Välkommen till Brf Annexet!
Hej och hjärtligt välkomna från oss i styrelsen. Hej och hjärtligt välkomna från oss i styrelsen.
Styrelsen för Brf Annexet hälsar alla hjärtligt välkomna till föreningens hemsida. Här finns all information som du behöver som boende i huset. Ambitionen är att minska på informationen i tryckt format och låta detta forum ta över. Det är därför bra om du besöker sidan med jämna mellanrum för att se om det hänt något. Du kan prenumerera på nyheter via nyhetsbrev (se höger kolumn längre ner på sidan), RSS, Twitter eller Facebook för att säkerställa att du inte missar något! Nyheter sätts även upp på anslagstavlorna i respektive entré.

Vi gillar synpunkter från våra medlemmar. Har du åsikter eller förslag? Ris eller ros? Skicka ett mail till oss i styrelsen så besvarar vi er utefter bästa förmåga, i takt med att de kommer in.

Ta gärna del av Välkommen till Brf Annexet, och för mer djupgående information, det vi kallar Boendepärm. Välkomna.

2017 > 11

Styrelsen för brf Annexet har beslutat att byta fastighetsförvaltning och ekonomisk förvaltning från och med 1 januari 2018.

Ny fastighetsförvaltare blir företaget Cura:
curaforvaltning.se
Ny ekonomisk förvaltare blir Princip Redovisning AB:
principredovisning.se

Du som vill börja betala via autogiro, eller fortsätta med tidigare
autogiro, bör snarast kontakta din internetbank för medgivande.
Detta bör ske senast​ ​den​ ​1​ ​december​ ​2017​.
Klicka här för mer information!

Vänligen
Styrelsen

Läs hela inlägget på egen sida »

Byggföretaget Boetten och brf Annexets styrelse höll tisdagen den 7 november ett informationsmöte om takbygget. Cirka 40 medlemmar i brf Annexet närvarade vid mötet.

Boettens platschef Stefan Jonsson beskrev hur bygget fortskrider:

 • Byggnadsställningar sätts nu upp på återstående fastighet, Biblioteksgången 2-4. I början av december byggs väderskydd och yttertaket börjar rivas. Bilning av 60 kvm betong beräknas ta tre till fyra veckor.
 • Under vecka 47-48 ställs en stor kranbil på parksidan, för lyft av tak och väggar till lägenheterna i BG 8, och därefter i BG 6. I februari ska dessa första lägenheter stå klara.

Under tiden kranbilen är på plats kan inga färdtjänstfordon eller andra bilar köra till vändplanen. Styrelsen återkommer med mer information om detta.

 • “Vattenläckorna” på sjunde våningen har visat sig vara kondens. Nedkylning från taket, värme från golvet skapade fukt. Ett mindre “innertak” har satts upp under väderskyddet samtidigt som fläktar tillför värme.
 • Under allhelgonahelgen utfördes jourarbete på taket. Enligt avtal kan arbete pågå kl. 07-18 vardagar och kl 08-16 lördagar.
 • Under julhelgen planeras takarbete 27-29 december.
 • Boende uppmanas ringa Q Park telnr 0771 – 96 90 00 för att få bort underleverantörers felparkerade bilar på parksidan.
 • I augusti-september 2018 ska hela åttonde våningen stå klar och den sista lägenheten är lämnad till försäljning.
Boetten sätter varje vecka upp ett veckobrev med information om vad som sker fortsättningsvis. Brf Annexets medlemmar kan också ta del av informationen via nätet; s.brfannexet.se/boetten
 
Efter Boettens redogörelse fortsatte styrelsen med egen information och tillfälle till frågor:
 • Full ersättning för extra elkostnader har beslutats. Formerna för hur utbetalning ska ske är ännu inte utrett, eftersom brf Annexet vid årsskiftet byter fastighetsförvaltare/ekonomisk förvaltning. Enklast är utbetalning direkt till medlemmarnas konto i januari. Om detta är problematiskt för enskild medlem, kontakta Eva Lindau, eva@brfannexet.se, eller 0702 – 69 91 21.
 • Byte av fasad finns i underhållsplanen för 2018. Styrelsen diskuterar nu ett tidigarelagt byte, när byggställningarna redan finns uppe.
 • De 19 nya lägenheterna innebär att andelstalen för fastigheten ska räknas om - med god förhoppning om bevarande av låga avgifter.
 • Extra stämma ska snarast hållas, dels för beslut om fasadbyte, dels för inval av nya styrelseledamöter efter dem som har slutat.
  (Avhoppen har skett av personliga skäl, styrelsen är enig och vid gott humör.)
Läs hela inlägget på egen sida »

Nyhetsarkiv

Nyhetsflöde via e-post

Vi använder oss av tjänsten Mad Mimi för att leverera våra nyheter direkt till din e-postlåda. Använd nedan formulär för att prenumerera!

Boka tvättstuga

Nya bokningssystemet är nu i bruk! Möjlighet att boka via internet kommer senare, i dagsläget görs alla bokningar via bokningsterminalen som finns belägen nere vid tvättstugorna.

Gällande tvättider

 • 07.00 – 10.00
 • 10.00 – 14.00
 • 14.00 – 18.00
 • 18.00 – 22.15

Tvättstuga nr 4 stängd

Vi har stängt tvättstuga nr 4 tillsvidare pga tekniska problem. Övriga 5 tvättstugor är öppna som vanligt.

Nyttiga länkar

Beskrivning för transporter till Biblioteksgången.

Frågor till styrelsen?

Om du har några funderingar eller vill komma i kontakt med styrelsen av annan anledning kan du använda formuläret nedan. En kopia skickas då till samtliga styrelsemedlemmar.