Välkommen till Brf Annexet!
Hej och hjärtligt välkomna från oss i styrelsen. Hej och hjärtligt välkomna från oss i styrelsen.
Styrelsen för Brf Annexet hälsar alla hjärtligt välkomna till föreningens hemsida. Här finns all information som du behöver som boende i huset. Ambitionen är att minska på informationen i tryckt format och låta detta forum ta över. Det är därför bra om du besöker sidan med jämna mellanrum för att se om det hänt något. Du kan prenumerera på nyheter via nyhetsbrev (se höger kolumn längre ner på sidan), RSS, Twitter eller Facebook för att säkerställa att du inte missar något! Nyheter sätts även upp på anslagstavlorna i respektive entré.

Vi gillar synpunkter från våra medlemmar. Har du åsikter eller förslag? Ris eller ros? Skicka ett mail till oss i styrelsen så besvarar vi er utefter bästa förmåga, i takt med att de kommer in.

Ta gärna del av Välkommen till Brf Annexet, och för mer djupgående information, det vi kallar Boendepärm. Välkomna.

2013

Brf Annexet har anslutit sig till de sociala medierna. För närvarande kommer det bara att användas som ett sätt att få fram nyheter på ett sätt som passar fler, med andra ord ett komplement till hemsidan och anslagstavlan. Om du vill komma i kontakt med styrelsen gäller som vanligt att du kan nå oss på mail eller telefon.
http://facebook.com/brfannexet
http://twitter.com/brfannexet

Läs hela inlägget på egen sida »

Här kommer senaste nyhetsbrevet från Täby centrumprojektet.

 

Läs hela inlägget på egen sida »

Informationsmötet gick strålande och ungefär 40 personer anslöt sig. Någon frågade under mötet om presentationen vi använde kunde läggas upp på hemsidan, så här kommer den!

Klicka här för att komma till presentationen!

Läs hela inlägget på egen sida »

Tidpunkt: Kl. 18.30 – 20.00 den 20 november, 2013.
Plats: Marknadssalen Storstugan Gustaf Bergs Väg 17 A.


Vi inbjuder samtliga bostadsrättsinnehavare till ett informationsmöte där vi presenterar allmänt vad som händer i och kring vårt hus. Det har gått ett halvt år sedan vår årsstämma, då vi gav en allmän information om stambytet, projektet med fjärrvärme som vi bedriver tillsammans med grannföreningarna, byggnation av takvåning, allmänt om vår trädgård runt huset etc.

Nu vill vi ta tillfället i akt att ge en uppdaterad information om ovanstående och om andra frågor som vi arbetar med inom styrelsen. Ni är välkomna att delta och ställa frågor.


Välkomna!

Styrelsen

Läs hela inlägget på egen sida »

På söndag öppnar den nya bussterminalen som ligger mellan köpcentrumet i Täby centrum och Stora Marknadsvägen/Roslagsbanan. All busstrafik som tidigare gick till och från den tillfälliga terminalen bredvid Grindtorpsparkeringen flyttas. Den tillfälliga terminalen rivs och under 2014 påbörjas bygget av ett nytt bostadsområde där, kvarteret Mars.

Det innebär att de taxiplatser som funnits vid Grindtorpsparkeringen försvinner. Taxiplatser finns som tidigare på plan -1 i Södra parkeringsgaraget eller plan 3 i det Norra parkeringsgaraget. Färdtjänst hänvisas som tidigare till entré M utanför Tegelbruket (Biblioteksgången) för bäst access direkt in/ut ur Täby Centrum.

Mer information om den nya bussterminalen kan du läsa här.

Läs hela inlägget på egen sida »

I bifogad fil finner du den senaste informationen angående Täby centrumprojektet från Rodamco. Ladda gärna hem PDF:en och läs igenom!

Läs hela inlägget på egen sida »

På måndag, 16 september, startar grävarbeten utanför BG8, på baksidan av fastigheten. NCC i samarbete med Eon gräver ned en fjärrvärmeledning utanför porten, längs husväggen i riktning mot sjukhuset.

Detta händer:
- 16-17 september utgrävning med grävmaskin och transport med lastbil. Lastbilstransporter bakom vårt hus.
- Efter avslutad grävning täcks området med plåtar så att boende och bilar kan ta sig fram. Det blir åter möjligt att parkera på handikapplatser.
- Under tre veckor, till 4 oktober, pågår arbetet med att lägga ned rör. Därefter återfyllnad och färdigställande med asfalt.

Hur vi påverkas:
- 16 -17 september är handikapparkeringen avstängd. Bilar med handikapptillstånd parkeras då på intilliggande platser.  Ingen parkering på vändplanen.
- Under återstående byggnadstid ska parkeringsreglerna beaktas.

Läs hela inlägget på egen sida »

Trygghetsjouren är en service för dig som bor i Brf Annexet. Vi är måna om att du ska känna dig trygg i ditt hem. 

I ett flerfamiljshus får vi räkna med att grannen ibland har fest eller att lekande barn är högljudda. Men någon gång händer det att hög musik eller bråk i lägenhet och trapphus når ljudnivåer utöver det normala. Då kan du vända dig till Trygghetsjouren.

Trygghetsjouren gör insatser vid akuta och allvarliga störningar. Om du kontaktar Trygghetsjouren tar personalen på Securitas personligen kontakt med den som stör och gör denne uppmärksam på att det har kommit in klagomål. Om störningen bedöms som allvarlig tillkallas polis. Störningsanmälningar meddelas till styrelsen som följer upp med ett skriftligt påpekande till berörd part.

