Välkommen till Brf Annexet!
Hej och hjärtligt välkomna från oss i styrelsen. Hej och hjärtligt välkomna från oss i styrelsen.
Styrelsen för Brf Annexet hälsar alla hjärtligt välkomna till föreningens hemsida. Här finns all information som du behöver som boende i huset. Ambitionen är att minska på informationen i tryckt format och låta detta forum ta över. Det är därför bra om du besöker sidan med jämna mellanrum för att se om det hänt något. Du kan prenumerera på nyheter via nyhetsbrev (se höger kolumn längre ner på sidan), RSS, Twitter eller Facebook för att säkerställa att du inte missar något! Nyheter sätts även upp på anslagstavlorna i respektive entré.

Vi gillar synpunkter från våra medlemmar. Har du åsikter eller förslag? Ris eller ros? Skicka ett mail till oss i styrelsen så besvarar vi er utefter bästa förmåga, i takt med att de kommer in.

Ta gärna del av Välkommen till Brf Annexet, och för mer djupgående information, det vi kallar Boendepärm. Välkomna.

2015

Här kommer lite information om nuvarande arbete i källaren. Se bifogat dokument för mer information. 

Läs hela inlägget på egen sida »

Restaurang Hong Kong har efter väldigt många år som hyresgäst i Brf Annexet bestämt sig för att upphöra med verksamheten i nuvarande form. Man har sagt upp kontraktet för utflyttning till 31 dec, 2015.
                                                                                                                    
Vi tackar restaurangen för alla dessa år av verksamhet i vårt hus. Vi är många som har ätit lunch eller middag där. 
            
Vi har varit lyckosamma i rekryteringen av en efterträdare i och med att vi får tillbaka Mäklarringen till oss. Man kommer att ägna cirka tre månader till att bygga om och anpassa lokalen. Planen är att man ska vara tillbaka till 1 april. 

Styrelsen
Brf Annexet

Läs hela inlägget på egen sida »

Besiktningen är klar och vi kan nu använda dem. Ett par veckor framåt till efter julhelgen har vi både en gammal hiss och en ny hiss i drift. Vi ber er observera att de manövreras med olika knappar på utsidan.

Detta innebär att hissarna inte samverkar. Om man trycker på bägge knapparna så kommer bägge hissarna när de är lediga. Detta provisorium upphör när även den andra hissen är utbytt.

De nya hissarna är nu besiktigade och i drift. Hisskorgarna är invändigt försedda med gliddörrar och i källaren och på bottenvåningen är även de yttre dörrarna av denna typ. På de övriga våningarna har vi kvar de gamla dörrarna mot trapphuset. Dessa öppnas antingen manuellt eller genom en inbyggd dörröppnare. Genom att trycka på den högra dörröppnarknappen i hissen öppnas dörren i cirka 15 sekunder.

Efter julhelgen går projektet igång igen med att byta ut den andra hissen i BG2 ocg 4. När detta är klart samverkar hissarna igen som de gjorde tidigare.

Styrelsen
Brf Annexet

Läs hela inlägget på egen sida »
Entreprenaden omfattar byte, renovering samt omdragning av avloppsledningar i och under källargolv inom fastigheten Biblioteksgången 2-8.

Arbetena måste tyvärr förlängas fram till 2016-02-12 p.g.a. oförutsedda förhållanden och det dåliga skick de gamla rören är i.

Arbetene färdigställs efter hand från BG 2, 4, 6 och 8.

Vi ber er ha överseende med eventuella störningar under byggnationens gång. Arbetets påfrestningar för de boendes försöker självklart minimeras i bästa möjliga mån av byggarbetarna.
Läs hela inlägget på egen sida »
Om du av någon anledning blir debiterad för parkering i brf Annexets garage har någonting gått fel. Då är det bara att höra av sig till Parkman och be dem ta bort denna debitering.

Parkman kontaktinformation
E-post: info@parkman.nu
Tel: 08-734 90 00

Med vänlig hälsning
Styrelsen
Läs hela inlägget på egen sida »

Medlemmarna i bostadsrättsföreningarna Storstugan, Volten, Annexet och Farmen inbjuds till informationsmöte.

Datum: måndag 16 november
Tid: 19.00 - 20.30
Plats: Tibble Teater

PDF-bilaga är kallelsen från SVAF AB.

