Välkommen till Brf Annexet!
Hej och hjärtligt välkomna från oss i styrelsen. Hej och hjärtligt välkomna från oss i styrelsen.
Styrelsen för Brf Annexet hälsar alla hjärtligt välkomna till föreningens hemsida. Här finns all information som du behöver som boende i huset. Ambitionen är att minska på informationen i tryckt format och låta detta forum ta över. Det är därför bra om du besöker sidan med jämna mellanrum för att se om det hänt något. Du kan prenumerera på nyheter via nyhetsbrev (se höger kolumn längre ner på sidan), RSS, Twitter eller Facebook för att säkerställa att du inte missar något! Nyheter sätts även upp på anslagstavlorna i respektive entré.

Vi gillar synpunkter från våra medlemmar. Har du åsikter eller förslag? Ris eller ros? Skicka ett mail till oss i styrelsen så besvarar vi er utefter bästa förmåga, i takt med att de kommer in.

Ta gärna del av Välkommen till Brf Annexet, och för mer djupgående information, det vi kallar Boendepärm. Välkomna.

2017 > 12

Styrelsen kallar medlemmarna i brf Annexet till extrastämma

Som tidigare meddelats ska tre nya ordinarie ledamöter väljas in i styrelsen, efter avgående Annika Branderud, Anna Fredriksson och Maria Móra.
(Val av ordförande sker internt, vid styrelsens konstituerande möte.)

Styrelsen vill också ha stämmans beslut på fasadbyte av fastigheten. Ett byte ligger i underhållsplanen för 2018. En ny och fräsch fasad passar dessutom väl in i Täby kommuns planer på  att rusta upp Biblioteksgången till ett levande promenadstråk.
Efter stämman sker öppen diskussion om brf Annexets framtid, där styrelsen har några egna punkter att ta upp, samt att det är öppet för förslag och frågor.

Plats: Hörsalen Biblioteksgången 13 (ovanför biblioteket)
Datum: 21 December 2017
Tid: 19:00

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Ordförandes val av sekreterare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Dagordning
 6. Val av två personer jämte ordförande justera protokollet
 7. Val av rösträknare
 8. Kallelse till extra föreningsstämma
 9. Beslut om fyllnadsval till styrelsen
 10. Beslut om fasadbyte
 11. Övriga frågor
 12. Mötets avslutande

Valberedningens förslag inför stämman

Fyllnadsval till styrelse för verksamhetsår 2017/18

Som ersättare för ordinarie ledamöter Maria Móra, Anna Fredriksson och Annika Branderud föreslår valberedningen
Tina Ottosson, Lida Vahid och Jonas Berndtsson. Valberedningen föreslår också som styrelsesuppleant Anders Lekman.
Alla dessa väljes fram till ordinarie stämma 2018.

Självpresentationer av kandidater:

Tina Ottosson: Jag är 54 år, är en projektledar-personlighet som gillar ordning och reda och som har lätt för att få saker gjorda. Är glad och social och gillar utmaningar.
Jag är utbildad inom journalistik och media och är projektledare från IHM. Sedan fem år tillbaka arbetar jag på Itrim Täby, med flera olika uppdrag, bl.a. receptionsansvarig, samordnare, centerchef och instruktör/administratör.
Mina tidigare styrelse-erfarenheter är som medlem i NCCs grupp under byggnationen på Esplanaden och som ledamot i Brf Täby Torg.

Lida Vahid: Jag är 52 år, arbetar som förskolelärare och har pedagogiskt ansvar i förskoleklass. Jag har aldrig varit i en styrelse men tycker att det är aldrig försent att lära nya saker. Jag ser fram emot att kunna vara med och hjälpa i styrelsen för ännu en bättre förening.

Jonas Berndtsson: Jag är 34 år och har Magisterutbildning i ekonomi, inriktning finansiering. Jag arbetar som Process Manager inom värdepapper/back office på SEB. Jag har ingen tidigare styrelseerfarenhet.

Anders Lekman: Jag är 73 år. Jag har varit anställd hos bl a Ericsson c:a 15 år som produktionstekniker och produktionschef, Teknikföretagen (Svenskt Näringsliv) ca 25 år som ombudsman/företagsrådgivare i lag och avtal samt förhandlingar inom dessa områden.

Valberedningen
Ola Kellberg & Helena Brynell

Läs hela inlägget på egen sida »

Bygghissen
Byggföretaget Boetten ska nu täcka in delar av hissen mot fasaden. Detta för att de boende som bor bakom hissen inte ska behöva känna obehag inför eventuell insyn.

Taket
Terrasser ska gjutas på taket över BG 6-8 före jul. Ljudisoleringen för de boende ökar därmed ytterligare. Den stora kranbilen återkommer ytterligare en gång före jul, under en dag, dock ej bestämt vilken dag.

Felaktiga avier
Riksbyggen beklagar att man har skickat ut avier för första kvartalet 2018. Dessa ska självklart inte betalas. De gällande avierna kommer från Princip Redovisning.

Om något är oklart, ring gärna Riksbyggen 0771 860860 och be att få tala med bostadsadministrationen.

Vänligen
Styrelsen

Läs hela inlägget på egen sida »

Nyhetsarkiv

Nyhetsflöde via e-post

Vi använder oss av tjänsten Mad Mimi för att leverera våra nyheter direkt till din e-postlåda. Använd nedan formulär för att prenumerera!

Boka tvättstuga

Nya bokningssystemet är nu i bruk! Möjlighet att boka via internet kommer senare, i dagsläget görs alla bokningar via bokningsterminalen som finns belägen nere vid tvättstugorna.

Gällande tvättider

 • 07.00 – 10.00
 • 10.00 – 14.00
 • 14.00 – 18.00
 • 18.00 – 22.15

Tvättstuga nr 4 stängd

Vi har stängt tvättstuga nr 4 tillsvidare pga tekniska problem. Övriga 5 tvättstugor är öppna som vanligt.

Nyttiga länkar

Beskrivning för transporter till Biblioteksgången.

Frågor till styrelsen?

Om du har några funderingar eller vill komma i kontakt med styrelsen av annan anledning kan du använda formuläret nedan. En kopia skickas då till samtliga styrelsemedlemmar.