Information om tvättstugorna

Två nyheter om tvättstugorna

På grund av otillåten användning av tvättstugorna nattetid kommer elen i samtliga tvättstugor att stängas av alla dagar mellan kl. 23.00 och 06.00.

På grund av upprepade stölder av föreningens strykjärn i tvättstugorna kommer inga fler att köpas in. Du som vill använda strykjärn i en tvättstuga där det saknas rekommenderas att ta med ditt eget.

Renovering av LUMON balkonginglasning

Gruppupphandling framtagen av medlem

Flera medlemmar har tidigare gjort balkonginglasning genom företaget LUMON. Calle Djerf och J Peter Larsson är medlemmar i brf Annexet och har i kontakt med företaget tagit fram ett förslag på ett serviceerbjudande på de balkonginglasningarna som gjorts av LUMON. Det finns möjlighet att få billigare service om flera medlemmar använder sig av tjänsten.

Se bifogad fil för mer information.

AnnexPress nr. 20-3

Nedan när senaste numret av AnnexPress.

Information om:
– Ny ekonomisk förvaltare och journummer.
– Slutinformation fasadrenovering.
– Ny valberedning.
– Slutinformation om byte av internetleverantör.
– Information om det nya tilläggspaketet ComHem.

Ny ekonomisk förvaltare från 2021-01-01

HSB ny ekonomisk förvaltare för föreningen

För dig som medlem innebär det:
– Avgiftsavin kommer se annorlunda ut med ett nytt Bankgiro.
– Om ni har haft tidigare autogiro behöver ni registrera det på nytt.
– Nya kontaktvägar för era ekonomiska frågor.

Kund- och Medlemsservice 010-442 11 00

Se bifogad fil för mer information.

Träffa styrelsen – digitalt

Styrelsen bjuder in till tillfälle för dig att ställa frågor och prata om föreningen.

Styrelsen vill att du som medlem är delaktig i vår fastighet och förening. Därför bjuder vi in till ett tillfälle att träffas. På grund av den rådande covid-19 pandemi kommer tillfället att vara digitalt.

Ta en kaffe och videochatta med oss.

Datum:     onsdag 2020-12-16
Tid:          kl. 18.30
Plats:        Google meet.

Ingen mjukvara behövs. När det är dags för mötet klickar du på länken nedan och ansluter.

meet.google.com/dez-qvae-muv

Nya portentrédörrar

Nya, säkrare portentrédörrar installeras

Under året 2020 hittills har säkerheten i fastigheten varit ett viktigt ämne för oss medlemmar. Som ett steg i att göra fastigheten säkrare har styrelsen gett vår tekniska fastighetsförvaltare i uppgift att upphandla nya portdörrar. Upphandlingen har resulterat i nya, säkrare portentrédörrar i stål från företaget Proloc.

Planerat startdatum för installationen är 2020-11-06.

Felaktig faktura

Medlemmar har hört av sig till styrelsen angående en faktura från ComHem.

Många medlemmar kontaktade styrelsen angående att de tagit emot felaktiga fakturor från Com Hem. Styrelsen har haft kontinuerlig kontakt med Com Hem där det framkommer att de har gjort ett fel i och med att fakturorna skickats ut.

När du avropade det förra avtalet med Com Hem så har Com Hem lagt upp dig personligt som kund och därigenom har du ingått ett enskilt avtal. När vi uppdaterade vårt avtal så började Com Hem fakturera de medlemmar som ingått enskilt avtal men som inte avropat det nya gruppavtalet. Detta skulle inte ha skett utan var ett fel från Com Hems sida. Vår kontaktperson på Com Hem bad oss att hänvisa alla medlemmar till Com Hems kundtjänst men Com Hems kundtjänst skickade medlemmar tillbaka till styrelsen. Det blev rörigt för dig som medlem. 

Styrelsen har inte mandat att påverka fakturor mellan dig som enskild part och leverantörer, det finns därför ingenting som styrelsen kan göra för det som inträffat.