Läs hela inlägget på egen sida »
Vid en extrainkallad föreningsstämma den 14 april 2015 beslutade Brf Annexets medlemmar att, med kvalificerad majoritet, gå vidare med förslaget att bygga 19 lägenheter på fastighetens åttonde våning. 

57 röstberättigade deltog, genom egen närvaro eller via fullmakt. 41 av dem tog ställning för styrelsens förslag, 16 var emot.

Några medlemmar har överklagat beslutet till Hyresnämnden och ärendet bereds där. Först i december förväntas ett avgörande, men förseningar kan ske. Brf Annexet får juridisk hjälp av HSB:s jurister. 

Föreningen har under tiden ingått ett byggavtal med  byggnadsföretaget Valento. Avtalet gäller givetvis endast om överklagandet faller.  Valento har fått bygglov godkänt av Täby kommun. Tanken var att byggarbetet skulle påbörjas under våren 2016. Ett fåtal medlemmar har emellertid överklagat byggnadsnämndens beslut till Länsstyrelsen. Deras överklagan är offentlig och finns på föreningens hemsida. Processen för överklagan beräknas ta tre till fyra månader.  Styrelsen är trots detta optimistisk om att bygget kommer till stånd.  Men, föreningens och medlemmarnas förväntade ekonomiska nytta fördröjs i upp till ett år. Enligt tidigare information beräknas byggrätten ge 11,5 miljoner kronor i engångsersättning.  Årsintäkterna beräknas öka med 700 000 kronor. Kontantersättningen ska minska föreningens lån och för de ökade intäkterna planeras en sänkning av månadsavgifterna.
Om byggprojektet inte blir av tvingas Brf Annexet likafullt utföra arbeten på taket. Taket behöver helt enkelt renoveras. Oklart i nuläget hur till vilken kostnad men förmodligen en betydande summa.

Styrelsen informerar fortlöpande om utvecklingen i ärendet.

Med vänlig hälsning
Styrelsen
Läs hela inlägget på egen sida »
För några veckor sedan satte styrelsen för brf Annexet upp ett anslag angående rastning av husdjur, främst hundar, vid vår fastighet. Anslaget uppfattades av en del medlemmar som ett absolut förbud och skapade irritation.

Vi beklagar upprördheten och återkommer nu med en vädjan, för allas trevnad:

Styrelsen ber de hundägande medlemmarna att inte rasta sina djur ​invid huset, på båda sidor, mot Biblioteksgången och mot parken.

Vi önskar att brf:s hundägare visar hänsyn gentemot de grannar som sommartid vill kunna utnyttja gräsmattan på parksidan. Vår förhoppning är att de gemensamma uteplatserna kan hållas kiss­ och bajsfria!

Med vänlig hälsning
Styrelsen Brf Annexet
Läs hela inlägget på egen sida »
Täby Centrum byter nu system för betalning av parkering utöver två timmar. I praktiken är det ingen skillnad för oss; vi förblir opåverkade av denna förändring.

Ändringen är sådan att en kamera tar bild på alla registreringsnummer vid infart till garaget och sedan när denna bil åker ut ur garaget, och beräknar tid och pris för parkering som sedan kan betalas på ett eller annat sätt.

Vi som står i garaget under Biblioteksgången blir undantagna genom en kamera som registrerar in- och utpassage vid rampen till vårt privata garage. Eftersom man får stå två timmar gratis kommer systemet se att vi aldrig är i det kommersiella garaget mer än några minuter för genomfart. Detta är inte länge nog för att registrera en avgift.

Mer information om hur denna ändring påverkar Täby Centrums garage kan du få genom deras information.

Med vänlig hälsning
Styrelsen
Läs hela inlägget på egen sida »

Vi testar just nu en ny funktion på hemsidan så ni boende kan få våra nyheter direkt i er e-postlåda. Detta för att ge er ytterligare möjlighet att vara uppdaterade om vad som pågår i huset, samt för att kunna fortsätta hålla ner mängden tryckt material.

Tjänsten vi använder oss av heter Blogtrottr.com. Det är en gratistjänst som automatiskt skickar ut e-post när det finns en ny nyhet på vår hemsida. För att använda tjänsten går ni bara in på  föreningens hemsida och registrerar er via formuläret på förstasidan (högra kolumnen under nyhetsarkivet).

Då tjänsten finansieras av reklam kommer ni även få en familjevänlig reklambild i slutet av varje mail, något vi finner rimligt då tjänsten är gratis och i övrigt fyller den funktion vi är ute efter.

