Välkommen till Brf Annexet!
Hej och hjärtligt välkomna från oss i styrelsen. Hej och hjärtligt välkomna från oss i styrelsen.
Styrelsen för Brf Annexet hälsar alla hjärtligt välkomna till föreningens hemsida. Här finns all information som du behöver som boende i huset. Ambitionen är att minska på informationen i tryckt format och låta detta forum ta över. Det är därför bra om du besöker sidan med jämna mellanrum för att se om det hänt något. Du kan prenumerera på nyheter via nyhetsbrev (se höger kolumn längre ner på sidan), RSS, Twitter eller Facebook för att säkerställa att du inte missar något! Nyheter sätts även upp på anslagstavlorna i respektive entré.

Vi gillar synpunkter från våra medlemmar. Har du åsikter eller förslag? Ris eller ros? Skicka ett mail till oss i styrelsen så besvarar vi er utefter bästa förmåga, i takt med att de kommer in.

Ta gärna del av Välkommen till Brf Annexet, och för mer djupgående information, det vi kallar Boendepärm. Välkomna.

2017

Styrelsen kallar medlemmarna i brf Annexet till extrastämma

Som tidigare meddelats ska tre nya ordinarie ledamöter väljas in i styrelsen, efter avgående Annika Branderud, Anna Fredriksson och Maria Móra.
(Val av ordförande sker internt, vid styrelsens konstituerande möte.)

Styrelsen vill också ha stämmans beslut på fasadbyte av fastigheten. Ett byte ligger i underhållsplanen för 2018. En ny och fräsch fasad passar dessutom väl in i Täby kommuns planer på  att rusta upp Biblioteksgången till ett levande promenadstråk.
Efter stämman sker öppen diskussion om brf Annexets framtid, där styrelsen har några egna punkter att ta upp, samt att det är öppet för förslag och frågor.

Plats: Hörsalen Biblioteksgången 13 (ovanför biblioteket)
Datum: 21 December 2017
Tid: 19:00

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Ordförandes val av sekreterare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Dagordning
 6. Val av två personer jämte ordförande justera protokollet
 7. Val av rösträknare
 8. Kallelse till extra föreningsstämma
 9. Beslut om fyllnadsval till styrelsen
 10. Beslut om fasadbyte
 11. Övriga frågor
 12. Mötets avslutande

Valberedningens förslag inför stämman

Fyllnadsval till styrelse för verksamhetsår 2017/18

Som ersättare för ordinarie ledamöter Maria Móra, Anna Fredriksson och Annika Branderud föreslår valberedningen
Tina Ottosson, Lida Vahid och Jonas Berndtsson. Valberedningen föreslår också som styrelsesuppleant Anders Lekman.
Alla dessa väljes fram till ordinarie stämma 2018.

Självpresentationer av kandidater:

Tina Ottosson: Jag är 54 år, är en projektledar-personlighet som gillar ordning och reda och som har lätt för att få saker gjorda. Är glad och social och gillar utmaningar.
Jag är utbildad inom journalistik och media och är projektledare från IHM. Sedan fem år tillbaka arbetar jag på Itrim Täby, med flera olika uppdrag, bl.a. receptionsansvarig, samordnare, centerchef och instruktör/administratör.
Mina tidigare styrelse-erfarenheter är som medlem i NCCs grupp under byggnationen på Esplanaden och som ledamot i Brf Täby Torg.

Lida Vahid: Jag är 52 år, arbetar som förskolelärare och har pedagogiskt ansvar i förskoleklass. Jag har aldrig varit i en styrelse men tycker att det är aldrig försent att lära nya saker. Jag ser fram emot att kunna vara med och hjälpa i styrelsen för ännu en bättre förening.

Jonas Berndtsson: Jag är 34 år och har Magisterutbildning i ekonomi, inriktning finansiering. Jag arbetar som Process Manager inom värdepapper/back office på SEB. Jag har ingen tidigare styrelseerfarenhet.

