Välkommen till Brf Annexet!
Hej och hjärtligt välkomna från oss i styrelsen. Hej och hjärtligt välkomna från oss i styrelsen.
Styrelsen för Brf Annexet hälsar alla hjärtligt välkomna till föreningens hemsida. Här finns all information som du behöver som boende i huset. Ambitionen är att minska på informationen i tryckt format och låta detta forum ta över. Det är därför bra om du besöker sidan med jämna mellanrum för att se om det hänt något. Du kan prenumerera på nyheter via nyhetsbrev (se höger kolumn längre ner på sidan), RSS, Twitter eller Facebook för att säkerställa att du inte missar något! Nyheter sätts även upp på anslagstavlorna i respektive entré.

Vi gillar synpunkter från våra medlemmar. Har du åsikter eller förslag? Ris eller ros? Skicka ett mail till oss i styrelsen så besvarar vi er utefter bästa förmåga, i takt med att de kommer in.

Ta gärna del av Välkommen till Brf Annexet, och för mer djupgående information, det vi kallar Boendepärm. Välkomna.

2013 > 04

Då vi fått frågor kring beskärningen av buskarna och fastighetsskötseln kommer här några förtydliganden.

 

Information om trädgårdsarbete runt Annexet
Nu har den årliga städningen av trädgården runt vår fastighet genomförts. Buskarna ser lite korta ut. Men det är meningen. Den kraftiga beskärningen gjordes för att ta ned buskarna för ordentlig ny tillväxt under sommaren. Snart blir de som vanligt igen. Det är inte en fråga om att ta bort våra buskar.

Vår nya fastighetskötsel

Arbetet har nu kommit igång enligt avtal. Det är Storstugan som via sitt förvaltningsföretag Stugab genomför denna fastighetskötsel. I tjänsten ingår daglig kontakt med områdeskontoret på Storstugan där de boende i Annexet kan få kontakt med vår förening via Stugabs ombud. Man kan även beställa nyckelbricka hos dem. Tjänsten som vi får från Stugab gäller tills vidare under den tid som vår ordinarie fastighetsskötare Jan-Erik är sjuk. Detta innebär en bra avlastning för Annexets styrelse i de löpande arbetena.

Vi vill understryka att felanmälan som tidigare görs via telefon 0771-860 860 eller via mail boa@riksbyggen.se.

Läs hela inlägget på egen sida »

Arbetet fortgår enligt plan. Vi hoppas att man ska vara klara i början av denna vecka med att ta bort den dåliga betongen i övre garageplanet. Då slipper vi den stora maskinen utanför Mäklarringen.

Planen är att allt ska vara klara till den 24 maj.

Garaget utförs nu med en ingång från garageplan 2 (mellanplanet) i det nya södra garaget till Täby Centrum. Detta har medfört att man byggt två ramper från vårt nedre plan till det övre planet och 42 platser har då försvunnit. Vidare har man byggt in nya ventilationssystem för det fall att brand uppstår. Detta tar bort ytterligare 10 platser. Brf Annexet har dock kvar sina 140 platser i sin helhet. Men förändringen medför att de som tidigare hade plats där ramperna nu finns får en ny plats. Vi arbetar nu med att tilldela nya platser till alla garageinnehavare. De flesta av ersättningsplatserna kommer att ligga på det nedre garageplanet.

De som har garagekontrakt behöver inte göra någonting. De som inte har garageplats men önskar en sådan måste kontakta Riksbyggen på telefon 0771 – 860 860 eller skicka mail till boa@riksbyggen.se. Detta gäller också om ni vill säga upp er plats och då ska ni observera att uppsägningstiden är tre månader.

Faktureringen av garageplats kommer igång på rätt sätt när vi vet exakt tillträdesdag till garaget och då kommer vi att få betala plats från tillträdesdatum. Avgiften för garaget för boende inom Annexet är 550 kronor per månad. Vi kan behöva justera den avgiften senare när vi vet den totala kostnaden för renoveringen. Vår avgift är grundad på våra faktiska kostnader. Som jämförelse kan vi nämna att en p-plats i Rodamcos garage kommer kosta 1500 kronor per månad och då tillkommer moms. Garageplatser i de nya fastigheterna på Attundafältet kostar enligt uppgift omkring 1000 kronor per månad. Vi kommer under våren informera garageinnehavare om eventuell ny platstilldelning.

