Välkommen till Brf Annexet!
Hej och hjärtligt välkomna från oss i styrelsen. Hej och hjärtligt välkomna från oss i styrelsen.
Styrelsen för Brf Annexet hälsar alla hjärtligt välkomna till föreningens hemsida. Här finns all information som du behöver som boende i huset. Ambitionen är att minska på informationen i tryckt format och låta detta forum ta över. Det är därför bra om du besöker sidan med jämna mellanrum för att se om det hänt något. Du kan prenumerera på nyheter via nyhetsbrev (se höger kolumn längre ner på sidan), RSS, Twitter eller Facebook för att säkerställa att du inte missar något! Nyheter sätts även upp på anslagstavlorna i respektive entré.

Vi gillar synpunkter från våra medlemmar. Har du åsikter eller förslag? Ris eller ros? Skicka ett mail till oss i styrelsen så besvarar vi er utefter bästa förmåga, i takt med att de kommer in.

Ta gärna del av Välkommen till Brf Annexet, och för mer djupgående information, det vi kallar Boendepärm. Välkomna.

2016

Den avtalsfråga som senarelade inkopplingen av nya värmekällan har nu
blivit löst. Förseningen berodde på att ett avtal inte hade sagts upp, detta låg utom styrelsens kontroll.

Vi är dock glada att allt nu löst sig och installationen kan komma igång. Installatören kommer tillfälligt att stänga av varmvattnet i huset under inkopplingen. Detta kommer att ske 1/12 klockan 07:00-17:00.
Ambitionen är att hålla tiden för avbrottet så kort som möjligt.
Avstängningen kommer alltså påverka värme- och varmvattenleveranserna, kallvatten påverkas inte.

Styrelsen
Läs hela inlägget på egen sida »

För dig som missade informationsmötet den 24 oktober i Bibliotekets hörsal:

Vice ordförande Annika Branderud hälsade välkommen och meddelade den sorgliga nyheten att ordförande Ulf Paulsson har avlidit. Mötet höll en tyst minut för Ulf.

Ekonom Johan Phallén från HSB informerade om bostadsrättsföreningars ekonomi. Han påpekade att en bostad i dag har mer karaktär av en investering än en plats att bo på och han varnade för de ”rating-institut” som erbjuder bostadsrättsinnehavare en värdering av brf-förening och bostad. De tittar på fel saker, menade Johan, irrelevanta faktorer som årsresultat, yttre fond, balansräkning m.m.

De viktiga faktorerna är istället underhålls- och investeringsplan, kassaflöde (att jämföra med den egna plånboken!), nyckeltal som kan bryta ned värde och kostnader till begripliga summor räknat per boyta och till sist jämförbarhet. Ett nyckeltal kan vara årets resultat per kvm boyta, användbart i jämförelse med andra föreningar.

I sin redogörelse betonade Johan också att brf Annexet har en god ekonomi, med ett gott kassaflöde och bra nyckeltal.

Efter kaffepaus och korridorprat fortsatte mötet med aktuella frågor för brf Annexet.

Parkering; de p-platser som föreningen erbjuder är i garaget för en månadskostnad av 550 kronor samt de tillfälliga parkeringarna om max två timmar på parksidan. Grusplanen på baksidan ägs av Täby kommun och har inget med föreningen att göra. (Brf Annexets skyltar är en kvarleva från när garaget byggdes om.)

Åttonde våningen; byggföretaget Valento har på grund av tidsbrist överlåtit byggandet av åttonde våningen till Boetten, ett Täbybaserat byggföretag med gott renommé. Bygget beräknas starta 1 maj 2017 och pågår under cirka ett år. De första sju månaderna byggs själva stommen, därefter sker inomhusjobb. Föreningen erhåller cirka elva miljoner kronor för upplåtelsen av taket. Därtill kommer de framtida avgifterna för 19 lägenheter. Medlemmar i brf Annexet har förtur till de nya lägenheterna. När lägenheterna är klara räknas andelstalen om för hela huset.

Grovsopor; grovsoprummen finns i BG 2 och BG 8. Sophämtningsföretaget klagar på det slarv som några boende tillåter sig när de slänger sopor. Företaget hotar att sluta hämta om föreningens medlemmar inte bättrar sig. Vi uppmanas att slänga rätt saker i rätt behållare; inga kuvert och papperskassar i tidningsbehållarna, inga möblemang och köksinredningar i grovsoprummen! Vik/skär ihop kartonger! Beställ gärna extra kärl vid behov!