Anders Lekman: Jag är 73 år. Jag har varit anställd hos bl a Ericsson c:a 15 år som produktionstekniker och produktionschef, Teknikföretagen (Svenskt Näringsliv) ca 25 år som ombudsman/företagsrådgivare i lag och avtal samt förhandlingar inom dessa områden.

Valberedningen
Ola Kellberg & Helena Brynell

Läs hela inlägget på egen sida »

Bygghissen
Byggföretaget Boetten ska nu täcka in delar av hissen mot fasaden. Detta för att de boende som bor bakom hissen inte ska behöva känna obehag inför eventuell insyn.

Taket
Terrasser ska gjutas på taket över BG 6-8 före jul. Ljudisoleringen för de boende ökar därmed ytterligare. Den stora kranbilen återkommer ytterligare en gång före jul, under en dag, dock ej bestämt vilken dag.

Felaktiga avier
Riksbyggen beklagar att man har skickat ut avier för första kvartalet 2018. Dessa ska självklart inte betalas. De gällande avierna kommer från Princip Redovisning.

Om något är oklart, ring gärna Riksbyggen 0771 860860 och be att få tala med bostadsadministrationen.

Vänligen
Styrelsen

Läs hela inlägget på egen sida »

Styrelsen för brf Annexet har beslutat att byta fastighetsförvaltning och ekonomisk förvaltning från och med 1 januari 2018.

Ny fastighetsförvaltare blir företaget Cura:
curaforvaltning.se
Ny ekonomisk förvaltare blir Princip Redovisning AB:
principredovisning.se

Du som vill börja betala via autogiro, eller fortsätta med tidigare
autogiro, bör snarast kontakta din internetbank för medgivande.
Detta bör ske senast​ ​den​ ​1​ ​december​ ​2017​.
Klicka här för mer information!

Vänligen
Styrelsen

Läs hela inlägget på egen sida »

Byggföretaget Boetten och brf Annexets styrelse höll tisdagen den 7 november ett informationsmöte om takbygget. Cirka 40 medlemmar i brf Annexet närvarade vid mötet.

Boettens platschef Stefan Jonsson beskrev hur bygget fortskrider:

 • Byggnadsställningar sätts nu upp på återstående fastighet, Biblioteksgången 2-4. I början av december byggs väderskydd och yttertaket börjar rivas. Bilning av 60 kvm betong beräknas ta tre till fyra veckor.
 • Under vecka 47-48 ställs en stor kranbil på parksidan, för lyft av tak och väggar till lägenheterna i BG 8, och därefter i BG 6. I februari ska dessa första lägenheter stå klara.

Under tiden kranbilen är på plats kan inga färdtjänstfordon eller andra bilar köra till vändplanen. Styrelsen återkommer med mer information om detta.

 • “Vattenläckorna” på sjunde våningen har visat sig vara kondens. Nedkylning från taket, värme från golvet skapade fukt. Ett mindre “innertak” har satts upp under väderskyddet samtidigt som fläktar tillför värme.
 • Under allhelgonahelgen utfördes jourarbete på taket. Enligt avtal kan arbete pågå kl. 07-18 vardagar och kl 08-16 lördagar.
 • Under julhelgen planeras takarbete 27-29 december.
 • Boende uppmanas ringa Q Park telnr 0771 – 96 90 00 för att få bort underleverantörers felparkerade bilar på parksidan.
 • I augusti-september 2018 ska hela åttonde våningen stå klar och den sista lägenheten är lämnad till försäljning.
Boetten sätter varje vecka upp ett veckobrev med information om vad som sker fortsättningsvis. Brf Annexets medlemmar kan också ta del av informationen via nätet; s.brfannexet.se/boetten
 
