Besiktning av våning 9

Cura informerar

Nu har det snart gått 2 år sedan Boettens nybyggnation slutbesiktades
Därmed är det dags att göra en 2-årsbesiktning, eller en så kallad statusbesiktning
.

Det som kommer att besiktas är alla ytor som påverkats av byggnationen.
Både trapphus, ventilation, hissutrymmen, driftutrymmen och tak men även lägenheterna som aldrig blev besiktade vid slutbesiktningen.


Därför är det mycket viktigt att vi kommer in i alla lägenheter.

Vi har ju även uppmanat alla att själva notera de fel och brister som ni själva upplevt i era nya bostäder, så att även dessa kan besiktas och protokollföras.

I anslutning till besiktningen kommer även en ljudmätning genomföras. Vi har fått ett krav från kommunen att mäta ljudet från er ventilation som har upplevts, och anmälts, vara för hög. Likaså skall stegljud till utrymmen under ljudmätas.

De datum som besiktningen kommer att utföras är följande;
18 Maj – alla gemensamma ytor samt driftutrymmen, hissmaskinsrum, tak etc

19 Maj – alla lägenheter samt ljudmätning

Det är som sagt av yttersta vikt att vi kan få möjlighet att besikta alla lägenheter. Annars kan vissa garantifel falla.

Får ni problem med datum eller har frågor så kontakta fastighetsförvaltaren snarast.

En påminnelse för denna besiktning kommer att komma ut en vecka innan.

Besiktningen kommer att utföras av en oberoende besiktningsfirma.

Med vänlig hälsning

Conny Brithén – Förvaltare Cura Center
och
styrelsen BRF Annexet
Kontakt vid frågor: conny@curacenter.se