För att åtgärda detta så fort som möjligt kan du avropa det nya gruppavtalet, om du har pratat med Com Hems kundtjänst ska de ha meddelat dig detta. Det gäller alltså att du tar del av föreningens nya gruppavtal vilket innebär flera kanaler som du själv väljer. Paketet heter Silver Flex. Gör du detta kommer fakturan att makuleras och allt rullar på. Denna tjänst kommer såklart att som tidigare ingå i din avgift och inga fler fakturor ska komma till dig personligen.

Kontakta Com Hems kundtjänst för att avropa nya gruppavtalet:
Tel. nr. 0775 – 17 17 20

På nedan länk kan du välja ut de kanaler du vill lägga till kostnadsfritt.

https://www.comhem.se/tv/tv-silver-flex

Etiketter

Nytt tilläggspaket TV

Föreningen har sedan tidigare ComHems grundutbud för TV. Styrelsen har nu gjort en upphandling för tv-utbudet vilket resulterat i att därutöver tecknat ett tilläggspaket för TV. Paketet är TV SILVER FLEX och ger samtliga medlemmar tillgång till flera tv-kanaler. Avtalet började gälla 2020-09-28.

För att se hur du aktiverar de nya kanalerna går du in på https://www.comhem.se/tv/tv-silver-flex.

Etiketter

Bahnhof – Ny internetleverantör

Välkommen som kund hos Bahnhof!

Brf Annexet har tecknat avtal om kollektiv anslutning till Bahnhof och samtliga boenden får tillgång till internettjänsten 1000/1000 Mbit/s. Med Bahnhof får du en stabil, snabb och integritetsmärkt anslutning. Anslutningen sätts igång den 30e september.

KOM IGÅNG SÅHÄR:
Efter den 30e gör du såhär för att aktivera din tjänst:

  1. Anslut din router med en nätverkskabel till internetuttaget som är placerat i din lägenhet.
  2. Starta datorn och öppna en webbläsare. Du kommer automatiskt till Bahnhofs inloggningssidan http://dhcp.bahnhof.se. Om du inte automatiskt kommer till inloggningssidan så skriver du in adressen manuellt i adressfältet på din webbläsare.
  3. Välj din adress.
  4. Vänta 15 minuter och starta sedan om routern. Nu ska internet vara igång och du kan surfa.  

Vid frågor kontakta Bahnhof på 010-510 30 19, de har telefontid mellan kl. 08-17 på vardagar.


Månadsbrev, status fasadrenovering

Pågående arbeten

Fasadarbetena pågår mot Biblioteksgången och några mindre arbeten kvarstår mot
parksidan. Information om etappindelningar är tyvärr otydlig då gränserna för
respektive etapp inte är exakt och även ändras under arbetets gång.

Mot parksidan: Mindre arbeten i sockelplan, återställning delar av mark.

Mot Biblioteksgången: Arbeten pågår på etapp 5 till 8.

Tidplanen är att fasaden mot Biblioteksgången ska vara klar vecka 40.
På grund av läget avseende Covid-19 kan sluttiden komma att förskjutas.

AB Tresson: Arbeten och planering

Arbetena fortgår under sommaren men det är tyvärr leveransförseningar av
fasadskivor pga. Covid-19 och sluttiden är förskjuten till vecka 40.
Vi har därför inte kunnat göra klart fasadarbetena och riva ställningen på etapp 5-6,
men planerar att fortsätta med rivning vecka 35.

Besiktningar görs kontinuerligt för att rivning av ställningen ska kunna fortgå
löpande.

Vi minskar på etableringsområdet och planerar att återställa mark på parksidan
vecka 33-34.

Hälsningar
Styrelsen genom Kreativ Byggkonsult
Uppdragsansvarig projektledare
Curt Söderberg
070-918 72 52
E-post: curt.soderberg@kreativbyggkonsult.se