Efter Boettens redogörelse fortsatte styrelsen med egen information och tillfälle till frågor:
 • Full ersättning för extra elkostnader har beslutats. Formerna för hur utbetalning ska ske är ännu inte utrett, eftersom brf Annexet vid årsskiftet byter fastighetsförvaltare/ekonomisk förvaltning. Enklast är utbetalning direkt till medlemmarnas konto i januari. Om detta är problematiskt för enskild medlem, kontakta Eva Lindau, eva@brfannexet.se, eller 0702 – 69 91 21.
 • Byte av fasad finns i underhållsplanen för 2018. Styrelsen diskuterar nu ett tidigarelagt byte, när byggställningarna redan finns uppe.
 • De 19 nya lägenheterna innebär att andelstalen för fastigheten ska räknas om - med god förhoppning om bevarande av låga avgifter.
 • Extra stämma ska snarast hållas, dels för beslut om fasadbyte, dels för inval av nya styrelseledamöter efter dem som har slutat.
  (Avhoppen har skett av personliga skäl, styrelsen är enig och vid gott humör.)
Läs hela inlägget på egen sida »

Byggföretaget Boetten och brf Annexets styrelse inbjuder till informationsmöte om det fortsatta takbygget:

Tisdag den 7 november 2017
klockan 19.00
i Marknadssalen, Storstugan


Boetten påbörjar nu arbetet på resterande tak;  över Biblioteksgången 2-4. Byggnadsställningarna har redan börjat resas och rivningen av yttertaket sker inom kort.

För dig som är boende i Biblioteksgången 2-4, och givetvis också för övriga boende i fastigheten, ger Boettens platschef Stefan Jonsson ytterligare information om bygget.

VÄLKOMNA!

Styrelsen

Läs hela inlägget på egen sida »

Hej!
För en tid sedan satte valberedningen upp lappar runtom huset för att belysa den nuvarande situationen i styrelsen. Lägger här upp den på hemsidan för att försäkra oss om att den når ut till så många som möjligt!
Mvh styrelsen

Se nedan:
 

Två av ledamöterna kan inte längre vara med; vi söker ersättare för dessa!
Du som har möjlighet att ställa upp: kontakta någon av oss i valberedningen!


Ola Kellberg
073 554 5147
ola.kellberg@gmail.com

Helena Brynell
helena.brynell@gmail.com

Läs hela inlägget på egen sida »
Den 18 oktober, 21 oktober och 13 december besöker den mobila återvinningscentralen Åkerbyvägen igen. Det är ett bra tillfälle för hushåll att lämna grovsopor, farligt avfall, elavfall m.m.
 
Schema och mer information hittar ni här: [ LÄNK ]
Ladda hem orginalutskick i pdf-format: [ LÄNK ]
Läs hela inlägget på egen sida »
Com Hem och Discovery Networks har nu kommit överens om ett nytt avtal. Det innebär att alla Discovery Networks kanaler som tidigare saknats nu kommer tillbaka till vårt utbud inom kort.
Vi ber våra kunder om ursäkt för att ni har drabbats av vår och Discoverys oförmåga att komma överens och vi tackar för det tålamod ni har visat under denna tid. Det var första gången under Com Hems mer än 30-åriga historia som vi drabbats av en sådan här konflikt. Naturligtvis kommer vi att göra vad vi kan för att undvika att hamna i en liknande situation igen. 

Hälsningar
Stefan Trampus
Försäljningdirektör, Com Hem
Läs hela inlägget på egen sida »

Vi beklagar att vi ännu inte har nått en överenskommelse med Discovery Networks och att deras kanaler därför har saknats i vårt utbud sedan en vecka tillbaka. Vi har daglig kontakt med Discovery Networks och arbetar aktivt för att nå en överenskommelse. Vårt fokus är att komma överens om ett avtal som ger våra kunder tillgång till ett bra innehåll till en rimligt kostnad.
 
Som vi tidigare berättat pågår frivisning av flertalet kanaler för de som har ett individuellt digital-tv-abonnemang hos oss. De boende som endast tittar på det grundutbud som distribueras via dig som fastighetsägare kan tillfälligt se National Geographic, History Channel, Comedy Central och TNT på de platser där Discoverys kanaler tidigare låg.
 
Vi följer noggrant hur våra kunder upplever de tillfälliga förändringarna. Vi har ett engagerat team som arbetar med att svara på frågor till vår Kundservice och i sociala medier. Under veckan som gått har vi fått avsevärt färre samtal än beräknat till vår Kundservice. Det ser vi som ett tecken på att vårt arbete med att informera och erbjuda ersättningskanaler har uppskattats av våra kunder.
 
