Välkommen till Brf Annexet!
Hej och hjärtligt välkomna från oss i styrelsen. Hej och hjärtligt välkomna från oss i styrelsen.
Styrelsen för Brf Annexet hälsar alla hjärtligt välkomna till föreningens hemsida. Här finns all information som du behöver som boende i huset. Ambitionen är att minska på informationen i tryckt format och låta detta forum ta över. Det är därför bra om du besöker sidan med jämna mellanrum för att se om det hänt något. Du kan prenumerera på nyheter via nyhetsbrev (se höger kolumn längre ner på sidan), RSS, Twitter eller Facebook för att säkerställa att du inte missar något! Nyheter sätts även upp på anslagstavlorna i respektive entré.

Vi gillar synpunkter från våra medlemmar. Har du åsikter eller förslag? Ris eller ros? Skicka ett mail till oss i styrelsen så besvarar vi er utefter bästa förmåga, i takt med att de kommer in.

Ta gärna del av Välkommen till Brf Annexet, och för mer djupgående information, det vi kallar Boendepärm. Välkomna.

2014

Bokningssystemet på nätet har varit allt från mindre stabilt till obrukbart under en ganska lång tid. Detta problem är nu åtgärdat!

Är det någon som har missat att bokning av tvättstuga går att göra på nätet? Gå till hemsidan brfannexet.se så hittar du en länk på förstasidan!

Bokningssystemet kan dock ligga nere av andra anledningar. Skulle du stöta på problem ska du i första hand ringa till Stugab på nummer 08-758 25 22.

Uppstår problemet mellan 16-22 eller på helgen, hör då av dig till någon av styrelsens medlemmar (se kontaktlista på anslagstavla eller på brfannexet.se) för att få det åtgärdat snabbt.

Vänligen
Styrelsen
Läs hela inlägget på egen sida »

Denna information kan komma att ändras.

Brf Annexet är delägare i garaget tillsammans med Rodamco och Täby kommun. Brf Annexet inför nu i egen regi ett system för fjärröppning av garageporten. Systemet är kopplat till styrenheten för garageporten som används för in- och utfart till garaget. Fjärrkontrollen aktiveras och porten öppnas. Det gäller även inifrån.  Sändaren opererar med ett avstånd på cirka 30 meter.

Systemet administreras av Brf Storstugan via deras områdeskontor på Åkerbyvägen 98. Öppet mån, ons, tor, fre 9-11 och 13-16. Tis 13-19.

Administration:

 1. Fjärrsändare skaffas genom skriftlig beställning till Storstugans områdeskontor. Blankett för beställning kommer senare att finnas vid garageöppnaren vid infarten, där dörren idag öppnas med svart bricka.
  OBS! Den svarta brickan behövs även i framtiden för passering utifrån tunnel in i rosa garaget efter kl 22.00 och före 07.00.
 2. Kostnad för fjärrsändare 6OO kronor. Vid återlämning av sändare återfås 375 kronor. Mellanskillnaden går till inköp och drift av infrastrukturen.
 3. Fjärrsändaren programmeras med ägarens namn. Vid återlämnande av bricka tas namnet ut ur systemet. Den som eventuellt förlorar brickan anmäler det till områdeskontoret. Då avprogrammeras den. Ny bricka kan fås för 500 kronor. Betalning görs med betalkort hos Storstugans kontor.
 4. Systemet ska vara i drift vid månadsskiftet november-december.
 5. Alla som har garageplats via Annexet, Rodamco eller Täby kommun kan skaffa bricka. Intresseanmälan skickas till garaget@brfannexet.se. Den är inte bindande, men krävs för planering av antalet brickor.


Hälsningar
Stryrelsen Brf Annexet

Läs hela inlägget på egen sida »

I våras tog styrelsen fram ett paket tillsammans med Ar-Ta Byggnads för leverans och installation av kolfilterfläktar. På grund av ljummen respons försöker vi nu igen. Pass på!

Fördelarna med kolfilterfläkt är flera: bättre matlagningsventilation, från 27 till 55 liter/sek (gäller dygnet runt; vid matlagning mellan klockan 21 och 07 är ventilationen annars lägre än 27 l/s eftersom husets fläktar är avstängda då), lägre elförbrukning, mindre fett i husets fläktar (reducerar slitage och kostnader för de boende) m.m.

