Valberedningen

Föreningen behöver en valberedning så fort som möjligt 

De medlemmar som närvarade vid föreningsstämman vet att en ny valberedning inte kunde väljas in på grund av att ingen anmält intresse för uppdraget. Detta försätter oss medlemmar i en väldigt skör sits. Därför behöver vi nu tillsätta en valberedning så fort som möjligt.

Valberedningens uppgift är att ge förslag på ledamöter till styrelsen, förtroendevalda revisorer, en ny valberedning och att lämna förslag  på arvode för dessa. Det är ett viktigt arbete som är en del i att kvalitetssäkra att föreningens förtroendevalda har kompetens att fatta beslut som driver föreningen framåt på ett tryggt och stabilt sätt. Detta är viktigt för alla oss medlemmar då det är en förutsättning för att fastigheten ska fortsätta att öka i värde.

Utifrån att vi befinner i ett så skört läge valde föreningsstämman att höja valberedningens arvode ungefär 200% under 2020. Arvodet är nu ett prisbasbelopp.
Det finns utbildning och stöd att få i sitt arbete som valberedare. Arbetet börjar direkt och fortlöper fram till föreningsstämman 2021. 

Hör jättegärna av er till styrelsen om ni har frågor.

styrelse@brfannexet.se

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen