Information från styrelsemöten

Här lades information upp från styrelsemöten så att medlemmarna skulle få insyn i vad som diskuteras på våra styrelsemöten. Vi har frångått detta arbetssätt och väljer numer att fördela information på annat sätt. Exempel på detta är fler nyhetsanslag samt införandet av informationsbladet Annexpress (f.d AnnexNytt).

Samtliga protokoll nedanför är sammanfattade protokoll. Med det menas att känslig information, som vi enligt lag ej får delge öppet, är omitterad. Datumformatet på filnamnen är "[år]-[månad]-[dag]".

Kom i kontakt med styrelsen!

Om du har några förslag på punkter till nästkommande styrelsemöte är du välkommen att fylla i detta formulär. Då skickas dina förslag till styrelsen.