Välkommen till Brf Annexet!
Hej och hjärtligt välkomna från oss i styrelsen. Hej och hjärtligt välkomna från oss i styrelsen.
Styrelsen för Brf Annexet hälsar alla hjärtligt välkomna till föreningens hemsida. Här finns all information som du behöver som boende i huset. Ambitionen är att minska på informationen i tryckt format och låta detta forum ta över. Det är därför bra om du besöker sidan med jämna mellanrum för att se om det hänt något. Du kan prenumerera på nyheter via nyhetsbrev (se höger kolumn längre ner på sidan), RSS, Twitter eller Facebook för att säkerställa att du inte missar något! Nyheter sätts även upp på anslagstavlorna i respektive entré.

Vi gillar synpunkter från våra medlemmar. Har du åsikter eller förslag? Ris eller ros? Skicka ett mail till oss i styrelsen så besvarar vi er utefter bästa förmåga, i takt med att de kommer in.

Ta gärna del av Välkommen till Brf Annexet, och för mer djupgående information, det vi kallar Boendepärm. Välkomna.

2017 > 05

Styrelsen för brf Annxet och byggföretaget Boetten träffas numera var 14:e dag​ för att informera varandra om det löpande arbetet, eventuella problem som kan uppstå och synpunkter från föreningens medlemmar.

En uppdatering från första mötet:
Rivningsarbetet på taket påbörjas vecka 24 när ställningen är färdigbyggd.
Bygget av samtliga lägenheter på våning 8 beräknas vara färdigt hösten/vintern 2018.

Störande arbeten får - enligt avtal - utföras under följande tider:
Vardagar kl 07:00-18:00
Lördagar kl 08:00-16:00


Samtliga underentreprenörer till bygget är upphandlade att följa Naturvårdsverkets allmänna råd 2014:15 vad gäller störande arbeten.

Det har kommit till vår kännedom att dörrarna har ställts upp utan att elektroniken har kopplats ur korrekt. Nu är samtliga underentreprenörer informerade hur detta ska hanteras.

Inom kort behöver Boetten komma in i lägenheterna på våning 7 för att göra kontrollerande ljudmätningar. Berörda lägenheter får mer information i sina postfack.
 
Informationsmöte med Boetten!
Måndagen den 12:e juni kl 18:00 i Marknadssalen

Vid mötet svarar representanter från Boetten på våra frågor. Om du inte kan närvara vid mötet kan du maila in dina frågor till styrelsen@brfannexet.se eller lägga en lapp i styrelserummets brevlåda, BG 4-6, parksidan.

Vänligen,
Styrelsen
Läs hela inlägget på egen sida »
Inför bygget av brf Annexets åttonde våning har byggnadsställningar nu rests längs våra fasader. Detta innebär intrång  i altaner och balkonger för de boende på bottenvåningen och på sjunde våningen.

Styrelsen har i sitt avtal med byggföretaget inte medgivit dessa byggställningar. Överenskommelsen har inkluderat två bygghissar på fastighetens parksida.

Våra diskussioner med byggföretaget pågår löpande. Det är dock inte realistiskt att  tro att ställningarna ska monteras ned igen. Byggföretaget har baserat sin budget och arbetskraft på att ställningarna finns på plats. Vårt mål är att begränsa tidsutrymmet för byggställningarna och för avstängningen av balkonger på sjunde våningen.

Tyvärr har vår information till brf Annexets medlemmar fördröjts eftersom det har varit nödvändigt för oss att kontrollera vad som ryms inom avtalen.

Styrelsen har nu beslutat om kompensation till de medlemmar som drabbas av intrång på sina altaner och balkonger. En avgiftsreduktion utgår för de månader som de boende har byggnadsställningar på altanen eller avstängd balkong.

Vi beklagar olägenheterna och återkommer så snart vi har ny information.

Med vänlig hälsning
Styrelsen
Läs hela inlägget på egen sida »

Nyhetsarkiv

Nyhetsflöde via e-post

Vi använder oss av tjänsten Mad Mimi för att leverera våra nyheter direkt till din e-postlåda. Använd nedan formulär för att prenumerera!

Boka tvättstuga

Nya bokningssystemet är nu i bruk! Möjlighet att boka via internet kommer senare, i dagsläget görs alla bokningar via bokningsterminalen som finns belägen nere vid tvättstugorna.

Gällande tvättider

  • 07.00 – 10.00
  • 10.00 – 14.00
  • 14.00 – 18.00
  • 18.00 – 22.15

Tvättstuga nr 4 stängd

Vi har stängt tvättstuga nr 4 tillsvidare pga tekniska problem. Övriga 5 tvättstugor är öppna som vanligt.

Nyttiga länkar

Beskrivning för transporter till Biblioteksgången.

Frågor till styrelsen?

Om du har några funderingar eller vill komma i kontakt med styrelsen av annan anledning kan du använda formuläret nedan. En kopia skickas då till samtliga styrelsemedlemmar.