Valberedningen informerar

Hej! 

Nu är det dags att anmäla ditt intresse för att bli en del av styrelsen, valberedningen, eller revisorerna i vår bostadsrättsförening Annexet.

Känner du att du har intresse och möjlighet att engagera dig för att verka för alla våra boendes bästa och tillvarata våra intressen är du varmt välkommen att höra av dig till någon av oss i valberedningen.

Det finns inga formella krav, förutom att du är myndig och boende i fastigheten.
Årsstämman hålls i slutet av maj.

Valberedningen arbetar kontinuerligt med att hitta och välja ut lämpliga kandidater.  Välkommen till oss med ditt intresse eller kanske bara med frågor!

Marianne Kilter 
070-337 84 41
marianne.kilter@gmail.com

Yngve Jansson
070-670 71 79
yngve.jansson11@gmail.com