Ni kan när som helst avregistrera er från tjänsten via de brev blogtrottr skickar er om ni i framtiden väljer att få våra nyheter på annat sätt, eller om vi väljer att pröva en annan metod.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Läs hela inlägget på egen sida »

Måndag 19 oktober till och med 30 oktober kommer Rodamco utföra reparationsarbeten av golvbeläggning och ramper i det övre garageplanet - det rosa garaget. Vi kommer att bli påverkade av dessa arbeten vid passering till och från vårt garage på kvällar och nätter.

Man kommer att vid behov ha vakter utställda för att säkerställa vår passage.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Läs hela inlägget på egen sida »

Bifogat fotocollage visar lite grann om det som händer i källaren just nu. Man sågar, borrar, lyfter, fraktar bort jord, byter rör och avslutar. Det görs gradvis genom hela huset.

Ljudnivån i källaren är hemsk när man sågar och fraktar bort jordmassor i den stora sugmaskinen.

Vi boende ska inte vara där då!

Vid förflyttning inom huset går man helst på utsidan och sedan kan man använda sin vanliga nyckelbricka till porten BG6 och sin vanliga nyckel för manövrering av den hissen till källaren. Då kan man i alla fall komma till tvättstugan dagtid. Sitt förråd når man säkrast kvällstid för den del av huset där arbetet pågår.

Restriktionen försvinner när arbetet är klart för dagen.

Låsen in till garaget och från garaget till huset igen är ställda i öppet läge dygnet runt under hela arbetsperioden.

På detta vis kan vi klara förflyttningar under arbetsperioden.

I övrigt ska ni vara uppmärksamma på uppdaterad information från entreprenören.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Läs hela inlägget på egen sida »
En renovering samt byte av avloppsledningar i källaren kommer att påbörjas i september. Redan nu under augusti sker projekteringen så att allt skall gå så smidigt som möjligt under produktionsperioden. Arbetet är planerat att vara avslutat i slutet av december i år.

Entreprenaden omfattar byte, renovering samt omdragning av avloppsledningar i och under källargolv inom fastigheten Marknaden 2, Biblioteksgången 2-8.

Den exakta tidsplanen för när arbetet utförs i respektive port kommer att fastställas under projekteringsarbetet och informeras innan arbetena startar.

När arbeten utförs som berör tvättstugorna är planen att enbart två tvättstugor i taget skall vara avstängda dag tid (kl.07.00- 17.00) dvs övrig tid ok att använda. De uppgrävda sträckorna kommer att skyddstäckas efter arbetstid. Om någon stam behöver stängas av under arbetet kommer vi att underrätta respektive bostadsrättshavare  i god tid.

Utanför huset kommer etablering samt containrar för omhändertagande av utrivet material placeras.
 • Riksbyggen sköter projektledningen av projektet. Projektledare är Rikard Ståhl 08-553 635 13
 • Entreprenören är  P O Service Bygg & måleri AB

Vid eventuella frågor kontakta platschefen Jim Stenmark 0707-60 50 42, jim.stenmark@poservice.nu.


Med vänlig hälsning

Styrelsen HSB Brf Annexet
Riksbyggen
P O Bygg & måleri AB
Läs hela inlägget på egen sida »

Styrelsen inbjuder alla medlemmar i brf Annexet till högtidlig invigning av den nya grillplatsen på “baksidan”.

Mellan klockan 15 och 17 serverar vi korv (även sojakorv) eller hamburgare, med bröd och något att dricka.

Ta med dig din granne och kom!

Styrelsen

Läs hela inlägget på egen sida »
I början av september startar vi arbetet med att byta och förstärka avloppsrören i brf Annexets källare. Arbetet påbörjas i BG 2 och 4 och fortsätter sen i BG 6 och 8. Det beräknas vara klart i mitten av december.

Cirka fem personer ska arbeta med rören varje vardag 07.00-16.00. En arbetsbod sätts upp på parksidan. En del borrningar lär oundvikligen störa några brf-medlemmar. Styrelsen beklagar detta, men bytet måste genomföras.

Varför?
De undermåliga källarrören kräver det. En del incidenter har redan inträffat med läckande avlopp.
Under vintern 2015-16 pågår också en upprustning av husets hissar. Även där börjar arbetet i BG 2-4 (i vecka 47) och fortsätter sen i BG 6 och 8. Under arbetets gång ska en hiss i varje port vara i funktion för Annexets medlemmar.