Vi uppdaterar kontinuerligt med den senaste informationen på comhem.se/fastighetsagare.

Med vänlig hälsning
Stefan Trampus
Försäljningsdirektör Com Hem

Läs hela inlägget på egen sida »

För mer utförlig information, se officiell pressinformation från Com Hem.

De berörda kanalerna som ägs av Discovery Networks är Kanal 5, Kanal 9, Kanal 11, Discovery Channel, Discovery Science, Discovery World, Discovery HD Showcase, Investigation discovery, Animal planet, Animal Planet HD, TLC, Eurosport 1 och Eurosport 2.
 
Com Hem arbetar aktivt för att nå en överenskommelse och uppdaterar kontinuerligt med den senaste informationen på comhem.se.

Läs hela inlägget på egen sida »

Ännu en månad kvar av sommaren, men styrelsen har haft sitt första möte inför hösten. Här redovisas några punkter från det mötet och från senaste mötet med Boetten:

 • I veckan (v. 32) börjar nya förråd att byggas på gammalt förrådsutrymme i källaren. Förråden ska användas av våra blivande brf-medlemmar på åttonde våningen.
 • Vändplanen på baksidan har, som de flesta sett, utvidgats och gjorts enklare för även stora fordon att vända på. Grushögen ska tas bort och blommor ska planteras på slänten.
 • Boulebanan får två bänkar samt plattor vid sidan av.
  Välkomna att spela redan nu!
 • Golvmålningen i källaren förbättras ytterligare.
 • Styrelsen vill återigen påminna om att alla boende i brf Annexet har tillgång till​ tennisplanen och gymmet i Storstugan. Kontakta Stugab på Åkerbyvägen 98 för behörighet.
 • Bilningen på taket BG 6-8 är nu avslutad. Kommande byggarbete ska, enligt Boetten, inte hålla samma höga ljudnivå.
 • Oljespillet efter sugbilen utanför BG 6 har tagits bort.
 • Bygget startar inte​ före klockan 07.00 vardagar, försäkrar Boetten. Tidiga - eller sena - störningar kan komma från den p-plats som Täby kommun​ ställer i ordning bortom brf Annexets område.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Läs hela inlägget på egen sida »
Bakgrund

Totalt ska 19 lägenheter byggas. Ritningarna är fortfarande preliminära och kommer fastställas efter sommaren. Information gällande intresselistor, köp av lägenhet och så vidare kommer efter sommaren.

Balkongtak - våning 7

Med största sannolikhet kommer Boetten inte behöva riva balkongtaken på våning 7. För att undvika detta har de byggt byggnadsställningen med nivåskillnader. Det innebär dessvärre att ställningen skymmer en del ljusinsläpp.

Balkongerna på våning 7 kommer med största sannolikhet kunna användas under sommaren.

Informationsblad

Varje vecka försöker Boetten sätta upp informationsblad i våra entréer. Dessa är kortfattade och tar upp större händelser nästkommande vecka. Styrelsen kompletterar med information då det är möjligt.

Underentreprenörer

Hela byggprojektet sker genom en rad underentreprenörer - samtliga leds och ansvaras av Boetten.

Rökning

Rökning vid vår byggnad och vid byggnadsställningarna verkar ha blivit bättre - ingen medlem kunde vittna om motsatsen. Om det dyker upp igen måste vi rapportera det direkt till styrelsen eller direkt till Boetten.

Helgarbete

Om något delprojekt hamnar i tidsbrist behöver Boetten arbeta även på lördagar. Detta arbete får ske mellan klockan 08:00 -16:00. En medlem meddelade att hissen har nyttjats efter kl 19 på en vardag - Stefan lovade att kolla upp detta.

Portar

En av portarna har gått sönder och flera verkar ha fått skador - besiktning är beställd. Besiktningen kommer ske i samtliga trapphus för att utreda eventuella skador samt åtgärda dessa.

