Välkommen till Brf Annexet!
Hej och hjärtligt välkomna från oss i styrelsen. Hej och hjärtligt välkomna från oss i styrelsen.
Styrelsen för Brf Annexet hälsar alla hjärtligt välkomna till föreningens hemsida. Här finns all information som du behöver som boende i huset. Ambitionen är att minska på informationen i tryckt format och låta detta forum ta över. Det är därför bra om du besöker sidan med jämna mellanrum för att se om det hänt något. Du kan prenumerera på nyheter via nyhetsbrev (se höger kolumn längre ner på sidan), RSS, Twitter eller Facebook för att säkerställa att du inte missar något! Nyheter sätts även upp på anslagstavlorna i respektive entré.

Vi gillar synpunkter från våra medlemmar. Har du åsikter eller förslag? Ris eller ros? Skicka ett mail till oss i styrelsen så besvarar vi er utefter bästa förmåga, i takt med att de kommer in.

Ta gärna del av Välkommen till Brf Annexet, och för mer djupgående information, det vi kallar Boendepärm. Välkomna.

2018 > 01

Brf Annexet har som service för sina medlemmar en pappersåtervinning i källaren, Biblioteksgången 6.

Där ska enbart slängas papper och tidningar.

Inte papperskassar där klistret förstör returprocessen, inte kuvert (klistret!), inte presentpapper och snören, inte toapappersrullar eller äggkartonger och naturligtvis inte plast.

Tyvärr tvingas styrelsen påpeka detta på nytt:
I den gemensamma pappersåtervinningen får endast slängas:

TIDNINGAR
TIDSKRIFTER
POCKETBÖCKER
VANLIGT PAPPER


Pappersåtervinningen är en kostnad för vår gemensamma kassa, liksom grovsoporna och elektronikåtervinningen. Sköts inte detta ordentlig av medlemmarna, kan styrelsen tvingas upphöra med servicen.

Vänligen
Styrelsen

PS. Bakom Storstugan, till vänster där Biblioteksgången slutar, finns en utmärkt sopstation för metall, plast, kartonger/kassar och glas.

Läs hela inlägget på egen sida »

Den nyframtagna ekonomiska planen bör nu ha delats ut till samtliga för granskning inför extrastämman 17 januari. Klicka nedan för att komma åt den i digitalt format!

Läs hela inlägget på egen sida »

Styrelsen kallar återigen medlemmarna i brf Annexet till en extra stämma.
Det är den ekonomiska planen för brf Annexet som vi medlemmar ska besluta om. Planen är fortfarande under arbete, men delas ut till samtliga medlemmar inom kort. Den gås igenom under extra stämman.*
Ett framtida fönsterbyte kräver också en medlemsomröstning.
Välkomna!

* Förfarandet är avstämt med och godkänt av HSB:s jurist.

Plats: Marknadssalen, Gustav Bergs väg 17
Datum: 17 januari 2018
Tid: 19:00

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Ordförandes val av sekreterare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Dagordning
 6. Val av två personer jämte ordförande justera protokollet
 7. Val av rösträknare
 8. Kallelse till extra föreningsstämma
 9. Beslut om den ekonomiska planen
 10. Beslut om framtida fönsterbyte
 11. Mötets avslutande
Läs hela inlägget på egen sida »

Nyhetsarkiv

Nyhetsflöde via e-post

Vi använder oss av tjänsten Mad Mimi för att leverera våra nyheter direkt till din e-postlåda. Använd nedan formulär för att prenumerera!

Boka tvättstuga

Nya bokningssystemet är nu i bruk! Möjlighet att boka via internet kommer senare, i dagsläget görs alla bokningar via bokningsterminalen som finns belägen nere vid tvättstugorna.

Gällande tvättider

 • 07.00 – 10.00
 • 10.00 – 14.00
 • 14.00 – 18.00
 • 18.00 – 22.15

Tvättstuga nr 4 stängd

Vi har stängt tvättstuga nr 4 tillsvidare pga tekniska problem. Övriga 5 tvättstugor är öppna som vanligt.

Nyttiga länkar

Beskrivning för transporter till Biblioteksgången.

Frågor till styrelsen?

Om du har några funderingar eller vill komma i kontakt med styrelsen av annan anledning kan du använda formuläret nedan. En kopia skickas då till samtliga styrelsemedlemmar.