I mitten av april 2016 räknar vi med att ha nya hissar i alla portar.

Varför?
För att säkerheten så kräver.
Ny information meddelas inför varje delprojekt.

Med vänlig hälsning
Styrelsen
Läs hela inlägget på egen sida »

Grillplatsen på baksidan av huset är nu i det närmaste klar. För föreningen återstår att köpa in två grillar och att se till att skräp och avfall hanteras på bästa sätt.

Men redan nu är Du som medlem i brf Annexet välkommen att ta med dig egen grill och grilla. (Glöm dock inte att ta med dig engångsgrillen därifrån också!)

I slutet av augusti planerar vi en mer “högtidlig invigning” av grillplatsen. Vi återkommer med inbjudan.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

PS. Att grilla på den egna balkongen är fortsatt förbjudet.

Läs hela inlägget på egen sida »

En inlaga från några medlemmar i Brf Annexet kräver ett klargörande. Med källangivelse HSB-JURISTERNA anser inlagans undertecknare att styrelsen har agerat felaktigt inför stämmobeslutet den 14 april 2015 om att ta i anspråk våningsplanet på 8 trappor, solterassen, till byggnation av 19 lägenheter.

Fakta:

 1. Styrelsen agerar med löpande stöd från HSB:s föreningsjurist Gabriella Eriksson vid HSB i Stockholm.
 2. Stämmobeslutet kräver inte två på varandra följande stämmor. Denna regel gäller enbart vid beslut om stadgeförändring.
 3. Vid stämman den 14 april fattades ett korrekt beslut med kvalificerad majoritet till stöd för styrelsens förslag.
 4. Hyresnämnden tar upp ärendet grundat på Brf Annexets ansökan. Processen i Hyresnämnden är inte enbart en tvistemedling, även om nämnden strävar efter att få parterna att komma överens. Medlingen avbryts om parterna står för långt från varandra och en förlikning inte är möjlig. Nämnden överlägger efter sammanträdet och parternas ståndpunkter sammanvägs. Därefter fattas beslut i ärendet. Detta tar vanligtvis cirka två veckor.
 5. De som på samtyckesblanketterna har angivit att de inte stöder föreningens beslut kommer att bli föreningens motparter i ärendet som hanteras i Hyresnämnden. Dessa kommer att kallas till sammanträde i Hyresnämnden och där få möjlighet att yttra sig. Den som inte vill gå dit personligen kan skriva till Hyresnämnden och motivera sina skäl. Det är inget tvång att delta i hyresnämndens sammanträde.
 6. HSB hjälper föreningen att lämna in ansökan till Hyresnämnden för godkännande av det fattade beslutet.Med vänlig hälsning/Styrelsen

Läs hela inlägget på egen sida »

Kallelsen ligger nu även publicerad här på webben, samt den rykande färska årsredovisningen. Klicka på nedan länkar för att se respektive dokument:

Läs hela inlägget på egen sida »

Projektet för vår fjärrvärmeanläggning har gått vidare enligt plan. Just nu utvärderar man offerter för byggnation av det nya fjärrvärmeverket som ersätter vår gamla panncentral Galten. Det nya verket kommer att ligga i Arninge.

Kom till vårt informationsmöte den 11 maj klockan 19.oo på Täby Park Hotell för uppdatering av utvecklingen.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Läs hela inlägget på egen sida »

Stryrelsen har nu fått in 76 underskrivna samtyckesblanketter. Vi MÅSTE till den 5 maj få in de återstående 117 blanketterna.

Vi ber att ni snarast går hem och skriver på blanketten och därefter lägger den i brevlådan i vårt styrelserum på baksidan av huset, mellan 4:an och 6:an!

De medlemmar som inte skriver på blanketten måste vi i styrelsen personligen söka upp. För er och vår skull: låt det bli så få som möjligt!

Att tänka på:

 • Objektnumret har fyra siffror och börjar på 0, andra siffran 0 eller 1 eller 2 och därefter två siffror upp till 9. Det är den siffran vi vill ha. Den finns ovanför ytterdörren och i avin för avgiften.
 • Alla delägare i lägenheten MÅSTE skriva på.
 • Glöm inte ditt kryss för eller emot samtycke.
 • Alla 193 blanketterna måste skrivas på.

