Felanmälan Dag och Natt

Sedan 1 jan 2018 ska all felanmälan göras direkt till Cura.

Curas telefonnummer är 08-21 91 11. Observera att ärenden som är av akut natur och behöver snabb behandling måste ringas in.

För mindre akuta ärenden kan felanmälan skickas till info@curacenter.se

Har du fakturafrågor eller frågor gällande den ekonomiska förvaltningen?

Hör i så fall av er till Princip Redovisning, som är vår ekonomiska förvaltare.
Deras kontaktuppgifter kan ni hitta på deras hemsida: principredovisning.se