För dig som ännu inte har kolfilterfläkt i din lägenhet rekommenderar vi alltså ett byte. Det tjänar både du och föreningen på.

Detta ingår i paketet:
- Flytt av frånluftskanal (håltagning)
- Ram till anslutningsslang till befintlig kanal
- Aluminiumslang/böj
- Täckplåt över gammalt f/l hål
- Byte av vägguttag
- Demontering av befintlig fläkt
- Ny f/l ventil
- Ny kolfilterfläkt, modell Franke 230
- Transporter och resor
- Två års garanti (byte till ny fläkt utan extra kostnad)
- Extraarbeten kan göras efter överenskommelse med byggaren till särskild kostnad.

Om du är intresserad, hör av dig till Sarnj på e-postadress sarnj@brfannexet.se och ange namn, telefonnummer samt lägenhetsnummer och uppgång. Om du ej har tillgång till internet kan du ringa 070-484 99 37.

Detta är en intresseanmälan och ej bindande. Avtalen blir i slutändan individuella, mellan Ar-Ta Byggnads och den boende (för att ROT-avdraget ska gälla).

Läs hela inlägget på egen sida »

En ny lagändring har skett gällande andrahandsuthyrning i bostadsrättsföreningar. Stadgar och information på hemsidan kommer emellertid reflektera detta. 

Klicka här för mer information.

Läs hela inlägget på egen sida »
Vi har nu lagat cirka 40 spolknappar till toaletterna efter stamrenoveringen. Det är tråkigt att skadan inträffar med väntetider som följd. Och svårigheter med att spola toan.

Nu har också IFÖ ledsnat på problemet och dom har gett oss följande möjligheter till lösning genom att byta alla som inte gått sönder:

    Tisdag 9 september och tisdag 16 september
    8-12, 13-16 eller 16-20

Välj vilken tid du vill att deras montörer ska komma. Det tar max fem minuter att byta knapparna och sedan har vi inga problem.

Gör så här:
Antingen SMS till Ulf Paulsson 070 29 29 579
- eller maila ulf@brfannexet.se
- eller lägg en lapp i brevlådan till vårt styrelserum i ett kuvert
- eller lägg en nyckel i kuvertet om ni inte kan vara hemma.
Efter avslutat arbete lägger montören tillbaka nyckeln i brevlådan.

Glöm inte att ange namn, adress, mobilnummer helst men även ett vanligt nummer. OCH vilken tidpunkt ni vill ha.

Missa inte chansen att fixa detta problem!
Läs hela inlägget på egen sida »
Vi har satt upp och delat ut information om fjärrvärme projektet. Nu finns informationen även tillgänglig här på nätet. Klicka länken nedan för att ladda hem informationen.
Läs hela inlägget på egen sida »

En hälsning från Täby Centrum-projektet:

Hej!
Jag vill informera om att vi kommer att stänga entré M, vid Tegelbruket, för passage genom centrum den 14 april. Detta görs med anledning av om- och utbyggnationen av butiken H&M.

Entré till Tegelbruket sker som tidigare via entré M.

För att komma till och från Täby Centrum ber vi er fortsättningsvis att använda entré F, vid Åhléns, eller entré G, vid Palma Pizzeria.

Vänliga hälsningar,
Ulrika Palm
Informationsansvarig projektet Täby Centrum
ulrika.palm@unibail-rodamco.com, 076-525 56 07

Läs hela inlägget på egen sida »
I och med nuvarande byggnationer pågår sprängningar. Planerade och tillåtna sprängtider (vardagar) är: 08.30, 10.30, 12.30 och 14.30.

För mer information, se bifogad pdf.
Läs hela inlägget på egen sida »

Styrelsen har tagit fram ett paket tillsammans med Ar-Ta Byggnads för leverans och installation av kolfilterfläktar.En liten rubrik.