Diskussion pågår i styrelsen om insamling av matavfall. De boende som vill delta får då gratis papperspåsar för matavfallet och nyckel/tag till särskilt rum för avlämning. Föreningar som helt har övergått till insamling av matavfall har lyckats sänka sina kostnader för sophämtning med närmare 50 procent. Mer information kommer på nät och anslagstavlor.

Rum för byte av saker; förslag ställdes under mötet om ett ”bytesrum” för prylar, med hänvisning till den goda erfarenhet föreningen har av ”bokhyllan” vid tvättstugan. Styrelsen diskuterar och återkommer i ärendet.

Hissarna; vårens hissbyte är ännu inte helt avklarat. Fortfarande återstår bland annat att dämpa ljudet, reglera vågen och åtgärda dörrar.

Källargolven; vårens stambyte i källaren ska också slutföras. Golvmålning återstår.
Information; styrelsen utlovade löpande information om bygget på åttonde våningen, via anslagstavlor och på nätet; nyhetsbrev, RSS, Twitter, Facebook.
Läs hela inlägget på egen sida »

Tyvärr har händelser utom styrelsens kontroll kommit att innebära att inkopplingen inte kommer att ske i morgon 1/11. Fördröjningen beror på vissa oklarheter i ett avtal, upprättandet av dessa avtal har sedan projektets start överlåtits till externa ombud. Dessa arbetar nu för att lösa problemet. I dagsläget vet vi inte hur lång tid det kommer att dröja, men återkommer så snart vi får information om när inkopplingen kan ske. Det kommer alltså finnas varmvatten i huset i morgon.

Styrelsen

Läs hela inlägget på egen sida »
Sista anmälningsdagen är nu nära. Anmäl er nu!
Orginalnyheten om tillställningen hittar ni om ni klickar här.
 
Anmälan måste ske senast:
Söndagen den 30 oktober!
 
Läs hela inlägget på egen sida »

Tisdag 18 oktober tog vår ordförande Ulf Paulsson sina sista andetag. Han har under en längre tid kämpat hårt för att vinna mot cancern, men den striden är nu över. Nu är tiden inne för Ulf, med den annars aldrig sinande drivkraften och energin, att vila. Vi har förlorat en kär vän och en sann eldsjäl. Ulf har i många år lagt ned sin själ i att ta hand om vårt hus och vår förening, och kommer att lämna ett stort tomrum efter sig som blir svårt att fylla. Vi är tacksamma över den tid vi fick, och skickar varma tankar till alla berörda.

En tyst minut kommer att hållas på informationsmötet 24/10 för att hedra Ulfs minne.

Läs hela inlägget på egen sida »

Har du frågor kring ditt boende?
Vad händer i Brf Annexet?
Hur ser föreningens ekonomi ut?

Kom till informationsmöte måndag den 24 oktober kl 19:00, i Hörsalen ovanför Biblioteket, Biblioteksgången 13.

Johan Phalén från HSB informerar om Brf Annexets ekonomi och svarar på frågor.

Efter paus för kaffe och kaka berättar styrelsen om vad som är på gång i föreningen. Vi ser fram emot era frågor!

Varmt välkomna!
Styrelsen
Läs hela inlägget på egen sida »

I våra försök att förbättra tillgängligheten till tvättstugorna har styrelsen gått tillbaka till regeln om att tvättiden försvinner om tvättstugan inte nyttjas. Detta efter klagomål på att tvättstugor ibland bokas och därefter står tomma.

Nu gäller:
Din bokade tvättid tas bort om du inte har nyttjat stugan efter 60 minuter.

Vi hoppas att denna ordning ska tillfredsställa alla. 60 minuter extra för att hinna till tvättstugan och tre timmars spontan tvättid för dem som behöver.

Tvättider:    07.00-10.00
                        10.00-14.00
                        14.00-18.00
                        18.00-22.15

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Läs hela inlägget på egen sida »
Lördagen den 12 november inviger vi och E.ON äntligen vårt eget fjärrvärmeverk vid Ullna återvinningsstation i Arninge.

Kom och fira att verket nu står klart och passa samtidigt på att lära dig mer om fjärrvärme och vad anläggningen betyder för dig och för Täby kommun.