Saknar du blankett? Klicka här!
 

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Läs hela inlägget på egen sida »

Nya tvättider från den 1:a april

Som förstasidan reflekterat sedan ändringen har vi fått ett nytt schema med förlängda tvättider för att underlätta för oss boende.

Från den 1:a april 2015 gäller följande schema i tvättstugan:
 • 07.00 – 10.00
 • 10.00 – 14.00
 • 14.00 – 18.00
 • 18.00 – 22.15

Tvättstuga nr 4 stängd

Vi har stängt tvättstuga nr 4 tillsvidare pga tekniska problem. Övriga 5 tvättstugor är öppna som vanligt.
Läs hela inlägget på egen sida »
Tid: Onsdag och torsdag den 8 och 9 april, 2015 kl 19.00
Plats: Storstugan, Marknadssalen, Gustaf Bergs Väg 17A
Vi bjuder nu in till två informationsmöten för att möjliggöra för så många som möjligt att deltaga på endera av mötena. På den efterföljande extra föreningsstämman, 14 april 2015, finns som beslutspunkt att upplåta plan 8 för byggnation av lägenheter.
Vi kommer då att presentera bakgrunden till våra planer, vad vi hoppas kunna förverkliga vad gäller antalet lägenheter och storlek på dessa, ekonomin för föreningen i att genomföra detta projekt samt hur och när byggnation kan komma att genomföras. Vi kommer att besvara era frågor.

Vi vill betona att inga beslut är tagna samt att det förslag vi ska presentera skiljer sig helt från tidigare förslag som har diskuterats för plan 8.

Välkomna till något av våra informationsmöten.
Läs hela inlägget på egen sida »
Tid: Tisdag den 14 april 2015 kl. 19.30
Plats: Samlingssalen Föreningsgården Esplanaden 13

(Det finns hiss från Biblioteket till bottenvåning Eplanaden 13)

Dagordning
 1. Föreningsstämmans öppnande.
 2. Val av stämmoordförande.
 3. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare.
 4. Godkännande av röstlängd.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet.
 7. Val av minst två rösträknare.
 8. Fråga om kallelse behörigen skett.
 9. Beslut om att upplåta våningsplanet på 8 trappor i vårt hus för byggnation av lägenheter på en ungefärlig boyta av 1100 kvm.
 10. Mötets avslutande.
Läs hela inlägget på egen sida »
Tiden går, snart åter dags för föreningsstämma i vår bostadsrättsförening Annexet. Då ska vi i valberedningen presentera vårt förslag till ledamöter. Inför det behöver vi hjälpas åt:
- Du som har intresse/kunskap inom något område, t.ex. juridik, ekonomi, teknik, IT
- Du som är kreativ, idéskapande och vill vara med och påverka i positiv bemärkelse

Hör av dig, så får vi pratas vid!
Du som har förslag på lämplig kandidat är förstås också välkommen att höra av dig.
Kontakta oss i valberedningen, gärna så snart som möjligt, men före 15 mars, tack.
Med vänliga hälsningar

Vi i valberedningen

Gunilla Montén        08 - 640 39 16    gunilla@monten.se
Sonja Berg        08 - 638 04 62    sonja.berg@ownit.nu
Niclas Evén        08 - 756 08 08    niclas.even@gmail.com
Läs hela inlägget på egen sida »

Nyhetsarkiv

Nyhetsflöde via e-post

Vi använder oss av tjänsten Mad Mimi för att leverera våra nyheter direkt till din e-postlåda. Använd nedan formulär för att prenumerera!

Boka tvättstuga

Nya bokningssystemet är nu i bruk! Möjlighet att boka via internet kommer senare, i dagsläget görs alla bokningar via bokningsterminalen som finns belägen nere vid tvättstugorna.

Gällande tvättider

 • 07.00 – 10.00
 • 10.00 – 14.00
 • 14.00 – 18.00
 • 18.00 – 22.15

Tvättstuga nr 4 stängd

Vi har stängt tvättstuga nr 4 tillsvidare pga tekniska problem. Övriga 5 tvättstugor är öppna som vanligt.

Nyttiga länkar

Beskrivning för transporter till Biblioteksgången.

Frågor till styrelsen?

Om du har några funderingar eller vill komma i kontakt med styrelsen av annan anledning kan du använda formuläret nedan. En kopia skickas då till samtliga styrelsemedlemmar.