Styrelsen

Styrelsen ansvarar för den löpande verksamheten under året och har rätt att avgöra alla frågor som inte lagar och stadgar föreskriver att medlemmarna ska fatta beslut om. Styrelsen kan t ex på egen hand ta beslut om nödvändiga reparationer och underhåll och bestämmer också årsavgiftens storlek.

Styrelsens arbete granskas fortlöpande av föreningens stämmovalda revisor och av styrelsen utsedd revisor från Engzells Revisionsbyrå AB. Som boende kan du vända dig till styrelsen med frågor, problem samt synpunkter och förslag som rör föreningens skötsel, antingen genom formuläret till höger, eller direkt via mail. För att se vilka som sitter i styrelsen, se flik "Personer i styrelsen".

Styrelselokalen. Klicka på bilden för att förstora den.