Välkommen till Brf Annexet!
Styrelsen för Brf Annexet hälsar alla hjärtligt välkomna till föreningens hemsida. Här finns all information som du behöver som boende i huset. Ambitionen är att minska på informationen i tryckt format och låta detta forum ta över. Det är därför bra om du besöker sidan med jämna mellanrum för att se om det hänt något. Du kan prenumerera på nyheter via RSS, Twitter eller Facebook för att säkerställa att du inte missar något! Nyheter sätts även upp på anslagstavlorna i respektive entré.

Vi gillar synpunkter från våra medlemmar. Har du åsikter eller förslag? Ris eller ros? Skicka ett mail till oss i styrelsen så besvarar vi er utefter bästa förmåga, i takt med att de kommer in.

Ta gärna del av Välkommen till Brf Annexet, och för mer djupgående information, det vi kallar Boendepärm. Välkomna.

2019

Styrelsen vill redan nu förvarna om att byte av fastighetens passagesystem för ytterdörrar, garagedörrar och tvättstuga ska ske med start den 6 maj.

Bytet beräknas pågå under två veckor och varje boende får då tre blippar/taggar kostnadsfritt i brevlådan. Det kommer att finnas möjlighet att kvittera ut fler.

Boende som hyr av kommunen får sina blippar av bostadsförvaltaren på Täby kommun.

Mer detaljerad information om allt det praktiska kring övergången till ett nytt system ges i god tid före den 6 maj. Då besvarar vi också eventuella frågor.

Ni som har fyllt i formulären för porttelefonen ska efter den 6 maj kunna öppna er ytterport via det telefonnummer ni har uppgivit.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Läs hela inlägget på egen sida »

Information om veckan:

 • Under nästa vecka kommer bygghissen att monteras ner. Detta kommer medföra att persontransporter till bygget kommer ske via innerhissarna.
 • Under nästa vecka kommer vi fortsätta montera fasadskivor på båda sidorna och börja på gaveln på port 2.
 • Köksarbeten kommer att fortsätta i port 2.
 • Målningen kommer att färdigställas i port 4.
 • Plåtarbeten på taket kommer fortsätta under nästa vecka vilket kan medföra en del bankande.
 • Under nästa vecka kommer vi fortsätta montera trall på terrasserna på plan 8.
 • Bygget kommer vara stängt under påskledigheten.
 • Under veckan kommer vi fortsätta återställa skador efter byggnationen på taket.

Extra info:

 1. Vi kommer fortsätta städa av balkonger och åtgärda skador hos folk som har fått skador från EPS-läckaget. Detta arbete kommer fortsätta att ske löpande.
 2. Torsdagen den 2/5/2019 kommer vi att stänga av strömmen i hela trapphus 2 & 4 mellan kl 09:00-15:00.  

Har man fortfarande inte fått hjälp skall man höra av sig till Cura.

Vi på Boetten vill önska alla en glad påsk!

Läs hela inlägget på egen sida »

Hej!

Nu är det dags att anmäla ditt intresse för att bli en del av styrelsen, valberedningen, eller revisorerna i vår bostadsrättsförening Annexet.

Känner du att du har intresse och möjlighet att engagera dig för att verka för alla våra boendes bästa och tillvarata våra intressen, är du varmt välkommen att höra av dig till någon av oss i valberedningen.

Det finns inga formella krav, förutom att du är myndig och boende i fastigheten.

Årsstämman hålls vanligtvis i slutet av maj.

Valberedningen arbetar kontinuerligt med att hitta och välja ut lämpliga kandidater. Välkommen till oss med ditt intresse, eller kanske bara frågor!

Vänligen
Valberedningen

Richard Lovik,   070-558 48 14
Anna Eklöf,   anna.eklof19@gmail.com

Läs hela inlägget på egen sida »

Nu kan du registrera dig för brf Annexets nya porttelefon!

Genom att fylla i formuläret online - eller på den papperskopia som distribueras till medlemmar utan dator - får du och din familj tillgång till porttelefonen i vårt nya passagesystem. Alla i hushållet kan alltså registrera sina egna telefonnummer.

Deadline söndag 3 februari.
Deadline har flyttats fram på obestömd tid tills vi känner oss klara.
Klicka här för att komma till formuläret!

OBS! Alla telefonnummer måste registreras om! De gamla numren förs INTE över med automatik.

Vänligen
Styrelsen

Läs hela inlägget på egen sida »
Nyheter från

Efter gjutningen av EPS-betongen har vi upptäckt att det förekommit läckage.

Har ni fått EPS-betong på er balkong eller om det har letat sig in i er lägenhet eller om ni har fått annan påverkan på ert hem pga byggnationen på plan 8 så ska ni först och främst meddela detta till Conny på Cura Center: conny@curacenter.se

Ärendet kommer att dokumenteras och föras in i ett protokoll och sedan vidarebefordras till Boetten. Ni blir därefter kontaktad för eventuella åtgärder. Om ärendet är akut så kan ni höra av er direkt till Jim på Boetten:
jim.diviak@boetten.se
073-842 12 46

Med vänlig hälsning, Boetten Bygg

Läs hela inlägget på egen sida »

- Vi kommer snart behöva information från er boende!

Den 22 februari är det tänkt att vi går över till det nya passagesystemet. När vi byter passagesystem kommer vi även att byta porttelefonen, vilket även innebär att alla i hushållet kan bli inlagda. Tidigare var det bara ett nummer per hushåll, så detta blir en klar förbättring!

Vi kommer att gå ut med ett formulär som du som boende behöver fylla i för att bli registrerad och för att du ska kunna öppna porten via telefonen. Det gamla numret kommer inte att föras över automatiskt.

Formuläret kommer att gå ut under v. 4.

Gällande passagebrickor kommer tre stycken delas ut per lägenhet. De som har fler än tre i dagsläget kommer ha möjlighet att byta in sina befintliga brickor utöver dessa mot den nya versionen. Samtliga brickor måste då uppvisas. Vi återkommer med mer information kring processen.

Vänlig hälsning,
Styrelsen

Läs hela inlägget på egen sida »

Nyhetsarkiv

Nyhetsflöde via e-post

Vi använder oss av tjänsten Mad Mimi för att leverera våra nyheter direkt till din e-postlåda. Använd nedan formulär för att prenumerera!

Boka tvättstuga

Tvättstugebokningen har gått sönder och kommer inte att lagas.
Ett nytt system är dock på väg!

Under tiden finns ingen bokning online eller digitalt, som tidigare.

För att boka tvättid, använd manuell bokningslista! Se anslagstavla i korridoren vid tvättstugorna.

Tvättiderna är oförändrade.

Gällande tvättider

 • 07.00 – 10.00
 • 10.00 – 14.00
 • 14.00 – 18.00
 • 18.00 – 22.15

Tvättstuga nr 4 stängd

Vi har stängt tvättstuga nr 4 tillsvidare pga tekniska problem. Övriga 5 tvättstugor är öppna som vanligt.

Nyttiga länkar

Beskrivning för transporter till Biblioteksgången.

Frågor till styrelsen?

Om du har några funderingar eller vill komma i kontakt med styrelsen av annan anledning kan du använda formuläret nedan. En kopia skickas då till samtliga styrelsemedlemmar.