Fördelarna med kolfilterfläkt är flera: bättre matlagningsventilation, från 27 till 55 liter/sek (gäller dygnet runt; vid matlagning mellan klockan 21 och 07 är ventilationen annars lägre än 27 l/s eftersom husets fläktar är avstängda då), lägre elförbrukning, mindre fett i husets fläktar (reducerar slitage och kostnader för de boende) m.m.

För dig som ännu inte har kolfilterfläkt i din lägenhet rekommenderar vi alltså ett byte. Det tjänar både du och föreningen på.

Detta ingår i paketet:

- Flytt av frånluftskanal (håltagning)
- Ram till anslutningsslang till befintlig kanal
- Aluminiumslang/böj
- Täckplåt över gammalt f/l hål
- Byte av vägguttag
- Demontering av befintlig fläkt
- Ny f/l ventil
- Ny kolfilterfläkt, modell Franke 230
- Transporter och resor
- Två års garanti (byte till ny fläkt utan extra kostnad)
- Extraarbeten kan göras efter överenskommelse med byggaren till särskild kostnad.

Om du är intresserad, hör av dig till Simon på e-postadress simon+kolfilter@brfannexet.se och ange namn, telefonnummer samt lägenhetsnummer och uppgång. Om du ej har tillgång till internet/e-post kan du ringa 0735-25 27 26.

Detta är en intresseanmälan och ej bindande. Avtalen blir i slutändan individuella, mellan Ar-Ta Byggnads och den boende (för att ROT-avdraget ska gälla).
Läs hela inlägget på egen sida »
Från och med nästa vecka, vecka 10, och fram till sommaren kommer det att vara lite mer bullrande arbeten, då det kommer att ske rivning av delar av bron på Biblioteksgången. Man kommer fortfarande att kunna gå över bron. Det kommer också att borras i berg för linsågning.
Under vecka 12 kommer ett nyhetsbrev tillsammans med Täby centrumprojeketet att skickas ut. Där kommer vi även att informera om sprängningstiderna då sprängningarna beräknas starta under vecka 14.

Läs mer om projektet: www.taby.se/nyakommunhuset
Läs hela inlägget på egen sida »
Klicka för att visa större bild Klicka för att visa större bild
Nu när de nya förråden är byggda och klara vill vi ge de boende chansen att titta på dem. Vi anordnar därför en visning den 25 februari. De intresserade samlas klockan 19.00 utanför hissarna på källarplan, Biblioteksgången 6 (precis vid tvättstugan).
Läs hela inlägget på egen sida »

Tidigare har vi informerat om att Annexets medlemmar utan kostnad får nyttja Storstugans nybyggda gym. Det är ett riktigt fint gym som är öppet alla dagar, 6-22. Gymmet är beläget på Åkerbyvägen 92. Detta har väckt en del intresse men vi vill nu nå ut till fler genom att påminna om att förmånen finns att tillgå! För att få tillgång till gymmet tar du med dig din bricka till Stugabs områdeskontor, Åkerbyvägen 98.

Öppetider: vardagar utom tisdagar 9-11, 13-16; tisdagar 13-19. Personalen på områdeskontoret programmerar brickan så att du får tillgång till gymmet. Enbart en bricka per lägenhet kan programmeras. Områdeskontoret kan nås på telefon 08-758 25 22. Träning förbättrar hälsan och förlänger livet! Vi i styrelsen värnar om Annexets medlemmar och vill därför uppmuntra till träning.

Nedan följer bilder på gymmet:

Läs hela inlägget på egen sida »

En boendepärm med viktig och matnyttig information finns nu tillgänglig via hemsidan samt i fysisk form i alla trappuppgångar. Vill man själv ha en fysisk kopia i sitt hem går det bra att ladda ner och skriva ut en kopia. Du finner den här nedan samt i menyn under Boende --> Boendepärm.

Många av de menyflikar som finns tas nu bort i samband med detta. Den informationen finns nu att hitta i Boendepärmen.

Läs hela inlägget på egen sida »

Fem extra källarförråd finns nu fräscha och klara för uthyrning i källaren mellan Biblioteksgången 4 och 6, mitt emot cykelrummet.

Du som har behov av extra utrymme, ring eller skriv till styrelsen@brfannexet.se.
Kostnad 250 kronor/månad.

