Välkommen till Brf Annexet!
Hej och hjärtligt välkomna från oss i styrelsen. Hej och hjärtligt välkomna från oss i styrelsen.
Styrelsen för Brf Annexet hälsar alla hjärtligt välkomna till föreningens hemsida. Här finns all information som du behöver som boende i huset. Ambitionen är att minska på informationen i tryckt format och låta detta forum ta över. Det är därför bra om du besöker sidan med jämna mellanrum för att se om det hänt något. Du kan prenumerera på nyheter via nyhetsbrev (se höger kolumn längre ner på sidan), RSS, Twitter eller Facebook för att säkerställa att du inte missar något! Nyheter sätts även upp på anslagstavlorna i respektive entré.

Vi gillar synpunkter från våra medlemmar. Har du åsikter eller förslag? Ris eller ros? Skicka ett mail till oss i styrelsen så besvarar vi er utefter bästa förmåga, i takt med att de kommer in.

Ta gärna del av Välkommen till Brf Annexet, och för mer djupgående information, det vi kallar Boendepärm. Välkomna.

2015 > 11

Om du av någon anledning blir debiterad för parkering i brf Annexets garage har någonting gått fel. Då är det bara att höra av sig till Parkman och be dem ta bort denna debitering.

Parkman kontaktinformation
E-post: info@parkman.nu
Tel: 08-734 90 00

Med vänlig hälsning
Styrelsen
Läs hela inlägget på egen sida »

Medlemmarna i bostadsrättsföreningarna Storstugan, Volten, Annexet och Farmen inbjuds till informationsmöte.

Datum: måndag 16 november
Tid: 19.00 - 20.30
Plats: Tibble Teater

PDF-bilaga är kallelsen från SVAF AB.

Läs hela inlägget på egen sida »
Vid en extrainkallad föreningsstämma den 14 april 2015 beslutade Brf Annexets medlemmar att, med kvalificerad majoritet, gå vidare med förslaget att bygga 19 lägenheter på fastighetens åttonde våning. 

57 röstberättigade deltog, genom egen närvaro eller via fullmakt. 41 av dem tog ställning för styrelsens förslag, 16 var emot.

Några medlemmar har överklagat beslutet till Hyresnämnden och ärendet bereds där. Först i december förväntas ett avgörande, men förseningar kan ske. Brf Annexet får juridisk hjälp av HSB:s jurister. 

Föreningen har under tiden ingått ett byggavtal med  byggnadsföretaget Valento. Avtalet gäller givetvis endast om överklagandet faller.  Valento har fått bygglov godkänt av Täby kommun. Tanken var att byggarbetet skulle påbörjas under våren 2016. Ett fåtal medlemmar har emellertid överklagat byggnadsnämndens beslut till Länsstyrelsen. Deras överklagan är offentlig och finns på föreningens hemsida. Processen för överklagan beräknas ta tre till fyra månader.  Styrelsen är trots detta optimistisk om att bygget kommer till stånd.  Men, föreningens och medlemmarnas förväntade ekonomiska nytta fördröjs i upp till ett år. Enligt tidigare information beräknas byggrätten ge 11,5 miljoner kronor i engångsersättning.  Årsintäkterna beräknas öka med 700 000 kronor. Kontantersättningen ska minska föreningens lån och för de ökade intäkterna planeras en sänkning av månadsavgifterna.
Om byggprojektet inte blir av tvingas Brf Annexet likafullt utföra arbeten på taket. Taket behöver helt enkelt renoveras. Oklart i nuläget hur till vilken kostnad men förmodligen en betydande summa.

Styrelsen informerar fortlöpande om utvecklingen i ärendet.

Med vänlig hälsning
Styrelsen
Läs hela inlägget på egen sida »
För några veckor sedan satte styrelsen för brf Annexet upp ett anslag angående rastning av husdjur, främst hundar, vid vår fastighet. Anslaget uppfattades av en del medlemmar som ett absolut förbud och skapade irritation.

Vi beklagar upprördheten och återkommer nu med en vädjan, för allas trevnad:

Styrelsen ber de hundägande medlemmarna att inte rasta sina djur ​invid huset, på båda sidor, mot Biblioteksgången och mot parken.

Vi önskar att brf:s hundägare visar hänsyn gentemot de grannar som sommartid vill kunna utnyttja gräsmattan på parksidan. Vår förhoppning är att de gemensamma uteplatserna kan hållas kiss­ och bajsfria!

Med vänlig hälsning
Styrelsen Brf Annexet
Läs hela inlägget på egen sida »
Täby Centrum byter nu system för betalning av parkering utöver två timmar. I praktiken är det ingen skillnad för oss; vi förblir opåverkade av denna förändring.

Ändringen är sådan att en kamera tar bild på alla registreringsnummer vid infart till garaget och sedan när denna bil åker ut ur garaget, och beräknar tid och pris för parkering som sedan kan betalas på ett eller annat sätt.

Vi som står i garaget under Biblioteksgången blir undantagna genom en kamera som registrerar in- och utpassage vid rampen till vårt privata garage. Eftersom man får stå två timmar gratis kommer systemet se att vi aldrig är i det kommersiella garaget mer än några minuter för genomfart. Detta är inte länge nog för att registrera en avgift.

Mer information om hur denna ändring påverkar Täby Centrums garage kan du få genom deras information.

Med vänlig hälsning
Styrelsen
Läs hela inlägget på egen sida »

Nyhetsarkiv

Nyhetsflöde via e-post

Vi använder oss av tjänsten Mad Mimi för att leverera våra nyheter direkt till din e-postlåda. Använd nedan formulär för att prenumerera!

Boka tvättstuga

Nya bokningssystemet är nu i bruk! Möjlighet att boka via internet kommer senare, i dagsläget görs alla bokningar via bokningsterminalen som finns belägen nere vid tvättstugorna.

Gällande tvättider

  • 07.00 – 10.00
  • 10.00 – 14.00
  • 14.00 – 18.00
  • 18.00 – 22.15

Tvättstuga nr 4 stängd

Vi har stängt tvättstuga nr 4 tillsvidare pga tekniska problem. Övriga 5 tvättstugor är öppna som vanligt.

Nyttiga länkar

Beskrivning för transporter till Biblioteksgången.

Frågor till styrelsen?

Om du har några funderingar eller vill komma i kontakt med styrelsen av annan anledning kan du använda formuläret nedan. En kopia skickas då till samtliga styrelsemedlemmar.