Enkel bokning med app i mobilen

Visste du att det finns en app för bokning av tvättstuga och föreningslokal? Med hjälp av den kommer du direkt till bokningen och slipper gå via hemsidan.

För att använda appen använder du samma inloggning som till webbokning. HTTP-adressen du skriver in för att appen ska hitta rätt är https://brfannexet.aptustotal.se/bookingservice/bookingservice.svc/ – vilket även följande QR-kod leder till.

Inställningarna sparas och bokningsportalen är bara ett knapptryck bort. Det går även att enkelt se tidigare och kommande bokningar, samt avboka. Överskådligt och enkelt.

Fel i dagordningen till stämman 2021

Dagordning ändrad, punkt borttagen.

Styrelsen fick information om att föreningens stadgar inte var av den senaste versionen och därför inte levde upp till aktuella regelverk. Vid en djupdykning i problemet visade det sig att informationen var felaktig. Föreningsstämman har redan antagit den senaste versionen av stadgarna, en uppdatering är därför inte nödvändig.

Föreningsstämman kommer i övrigt att ske enligt kallelse och dagordning.

Handlingar till ordinarie föreningsstämma 20/21

I nedan fil finner ni samtliga handlingar till ordinarie föreningsstämma 20/21.

– Årsredovisning (inklusive revisionsberättelse)
– Valberedningens förslag
– Inkommen motion
– Styrelsens yttrande på inkommen motion

Handlingarna har också delats ut i era brevlådor.

Föreningsstämman äger rum 2021-06-13 kl. 19, på gräsmattan på parksidan.

Besiktning av våning 9

Cura informerar

Nu har det snart gått 2 år sedan Boettens nybyggnation slutbesiktades
Därmed är det dags att göra en 2-årsbesiktning, eller en så kallad statusbesiktning
.

Det som kommer att besiktas är alla ytor som påverkats av byggnationen.
Både trapphus, ventilation, hissutrymmen, driftutrymmen och tak men även lägenheterna som aldrig blev besiktade vid slutbesiktningen.


Därför är det mycket viktigt att vi kommer in i alla lägenheter.

Vi har ju även uppmanat alla att själva notera de fel och brister som ni själva upplevt i era nya bostäder, så att även dessa kan besiktas och protokollföras.

I anslutning till besiktningen kommer även en ljudmätning genomföras. Vi har fått ett krav från kommunen att mäta ljudet från er ventilation som har upplevts, och anmälts, vara för hög. Likaså skall stegljud till utrymmen under ljudmätas.

De datum som besiktningen kommer att utföras är följande;
18 Maj – alla gemensamma ytor samt driftutrymmen, hissmaskinsrum, tak etc

19 Maj – alla lägenheter samt ljudmätning

Det är som sagt av yttersta vikt att vi kan få möjlighet att besikta alla lägenheter. Annars kan vissa garantifel falla.

Får ni problem med datum eller har frågor så kontakta fastighetsförvaltaren snarast.

En påminnelse för denna besiktning kommer att komma ut en vecka innan.

Besiktningen kommer att utföras av en oberoende besiktningsfirma.

Med vänlig hälsning

Conny Brithén – Förvaltare Cura Center
och
styrelsen BRF Annexet
Kontakt vid frågor: conny@curacenter.se

Containervecka v.16

Mellan måndag 19/4 till fredag 23/4 fortsätter föreningen att ha en container på parksidan.

Alla medlemmar kan kasta saker i containern. Denna extra container har beställts för att helgens container blev full direkt.

Tillåtet:
Papper, trä, plast, metaller, textilier, möbler och icke brännbart, t ex mineralull, tegel, sten och betong.

Ej tillåtet:
Asbest – från exempelvis byggskivor, takskivor, rörisolering.
Elektriskt eller elektroniskt avfall – allting med sladd, batterier eller solcell.
Produkter med freon – t ex kylskåp och frysboxar.
Ljuskällor – lysrör, lågenergilampor, glödlampor eller andra ljuskällor.
Hushållsavfall – avser t ex köksavfall.
Däck, farligt avfall – målarfärg, kemikalier, lösningsmedel, spillolja, impregnerat material
t ex tryckimpregnerat trä.

Containerdag och korvgrillning v. 15

Vänlig påminnelse om att en container kommer att finnas på parksidan under helgen v. 15. Containern är till för alla medlemmar som vill slänga saker under vårstädningen.

Styrelsen kommer att hålla igång grillen och köpa in korv samt dricka till alla medlemmar.

Vi håller till vid grillen under lördagen 2021-04-17 från kl. 10 så sväng jättegärna förbi och håll oss sällskap!

Information om tvättstugorna

Två nyheter om tvättstugorna

På grund av otillåten användning av tvättstugorna nattetid kommer elen i samtliga tvättstugor att stängas av alla dagar mellan kl. 23.00 och 06.00.

På grund av upprepade stölder av föreningens strykjärn i tvättstugorna kommer inga fler att köpas in. Du som vill använda strykjärn i en tvättstuga där det saknas rekommenderas att ta med ditt eget.