Du som redan hyr ett extra (äldre) förråd får från och med 1 april 2014 en hyreshöjning till 150 kronor.

Läs hela inlägget på egen sida »

Ett antal omärkta cyklar finns nu samlade i cykelförrådet i källaren, markerade med rödrandigt band.

Är du ägare till någon av dem?

Ta i så fall vara på din cykel. Märk cykeln med Annexets lapp, som finns i cykelrummen.

Om du brukar använda din cykel får du gärna ställa upp den i cykelförrådet på bottenvåningen.

Om du inte brukar använda din cykel önskar vi på grund av platsbrist att du lämnar kvar cykeln i källarförrådet. Om det finns lediga hängare uppskattar vi om du hänger upp din cykel för att spara golvyta.

Den 30 juni i år låter vi forsla bort de cyklar som är markerade med rödrandigt band. De cyklar som är märkta med föreningens etikett kommer självklart att lämnas kvar.

Läs hela inlägget på egen sida »

Vill du som är medlem i Brf Annexet utan kostnad lägga upp annonser på hemsidan?

Annexets medlemmar erbjuds härmed att utan kostnad annonsera på hemsidan.

Följande är kraven för annonserna:
- Det måste erbjudas en rabatt som enbart gäller medlemmar i Brf Annexet
- Du ska kunna fakturera för varorna eller tjänsterna, exempelvis genom ett företag eller enskild firma

Styrelsen avgör vilka annonser som följer kraven och som därmed får läggas upp på hemsidan.

Om du vill lägga upp en annons på hemsidan kontaktar du Simon Wagemyr på: hemsideansvarig@brfannexet.se

Vi inför detta på prov. Ni är välkomna med synpunkter till e-postadressen ovan.


Med vänlig hälsning,
Styrelsen
Brf Annexet

Läs hela inlägget på egen sida »

Under den senaste tiden har ett företag genom dörrknackning försökt sälja sin säkerhetsdörr. Dörren är helt OK ur säkerhetssynvinkel. Företaget heter Svenska Skydd och man når dem på 0200-76 79 76.

För att vi boende ska få en bästa valmöjlighet och ekonomi vill vi nämna att styrelsen har använt en annan leverantör vid ett tillfälle. Företaget heter Ekmans Ståldörrar och deras dörr tillverkas i Sverige av Hellbergs. Man kan kontakta Ekmans på telefon 08-442 15 40.

Dörrarna uppfyller som vi kan se samma krav: säkerhetsbenämning MK3. Bland kraven finns Rökgastäthet SM samt att säkerhetsnivån följer Europaklass 3 och att ljuddämpningen är bra. Dörrarna förses i bägge fallen med lås av typ Klass 3 Hakregellås. Svenska Skydd har två bakkantssäkringar och Ekmans dörr har tre. I övrigt har de en stabil stålkarm och förzinkade gångjärn. Tillbehör som säkerhetsbrevlåda, dörrspärr och låskåpa finns också samt förstås ett polislås.

Montering ingår. Om man redan har en gallergrind kan den sitta kvar.

Styrelsen

Läs hela inlägget på egen sida »

Nyhetsarkiv

Nyhetsflöde via e-post

Vi använder oss av tjänsten Mad Mimi för att leverera våra nyheter direkt till din e-postlåda. Använd nedan formulär för att prenumerera!

Boka tvättstuga

Nya bokningssystemet är nu i bruk! Möjlighet att boka via internet kommer senare, i dagsläget görs alla bokningar via bokningsterminalen som finns belägen nere vid tvättstugorna.

Gällande tvättider

 • 07.00 – 10.00
 • 10.00 – 14.00
 • 14.00 – 18.00
 • 18.00 – 22.15

Tvättstuga nr 4 stängd

Vi har stängt tvättstuga nr 4 tillsvidare pga tekniska problem. Övriga 5 tvättstugor är öppna som vanligt.

Nyttiga länkar

Beskrivning för transporter till Biblioteksgången.

Frågor till styrelsen?

Om du har några funderingar eller vill komma i kontakt med styrelsen av annan anledning kan du använda formuläret nedan. En kopia skickas då till samtliga styrelsemedlemmar.