Information från styrelsemöten

Här lägger vi upp information från styrelsemöten så att du får insyn i vad som diskuteras på våra styrelsemöten. Datumformatet på filnamnen är "[år]-[månad]-[dag]".

Samtliga protokoll nedanför är sammanfattade protokoll. Med det menas att känslig information, som vi enligt lag ej får delge öppet, är omitterad.

Kom i kontakt med styrelsen!

Om du har några förslag på punkter till nästkommande styrelsemöte är du välkommen att fylla i detta formulär. Då skickas dina förslag till styrelsen.