vi kommer svara på era frågor och funderingar.

Frågor och synpunkter
Kreativ Byggkonsult kommer vara projektledare och hålla i all information gällande fasadrenovering. Kontakta gärna dem vid eventuella frågor. Kontaktperson till entreprenör anslås i trapphusen vid start.

Hälsningar
Styrelsen genom Kreativ Byggkonsult

Handläggande projektledare
Daniel Grönlund
08-647 00 90
daniel.gronlund@kreativbyggkonsult.se

Uppdragsansvarig projektledare
Evelina Åkerlind
08-647 00 90
evelina.akerlind@kreativbyggkonsult.se

Läs hela inlägget på egen sida »

Nyhetsarkiv

Nyhetsflöde via e-post

Vi använder oss av tjänsten Mad Mimi för att leverera våra nyheter direkt till din e-postlåda. Använd nedan formulär för att prenumerera!

Boka tvättstuga

Nya bokningssystemet är nu i bruk! Möjlighet att boka via internet kommer senare, i dagsläget görs alla bokningar via bokningsterminalen som finns belägen nere vid tvättstugorna.

Gällande tvättider

  • 07.00 – 10.00
  • 10.00 – 14.00
  • 14.00 – 18.00
  • 18.00 – 22.15

Tvättstuga nr 4 stängd

Vi har stängt tvättstuga nr 4 tillsvidare pga tekniska problem. Övriga 5 tvättstugor är öppna som vanligt.

Nyttiga länkar

Beskrivning för transporter till Biblioteksgången.

Frågor till styrelsen?

Om du har några funderingar eller vill komma i kontakt med styrelsen av annan anledning kan du använda formuläret nedan. En kopia skickas då till samtliga styrelsemedlemmar.