Välkommen till Brf Annexet!
Hej och hjärtligt välkomna från oss i styrelsen. Hej och hjärtligt välkomna från oss i styrelsen.
Styrelsen för Brf Annexet hälsar alla hjärtligt välkomna till föreningens hemsida. Här finns all information som du behöver som boende i huset. Ambitionen är att minska på informationen i tryckt format och låta detta forum ta över. Det är därför bra om du besöker sidan med jämna mellanrum för att se om det hänt något. Du kan prenumerera på nyheter via nyhetsbrev (se höger kolumn längre ner på sidan), RSS, Twitter eller Facebook för att säkerställa att du inte missar något! Nyheter sätts även upp på anslagstavlorna i respektive entré.

Vi gillar synpunkter från våra medlemmar. Har du åsikter eller förslag? Ris eller ros? Skicka ett mail till oss i styrelsen så besvarar vi er utefter bästa förmåga, i takt med att de kommer in.

Ta gärna del av Välkommen till Brf Annexet, och för mer djupgående information, det vi kallar Boendepärm. Välkomna.

2016 > 11

Den avtalsfråga som senarelade inkopplingen av nya värmekällan har nu
blivit löst. Förseningen berodde på att ett avtal inte hade sagts upp, detta låg utom styrelsens kontroll.

Vi är dock glada att allt nu löst sig och installationen kan komma igång. Installatören kommer tillfälligt att stänga av varmvattnet i huset under inkopplingen. Detta kommer att ske 1/12 klockan 07:00-17:00.
Ambitionen är att hålla tiden för avbrottet så kort som möjligt.
Avstängningen kommer alltså påverka värme- och varmvattenleveranserna, kallvatten påverkas inte.

Styrelsen
Läs hela inlägget på egen sida »

För dig som missade informationsmötet den 24 oktober i Bibliotekets hörsal:

Vice ordförande Annika Branderud hälsade välkommen och meddelade den sorgliga nyheten att ordförande Ulf Paulsson har avlidit. Mötet höll en tyst minut för Ulf.

Ekonom Johan Phallén från HSB informerade om bostadsrättsföreningars ekonomi. Han påpekade att en bostad i dag har mer karaktär av en investering än en plats att bo på och han varnade för de ”rating-institut” som erbjuder bostadsrättsinnehavare en värdering av brf-förening och bostad. De tittar på fel saker, menade Johan, irrelevanta faktorer som årsresultat, yttre fond, balansräkning m.m.

De viktiga faktorerna är istället underhålls- och investeringsplan, kassaflöde (att jämföra med den egna plånboken!), nyckeltal som kan bryta ned värde och kostnader till begripliga summor räknat per boyta och till sist jämförbarhet. Ett nyckeltal kan vara årets resultat per kvm boyta, användbart i jämförelse med andra föreningar.

I sin redogörelse betonade Johan också att brf Annexet har en god ekonomi, med ett gott kassaflöde och bra nyckeltal.

Efter kaffepaus och korridorprat fortsatte mötet med aktuella frågor för brf Annexet.

Parkering; de p-platser som föreningen erbjuder är i garaget för en månadskostnad av 550 kronor samt de tillfälliga parkeringarna om max två timmar på parksidan. Grusplanen på baksidan ägs av Täby kommun och har inget med föreningen att göra. (Brf Annexets skyltar är en kvarleva från när garaget byggdes om.)

Åttonde våningen; byggföretaget Valento har på grund av tidsbrist överlåtit byggandet av åttonde våningen till Boetten, ett Täbybaserat byggföretag med gott renommé. Bygget beräknas starta 1 maj 2017 och pågår under cirka ett år. De första sju månaderna byggs själva stommen, därefter sker inomhusjobb. Föreningen erhåller cirka elva miljoner kronor för upplåtelsen av taket. Därtill kommer de framtida avgifterna för 19 lägenheter. Medlemmar i brf Annexet har förtur till de nya lägenheterna. När lägenheterna är klara räknas andelstalen om för hela huset.

Grovsopor; grovsoprummen finns i BG 2 och BG 8. Sophämtningsföretaget klagar på det slarv som några boende tillåter sig när de slänger sopor. Företaget hotar att sluta hämta om föreningens medlemmar inte bättrar sig. Vi uppmanas att slänga rätt saker i rätt behållare; inga kuvert och papperskassar i tidningsbehållarna, inga möblemang och köksinredningar i grovsoprummen! Vik/skär ihop kartonger! Beställ gärna extra kärl vid behov!

Diskussion pågår i styrelsen om insamling av matavfall. De boende som vill delta får då gratis papperspåsar för matavfallet och nyckel/tag till särskilt rum för avlämning. Föreningar som helt har övergått till insamling av matavfall har lyckats sänka sina kostnader för sophämtning med närmare 50 procent. Mer information kommer på nät och anslagstavlor.

Rum för byte av saker; förslag ställdes under mötet om ett ”bytesrum” för prylar, med hänvisning till den goda erfarenhet föreningen har av ”bokhyllan” vid tvättstugan. Styrelsen diskuterar och återkommer i ärendet.

Hissarna; vårens hissbyte är ännu inte helt avklarat. Fortfarande återstår bland annat att dämpa ljudet, reglera vågen och åtgärda dörrar.

Källargolven; vårens stambyte i källaren ska också slutföras. Golvmålning återstår.
Information; styrelsen utlovade löpande information om bygget på åttonde våningen, via anslagstavlor och på nätet; nyhetsbrev, RSS, Twitter, Facebook.
Läs hela inlägget på egen sida »

Nyhetsarkiv

Nyhetsflöde via e-post

Vi använder oss av tjänsten Mad Mimi för att leverera våra nyheter direkt till din e-postlåda. Använd nedan formulär för att prenumerera!

Boka tvättstuga

Nya bokningssystemet är nu i bruk! Möjlighet att boka via internet kommer senare, i dagsläget görs alla bokningar via bokningsterminalen som finns belägen nere vid tvättstugorna.

Gällande tvättider

  • 07.00 – 10.00
  • 10.00 – 14.00
  • 14.00 – 18.00
  • 18.00 – 22.15

Tvättstuga nr 4 stängd

Vi har stängt tvättstuga nr 4 tillsvidare pga tekniska problem. Övriga 5 tvättstugor är öppna som vanligt.

Nyttiga länkar

Beskrivning för transporter till Biblioteksgången.

Frågor till styrelsen?

Om du har några funderingar eller vill komma i kontakt med styrelsen av annan anledning kan du använda formuläret nedan. En kopia skickas då till samtliga styrelsemedlemmar.