Transportväg till Biblioteksgången

Så här hittar du till Biblioteksgångens entréer med en transport.
Gäller för både bil och lastbil.

1. Sök upp ”Gustaf Bergs väg 17” på din GPS
2. Följ beskrivningen nedan när du hittat till Gustaf Bergs väg.