Valberedningen

Valberedningen sedan 27 maj 2019 består av två ledamöter:
Yngve Jansson och Marianne Kilter.
 

Valberedningen är medlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och bibehålla
en fungerande styrelse som på ett kvalificerat och tryggt sätt kan hantera
föreningens verksamhet framöver. Ofta är det valberedningen som tar initiativ till
ett nödvändigt förändringsarbete. Valberedningen har alltså en nyckelfunktion
och dess uppgift är bl.a. att från den stund den utses, fram till nästa årsstämma,
analysera hur den sittande styrelsen arbetar. Valberedningens arbete pågår därmed
parallellt med styrelsens arbete under hela det år den är vald för.

Senaste från valbereningen

Kontaktinformation

Marianne Kilter 
070-337 84 41
marianne.kilter@gmail.com

Yngve Jansson
070-670 71 79
yngve.jansson11@gmail.com