Återställande av skador

Skador som skett i samband med bygget kommer att återställas. Allt material (t.ex. altangolv) har sparats och är adressmärkts. Ambitionen är att sätta tillbaka allt material samt reparera alla eventuella skador till det tillstånd som de var då arbetet inleddes.

Övrigt
 • Det är ytterst viktigt att ingen tar bort något från ställningen! Det kan utgöra en säkerhetsrisk och vara livsfarligt. Ställningen kommer tas bort så fort det är möjligt.
 • Boetten meddelar att all oreda som orsakats av bygget kommer att städas bort.
 • Arbetet kommer pågå under hela sommaren (mer eller mindre).
 • Frågor kring färdtjänst kom upp eftersom det är trångt på baksidan. Boetten meddelar att de framgent kommer se till att deras fordon parkeras när de inte lastas av. Detta för att ge mer plats åt färdtjänst och annan trafik.
 • Byggställningen kommer ställas upp vid port 4 & 2 kring årsskiftet 17/18.

Kontaktinformation

Stefan.jonsson@boetten.se
072-5103003

Jim.diviak@boetten.se
073-8421246
Läs hela inlägget på egen sida »
Styrelsen för brf Annxet och byggföretaget Boetten träffas numera var 14:e dag​ för att informera varandra om det löpande arbetet, eventuella problem som kan uppstå och synpunkter från föreningens medlemmar.

En uppdatering från första mötet:
Rivningsarbetet på taket påbörjas vecka 24 när ställningen är färdigbyggd.
Bygget av samtliga lägenheter på våning 8 beräknas vara färdigt hösten/vintern 2018.

Störande arbeten får - enligt avtal - utföras under följande tider:
Vardagar kl 07:00-18:00
Lördagar kl 08:00-16:00


Samtliga underentreprenörer till bygget är upphandlade att följa Naturvårdsverkets allmänna råd 2014:15 vad gäller störande arbeten.

Det har kommit till vår kännedom att dörrarna har ställts upp utan att elektroniken har kopplats ur korrekt. Nu är samtliga underentreprenörer informerade hur detta ska hanteras.

Inom kort behöver Boetten komma in i lägenheterna på våning 7 för att göra kontrollerande ljudmätningar. Berörda lägenheter får mer information i sina postfack.
 
Informationsmöte med Boetten!
Måndagen den 12:e juni kl 18:00 i Marknadssalen

Vid mötet svarar representanter från Boetten på våra frågor. Om du inte kan närvara vid mötet kan du maila in dina frågor till styrelsen@brfannexet.se eller lägga en lapp i styrelserummets brevlåda, BG 4-6, parksidan.

Vänligen,
Styrelsen
Läs hela inlägget på egen sida »
Inför bygget av brf Annexets åttonde våning har byggnadsställningar nu rests längs våra fasader. Detta innebär intrång  i altaner och balkonger för de boende på bottenvåningen och på sjunde våningen.

Styrelsen har i sitt avtal med byggföretaget inte medgivit dessa byggställningar. Överenskommelsen har inkluderat två bygghissar på fastighetens parksida.

Våra diskussioner med byggföretaget pågår löpande. Det är dock inte realistiskt att  tro att ställningarna ska monteras ned igen. Byggföretaget har baserat sin budget och arbetskraft på att ställningarna finns på plats. Vårt mål är att begränsa tidsutrymmet för byggställningarna och för avstängningen av balkonger på sjunde våningen.

Tyvärr har vår information till brf Annexets medlemmar fördröjts eftersom det har varit nödvändigt för oss att kontrollera vad som ryms inom avtalen.

Styrelsen har nu beslutat om kompensation till de medlemmar som drabbas av intrång på sina altaner och balkonger. En avgiftsreduktion utgår för de månader som de boende har byggnadsställningar på altanen eller avstängd balkong.

Vi beklagar olägenheterna och återkommer så snart vi har ny information.

Med vänlig hälsning
Styrelsen
Läs hela inlägget på egen sida »
Alla medlemmar i brf Annexet kallas härmed till årsstämma i föreningen.

