Felaktig faktura

Medlemmar har hört av sig till styrelsen angående en faktura från ComHem.

Många medlemmar kontaktade styrelsen angående att de tagit emot felaktiga fakturor från Com Hem. Styrelsen har haft kontinuerlig kontakt med Com Hem där det framkommer att de har gjort ett fel i och med att fakturorna skickats ut.

När du avropade det förra avtalet med Com Hem så har Com Hem lagt upp dig personligt som kund och därigenom har du ingått ett enskilt avtal. När vi uppdaterade vårt avtal så började Com Hem fakturera de medlemmar som ingått enskilt avtal men som inte avropat det nya gruppavtalet. Detta skulle inte ha skett utan var ett fel från Com Hems sida. Vår kontaktperson på Com Hem bad oss att hänvisa alla medlemmar till Com Hems kundtjänst men Com Hems kundtjänst skickade medlemmar tillbaka till styrelsen. Det blev rörigt för dig som medlem. 

Styrelsen har inte mandat att påverka fakturor mellan dig som enskild part och leverantörer, det finns därför ingenting som styrelsen kan göra för det som inträffat.

För att åtgärda detta så fort som möjligt kan du avropa det nya gruppavtalet, om du har pratat med Com Hems kundtjänst ska de ha meddelat dig detta. Det gäller alltså att du tar del av föreningens nya gruppavtal vilket innebär flera kanaler som du själv väljer. Paketet heter Silver Flex. Gör du detta kommer fakturan att makuleras och allt rullar på. Denna tjänst kommer såklart att som tidigare ingå i din avgift och inga fler fakturor ska komma till dig personligen.

Kontakta Com Hems kundtjänst för att avropa nya gruppavtalet:
Tel. nr. 0775 – 17 17 20

På nedan länk kan du välja ut de kanaler du vill lägga till kostnadsfritt.

https://www.comhem.se/tv/tv-silver-flex

Etiketter

Nytt tilläggspaket TV

Föreningen har sedan tidigare ComHems grundutbud för TV. Styrelsen har nu gjort en upphandling för tv-utbudet vilket resulterat i att därutöver tecknat ett tilläggspaket för TV. Paketet är TV SILVER FLEX och ger samtliga medlemmar tillgång till flera tv-kanaler. Avtalet började gälla 2020-09-28.

För att se hur du aktiverar de nya kanalerna går du in på https://www.comhem.se/tv/tv-silver-flex.

Etiketter