E.ON bjuder på mat, dryck och lite underhållning.  

Bussar avgår från Plattorget kl. 11.30 lördag den 12 november. Åter cirka 14.00. OBS! Det finns ingen parkering av egna bilar vid anläggningen.  

Anmälan görs till anmalan@brfannexet.se eller som lapp i brevlådan, styrelserummet, parksidan (mellan BG 4 och 6). Det räcker med ditt namn för en giltig anmälan.
Vänster bild: Plattorget [karta]
Höger bild: Styrelserummet (brevinkast)
Läs hela inlägget på egen sida »

Hovrätten har nu fattat slutgiltigt beslut angående överklagandet av beslutet att bygga lägenheter på 8 trappor. Domen har vunnit laga kraft och kan inte överklagas. Hovrättens grund till beslutet finns i bifogat dokument, sid 1-4. Hela domen, dvs i tillägg till Hovrättens beslut, finns på efterföljande sidor. Om någon vill ha hjälp med att få hela domen i pappersformat, totalt 19 sidor, kan ni vända er till styrelsen med sådant önskemål.

Hälsningar
Styrelsen

Läs hela inlägget på egen sida »
Protokollet från senaste årsstämman finns nu att hämta här på hemsidan på stämmoprotokollens vanliga plats: I menyn ovan, gå till "Styrelsen" --> "Protokoll från föreningsstämmor".

Återfinns även som bilaga till denna nyhet.

Mvh
Styrelsen
Läs hela inlägget på egen sida »

Med glädje kan vi meddela att styrelsen har träffat en överenskommelse med Brf Storstugan om att Brf Annexets medlemmar kan använda områdets tennisbana. Vi hoppas nu att möjligheten också nyttjas!

Avtalet innebär att vi som förening betalar betydligt mindre detta första år än vad som är brukligt. Vi gör sen en utvärdering av användandet och beslutar om det är motiverat att betala för banrättigheten även nästa sommar.

Vi vill även påminna om att Storstugans gym är tillgängligt året runt för alla boende.

För tillgång till tennisbanan:

  1. Besök Storstugans områdeskontor för att få inloggningsuppgifter och få din bricka aktiverad.
  2. Bokning görs på Storstugans hemsida http://brfstorstugan.com.
  3. Du loggar  in på onlinebokningen och väljer speltid.
  4. Stugab förser dig med tennisregler. (Obs, inga svarta sulor på planen!)


Med vänlig hälsning
Styrelsen

Läs hela inlägget på egen sida »
För information.

Den 27/6 kommer ett grävningsarbete inledas på parksidan om huset, detta arbete är av mindre skala och kommer inte påverka vår möjlighet att nyttja området. Syftet med arbetet är att gräva ned en kabel för att utvidga 4G nätet för en viss operatör. 

Styrelsen,
Brf Annexet   
Läs hela inlägget på egen sida »

OBS! Detta är samma nyhet som förrut, men med korrigerat datum. Det är alltså nu på fredag detta gäller!

Det är nu dags för vårstädning av garaget och detta kommer ske den 27/5.
Städningen startar kl 06:30 på morgonen och beräknas vara klart cirka 18:00 samma dag.
För att detta ska kunna genomföras på ett så smidigt sätt som möjligt vore vi väldigt tacksamma om ni som har bilar i garaget kunde undvika att ha dem stående där under dessa tider.

Vi skulle även önska att ni som har däck, hyllor osv på era platser plockar bort detta inför städningen.

Tack på förhand,
Hälsningar
Styrelsen

Läs hela inlägget på egen sida »
Den 26e april gick kallelsen ut till samtliga lägenheter i Annexet. Bifogat i nyheten finner ni den i sin helhet, tillsammans med årsberättelse med mera.

Tid: Tisdag den 17 maj klockan 19.00
Plats: Bibliotekets hörsal, tvärs över Biblioteksgången
Läs hela inlägget på egen sida »

Nedan information är från HåPa Ventilation AB som utför OVK-besiktning på uppdrag av Brf Annexet:


Till Medlemmar i Brf Annexet.

Måndagen den 8/2 kommer åtgärder efter OVK-besiktning (ventilationsbesiktning) att utföras i era lägenheter. Arbetena kommer att utföras i badrum, wc, kök, sovrum samt vardagsrum.