Plats: Rörelserummet, Täby sjukhus, Biblioteksgången 10
Tid: Torsdagen den 18 maj klockan 19.00


Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar, information om bland annat takbygget och tillfälle till frågor, bjuder föreningen på en bit mat och dryck.

VÄLKOMNA!
Styrelsen

Anmäl gärna att du stannar på buffé efter mötet:
anmalan@brfannexet.se eller genom lapp i styrelsens brevlåda.

Rörelserummet i Täby sjukhus ligger till vänster (mot Rehab) när du kommer in genom dörren från Biblioteksgången. Skyltar finns.Dagordning:
 1. föreningsstämmans öppnande
 2. val av stämmoordförande
 3. anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. godkännande av röstlängd
 5. godkännande av dagordning
 6. val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 7. val av minst två rösträknare
 8. fråga om kallelse skett i behörig ordning
 9. genomgång av styrelsens årsredovisning
 10. genomgång av revisorernas berättelse
 11. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 12. beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 13. beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 14. beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
 15. beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 16. val av styrelseledamöter och suppleanter
 17. presentation av HSB-ledamot
 18. beslut om antal revisorer och suppleant
 19. val av revisor/er och suppleant
 20. beslut om antal ledamöter i valberedningen
 21. val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
 22. val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
 23. av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
 24. information om byggnation på våning 8
 25. omröstning om boulebana
 26. föreningsstämmans avslutande

Utskriftsvänligt format:

Läs hela inlägget på egen sida »

Som de flesta medlemmar i brf Annexet redan har märkt är byggföretaget Boetten i full gång med att resa byggnadsställningar på vår parksida. Vi beklagar den bristfälliga informationen inför denna byggstart - och framför allt den olägenhet som de boende på Biblioteksgången 6-8 har utsatts för.

Nästa vecka ska styrelsen träffa representanter för Boetten för att diskutera den uppkomna situationen. Därefter återkommer vi snarast med ny information.

Vänligen
Styrelsen

Läs hela inlägget på egen sida »

Med start rådande vecka har arbeten i källaren påbörjats, dels målning av golven och dels arbete med nödbelysning.

Arbetet kommer ske i etapper. Vecka 6-9 kommer golven att slipas, vecka 11-12 kommer golven i BG 2 och BG 8 målas och vecka 12-13 målas golven i BG 4 och BG 6. Detta innebär att viss avstängning kommer krävas vid målningsarbetet. I dagsläget har vi inga datum för exakt när avstängningar kommer att ske, detta beror på i vilken takt arbetet fortlöper.

Arbetet med nödbelysningen kommer starta i port 2, och därefter vidare genom huset. Detta arbete kommer inte medföra avstängningar eller annars påverka dig som boende.

Styrelsen

Läs hela inlägget på egen sida »

Brf Annexets ordförande Annika Branderud​ är bortrest till den 27 mars 2017. Alexander Follin​, vice ordförande, går under tiden in i Annikas ställe.

Alexander kan nås på styrelse@brfannexet.se eller på telefonnummer 073-753 70 82.

Vänligen
Brf Annexets styrelse

Läs hela inlägget på egen sida »

Nyhetsarkiv

Nyhetsflöde via e-post

Vi använder oss av tjänsten Mad Mimi för att leverera våra nyheter direkt till din e-postlåda. Använd nedan formulär för att prenumerera!

Boka tvättstuga

Nya bokningssystemet är nu i bruk! Möjlighet att boka via internet kommer senare, i dagsläget görs alla bokningar via bokningsterminalen som finns belägen nere vid tvättstugorna.

Gällande tvättider

 • 07.00 – 10.00
 • 10.00 – 14.00
 • 14.00 – 18.00
 • 18.00 – 22.15

Tvättstuga nr 4 stängd

Vi har stängt tvättstuga nr 4 tillsvidare pga tekniska problem. Övriga 5 tvättstugor är öppna som vanligt.

Nyttiga länkar

Beskrivning för transporter till Biblioteksgången.

Frågor till styrelsen?

Om du har några funderingar eller vill komma i kontakt med styrelsen av annan anledning kan du använda formuläret nedan. En kopia skickas då till samtliga styrelsemedlemmar.