Styrelsen
Brf Annexet

Läs hela inlägget på egen sida »

Arbetet med vårt fjärrvärmeprojekt fortsätter. Den 14 februari hölls ett välbesökt informationsmöte på Täby Park Hotel med våra grannföreningar Farmen, Volten och Storstugan.

Fjärrvärmegruppen har utvärderat erbjudandena från dels Fortum och dels E.ON och funnit att vi skulle få bättre villkor genom att satsa på fjärrvärme tillsammans med E.ON istället för att bygga ett eget värmekraftverk på fastigheten Galten, Värmevägen 1.

Gruppen har därför fortsatt sina diskussioner med E.ON angående delägarskap i den värmekraftsanläggning, som skall uppföras på Hagby i Täby. En sådan satsning skulle medföra att vi kunde erhålla värme till våra föreningar till mycket gynnsamt pris och i ett långsiktigt perspektiv.

Anläggningen skulle praktiskt drivas och bemannas av E.ON. Vi skulle dock ha god insyn i bolagets verksamhet. Vår andel skulle ägas av vårt gemensamma bolag Täby Fjärrvärme AB (som ägs av brf Storstugan, Volten, Annexet och Farmen).

Genom denna lösning skulle vi primärt använda det kommunala fjärrvärmenätet.

Investeringsnivån i detta projekt skulle bli något högre än om vi hade byggt en mindre egen anläggning, men det totala värmepriset blir lägre.

E.ON har nyligen uppfört två liknande anläggningar i Sverige och har således bra underlag för kostnadsberäkning.

Anläggningen kommer att producera el och värme av återvunnet material, vilket finns att tillgå vid anläggningen i Hagby. Bränsletransporter minimeras.

Vi ser positivt på ett samarbete med E.ON, men det återstår flera förhandlingar innan vi är i mål med projektet.

Informationsmöten kommer att hållas för alla medlemmar var fjärde månad. Nästa informationsmöte äger rum i maj 2013. Vi återkommer med tid och plats.

Styrelsen
Brf Annexet

Läs hela inlägget på egen sida »

Vi har slutit avtal med Klings Måleri i Täby för målning och byte av linoleummattor i vår fastighet. Arbetena påbörjas som ni redan sett med borttagning av de gamla mattorna och åtföljande underarbeten av golven.

Tidplan för hela projektet:

Bg 2
V14-17: 2 apr tom 26 apr
Bg 4
V 17-20: 22 apr tom 17 maj
Bg 6
V 20-23: 13 maj tom 7 juni
Bg 8
V 23-26: 3 juni tom 27 juni

Under vecka 27, 1 juli t.o.m. 5 juli görs polering av samtliga stengolv.

Detta är den första större renoveringen av dessa utrymmen sedan fastigheten byggdes 1971. Vi har tidigare gjort en del mindre ändringar med målning av ett våningsplan per port. I Bg 8 har alla våningsplan målats tidigare.

Styrelsen

Brf Annexet

Läs hela inlägget på egen sida »

Nyhetsarkiv

Nyhetsflöde via e-post

Vi använder oss av tjänsten Mad Mimi för att leverera våra nyheter direkt till din e-postlåda. Använd nedan formulär för att prenumerera!

Boka tvättstuga

Nya bokningssystemet är nu i bruk! Möjlighet att boka via internet kommer senare, i dagsläget görs alla bokningar via bokningsterminalen som finns belägen nere vid tvättstugorna.

Gällande tvättider

  • 07.00 – 10.00
  • 10.00 – 14.00
  • 14.00 – 18.00
  • 18.00 – 22.15

Tvättstuga nr 4 stängd

Vi har stängt tvättstuga nr 4 tillsvidare pga tekniska problem. Övriga 5 tvättstugor är öppna som vanligt.

Nyttiga länkar

Beskrivning för transporter till Biblioteksgången.

Frågor till styrelsen?

Om du har några funderingar eller vill komma i kontakt med styrelsen av annan anledning kan du använda formuläret nedan. En kopia skickas då till samtliga styrelsemedlemmar.