Eftersom vi behöver tillgång till er lägenhet vid ett tillfälle under dagen, ber vi er som inte är hemma denna dag att överlämna en extranyckel till oss. Önskemål om tid för besök i just er lägenhet går inte att beräkna då vi ej vet exakt tidsåtgång/lägenhet.

Mellan 7.45- 8.00 är HåPas personal i porten för att ta emot nycklar för dom som vill, annars går det att lämna dom i brevlådan på föreningslokalen på Biblioteksgången 4 och 6.

Obs! Nyckeln skall vara upp märkt med efternamn och lägenhetsnummer. Ej i kuvert. Vi kommer att återlämna er nyckel i postlåda efter avslutat arbete.

Obs! Det är av yttersta vikt att vi kommer in i alla lägenheter för att slutföra och få en godkänd ovk.


I samarbete med Riksbyggen.

Mvh
Håkan Granander
HåPa Ventilation ab
hakan@hapaventilation.se

Läs hela inlägget på egen sida »

Vi la nyligen upp en nyhet på hemsidan med information om öppettider. Tyvärr formaterades inte detta brev på rätt sätt, så matrisen med öppettider för tvättstugan under arbetet i källaren v. 3 - 5 kom inte med. För att se nyheten i sin helhet, gå till hemsidan direkt eller följ följande länk:
http://www.brfannexet.se/2016/01/16/%C3%B6ppettider-tv%C3%A4ttstugan-vecka-3-5-30131878

Vi kommer i framtiden att byta ut blogtrottr som leverantör av våra nyhetsbrev, delvis på grund av detta, men även av andra anledningar. När det nya nyhetsbrevsverktyget är implementerat skickar vi ut ett nytt nyhetsbrev för att informera om detta.

Under tiden som vi fortfarande använder oss av Blogtrottr rekomenderar vi att ni kollar nyheterna ni får i er inkorg även på hemsidan, för att försäkra er om att ni får se nyheterna i deras helhet. Nyhetsinläggens titlar i breven fungerar även som en direktlänk till nyheterna på vår hemsida.

Mvh
Simon Wagemyr
Ledamot och Webansvarig, Brf Annexets styrelse

Läs hela inlägget på egen sida »

Det pågående stambytet gör nu att vi måste stänga delar av tvättstugan under den kommande treveckorsperioden - vecka 3 till 5. Här följer en översikt på tillgång till tvättstugorna. Vi har också ändrat i bokningssystemet så att man bara kan boka tvättmaskin på de tider som anges nedan. Observera att ordinarie tvättstugetider gäller.

Tvättstuga    
1
2
3
4
5
6
18/1-22/1    
Öppen
Kl 18-22
Stängd
Stängd
Stängd
KL 18-22
23/1-24/1    
Öppen
Öppen
Stängd
Stängd
Stängd
Öppen
25/1-29/1    
Stängd
Stängd
Kl 18-22
Stängd
Kl 18-22
Stängd
30/1-31/1    
Stängd
Stängd
Öppen
Stängd
Öppen
Stängd
1/2-5/2
Stängd
Stängd
Kl 18-22
Stängd
Kl 18-22
Stängd

Vi ber om överseende med dessa störningar.

Hälsningar
Styrelsen

Läs hela inlägget på egen sida »

Nyhetsarkiv

Nyhetsflöde via e-post

Vi använder oss av tjänsten Mad Mimi för att leverera våra nyheter direkt till din e-postlåda. Använd nedan formulär för att prenumerera!

Boka tvättstuga

Nya bokningssystemet är nu i bruk! Möjlighet att boka via internet kommer senare, i dagsläget görs alla bokningar via bokningsterminalen som finns belägen nere vid tvättstugorna.

Gällande tvättider

  • 07.00 – 10.00
  • 10.00 – 14.00
  • 14.00 – 18.00
  • 18.00 – 22.15

Tvättstuga nr 4 stängd

Vi har stängt tvättstuga nr 4 tillsvidare pga tekniska problem. Övriga 5 tvättstugor är öppna som vanligt.

Nyttiga länkar

Beskrivning för transporter till Biblioteksgången.

Frågor till styrelsen?

Om du har några funderingar eller vill komma i kontakt med styrelsen av annan anledning kan du använda formuläret nedan. En kopia skickas då till samtliga styrelsemedlemmar.