Välkommen till Brf Annexet!
Hej och hjärtligt välkomna från oss i styrelsen. Hej och hjärtligt välkomna från oss i styrelsen.
Styrelsen för Brf Annexet hälsar alla hjärtligt välkomna till föreningens hemsida. Här finns all information som du behöver som boende i huset. Ambitionen är att minska på informationen i tryckt format och låta detta forum ta över. Det är därför bra om du besöker sidan med jämna mellanrum för att se om det hänt något. Du kan prenumerera på nyheter via nyhetsbrev (se höger kolumn längre ner på sidan), RSS, Twitter eller Facebook för att säkerställa att du inte missar något! Nyheter sätts även upp på anslagstavlorna i respektive entré.

Vi gillar synpunkter från våra medlemmar. Har du åsikter eller förslag? Ris eller ros? Skicka ett mail till oss i styrelsen så besvarar vi er utefter bästa förmåga, i takt med att de kommer in.

Ta gärna del av Välkommen till Brf Annexet, och för mer djupgående information, det vi kallar Boendepärm. Välkomna.

2015 > 05

En inlaga från några medlemmar i Brf Annexet kräver ett klargörande. Med källangivelse HSB-JURISTERNA anser inlagans undertecknare att styrelsen har agerat felaktigt inför stämmobeslutet den 14 april 2015 om att ta i anspråk våningsplanet på 8 trappor, solterassen, till byggnation av 19 lägenheter.

Fakta:

 1. Styrelsen agerar med löpande stöd från HSB:s föreningsjurist Gabriella Eriksson vid HSB i Stockholm.
 2. Stämmobeslutet kräver inte två på varandra följande stämmor. Denna regel gäller enbart vid beslut om stadgeförändring.
 3. Vid stämman den 14 april fattades ett korrekt beslut med kvalificerad majoritet till stöd för styrelsens förslag.
 4. Hyresnämnden tar upp ärendet grundat på Brf Annexets ansökan. Processen i Hyresnämnden är inte enbart en tvistemedling, även om nämnden strävar efter att få parterna att komma överens. Medlingen avbryts om parterna står för långt från varandra och en förlikning inte är möjlig. Nämnden överlägger efter sammanträdet och parternas ståndpunkter sammanvägs. Därefter fattas beslut i ärendet. Detta tar vanligtvis cirka två veckor.
 5. De som på samtyckesblanketterna har angivit att de inte stöder föreningens beslut kommer att bli föreningens motparter i ärendet som hanteras i Hyresnämnden. Dessa kommer att kallas till sammanträde i Hyresnämnden och där få möjlighet att yttra sig. Den som inte vill gå dit personligen kan skriva till Hyresnämnden och motivera sina skäl. Det är inget tvång att delta i hyresnämndens sammanträde.
 6. HSB hjälper föreningen att lämna in ansökan till Hyresnämnden för godkännande av det fattade beslutet.Med vänlig hälsning/Styrelsen

Läs hela inlägget på egen sida »

Kallelsen ligger nu även publicerad här på webben, samt den rykande färska årsredovisningen. Klicka på nedan länkar för att se respektive dokument:

Läs hela inlägget på egen sida »

Projektet för vår fjärrvärmeanläggning har gått vidare enligt plan. Just nu utvärderar man offerter för byggnation av det nya fjärrvärmeverket som ersätter vår gamla panncentral Galten. Det nya verket kommer att ligga i Arninge.

Kom till vårt informationsmöte den 11 maj klockan 19.oo på Täby Park Hotell för uppdatering av utvecklingen.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Läs hela inlägget på egen sida »

Stryrelsen har nu fått in 76 underskrivna samtyckesblanketter. Vi MÅSTE till den 5 maj få in de återstående 117 blanketterna.

Vi ber att ni snarast går hem och skriver på blanketten och därefter lägger den i brevlådan i vårt styrelserum på baksidan av huset, mellan 4:an och 6:an!

De medlemmar som inte skriver på blanketten måste vi i styrelsen personligen söka upp. För er och vår skull: låt det bli så få som möjligt!

Att tänka på:

 • Objektnumret har fyra siffror och börjar på 0, andra siffran 0 eller 1 eller 2 och därefter två siffror upp till 9. Det är den siffran vi vill ha. Den finns ovanför ytterdörren och i avin för avgiften.
 • Alla delägare i lägenheten MÅSTE skriva på.
 • Glöm inte ditt kryss för eller emot samtycke.
 • Alla 193 blanketterna måste skrivas på.

Saknar du blankett? Klicka här!
 

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Läs hela inlägget på egen sida »

Nyhetsarkiv

Nyhetsflöde via e-post

Vi använder oss av tjänsten Mad Mimi för att leverera våra nyheter direkt till din e-postlåda. Använd nedan formulär för att prenumerera!

Boka tvättstuga

Nya bokningssystemet är nu i bruk! Möjlighet att boka via internet kommer senare, i dagsläget görs alla bokningar via bokningsterminalen som finns belägen nere vid tvättstugorna.

Gällande tvättider

 • 07.00 – 10.00
 • 10.00 – 14.00
 • 14.00 – 18.00
 • 18.00 – 22.15

Tvättstuga nr 4 stängd

Vi har stängt tvättstuga nr 4 tillsvidare pga tekniska problem. Övriga 5 tvättstugor är öppna som vanligt.

Nyttiga länkar

Beskrivning för transporter till Biblioteksgången.

Frågor till styrelsen?

Om du har några funderingar eller vill komma i kontakt med styrelsen av annan anledning kan du använda formuläret nedan. En kopia skickas då till samtliga styrelsemedlemmar.