Vid mindre störningar kan du följa den instruktion som finns på vår hemsida www.brfannexet.se. Borrningar och störande arbeten får bara göras på vardagar mellan 08.00 – 19.00 samt lördagar och söndagar 09.00 – 17.00. Du ska själv kontakta den som stör, samt dokumentera på den särskilda blanketten som finns på hemsidan. Om du saknar Internet kan du kontakta någon i styrelsen.
 

Anmälan till Trygghetsjouren kan endast göras för störningar som händer mellan 22.00 – 07.00. Så här gör du vid akut eller allvarlig störning:

Ring Trygghetsjouren på telefon 
010 470 55 10


Tala om ditt namn, adress och telefonnummer. Uppgifterna behandlas med
sekretess. Berätta vad som är störande och om möjligt vem som stör.


Securitas personal tar kontakt med den som stör. Om du inte kan ange vem det är, försöker Securitas själv reda på det vid sitt besök. Trygghetsjouren är öppen på vardagar mellan 15.30 – 07.00 och lördagar, söndagar och helgdagar dygnet runt.

Varje utryckning kostar idag 2.686 kronor. Föreningen kan komma att debitera den som missbrukar tjänsten.

HSB Brf Annexet 
Styrelsen

Läs hela inlägget på egen sida »

Styrelsen för Annexet har kommit överens med Storstugans brf att Annexets medlemmar får nyttja Storstugans nybyggda gym. Det är ett fint gym som är öppet dygnet runt och det är beläget på Åkerbyvägen 92.
Se karta.

Du kommer in i gymmet genom att kvittera ut en nyckelbricka på Storstugans områdeskontor.

Där finns tre rum med bra utrustning för motionering: motionscyklar, roddmaskin, cirkelträningsmaskiner och allmän tyngdlyftningsutrustning. Dusch för herrar och damer separerat. Se foton. På länken kan du se fler foton:
http://tinyurl.com/storstugangym

Styrelsen har beslutat att hålla gymmet kostnadsfritt för Annexets boende under en försöksperiod; från och med nu och fram till årsskiftet. Om försöket faller väl ut, löper avtalet vidare.

Vänligen
Styrelsen

Läs hela inlägget på egen sida »

Från klockan 17 tisdag 11 juni kan du använda din garageplats.

Du ska nu hämta ut garagetaggen som används för att komma in i Rodamcos garage mellan 22 och 07. Samt för att komma in i vårt garage. Infarten är Täby Centrums södra garage via rondellen. Kör vidare in i det övre garageplanet och snedda över förbi rulltrappan in till höger. Läsaren till taggen sitter på högra väggen så man måste kliva ur bilen ett tag till.

Passersystemet för vår port aktiveras först på fredag. Då måste du alltså ha tillgång till den nya taggen för att komma in i Annexets garage.

OBS! att när du hämtar ut taggen så får du också en fyrsiffrig kod som används tillsammans med taggen. Så småningom kommer Rodamco att sätta dit en enhet som möjliggör fjärrmanövrerad öppning. Den enheten kommer dock att kosta pengar. Oklart än hur mycket. Mer information kommer om detta.

Garagetaggen hämtar du:
På Storstugans områdeskontor mellan 9 och 12 vardagar. Du måste kunna legitimera dig. Kontoret ligger på innersidan av Storstugan mellan port 96 och 98. Det är den högra delen av Storstugan från vårt håll räknat. Eller på Annexets kontor mellan klockan 17 och 21 nu på torsdag den 13 juni.

Från och med måndag den 17 juni är markparkeringen stängd. Strabag kommer att använda den för sina byggnadsarbetare och det blir nya koder.

Styrelsen
HSB Brf Annexet

Läs hela inlägget på egen sida »

Nu har det hänt igen. Ny försening!!!!!!!!!! Garaget öppnar enligt uppgift från Rodamco först den 11 juni.

Orsaken är att säkerhetssystemen som ska fungera vid brand inte är testade i sin helhet. Alla system finns där och man vet att de enskilda delarna fungerar. Det som återstår är att en brandkonsult ska göra de avslutande testerna av hela systemet i samverkan.

Strabag låter oss använda platserna bakom vårt hus till dess att garaget öppnar. Använd din vanliga plats. För er som inte har kontrakt på markparkeringen gäller att ni kan ta en valfri plats med märkning Strabag. Detta gäller till och med 11 juni.

Om passeringssystemet inte är klart till detta datum gäller som vi sagt tidigare för de som kommer hem mellan 22 och 06 att markparkeringen på valfri plats 1-30 kan användas. När passeringssystemet är klart stänger Strabag hela parkeringen och ändrar koden. Strabag kommer då att använda parkeringen för sin egen byggnadspersonal.

Man kommer till markparkeringen vid infart från Attundavägen till Åkerbyvägen. Sväng höger första möjliga till Lyktgränd. Garagegrinden syns då framför dig.

Kod vid behov 2525.

För frågor ska du maila ulf.paulsson@ownit.nu

Styrelsen

Brf Annexet

Läs hela inlägget på egen sida »

Information om garaget

Garaget öppnar den 5 juni.

Garaget är nu ombyggt och renoverat. De tidigare två portarna har ersatts av en port och man kommer dit genom Täby Centrums nya södra garage på det översta garageplanet  - 1. Infarten görs nu till det nedre garageplanet. För att komma till och från det övre garageplanet kör man på de nya ramperna. För uppfart används den högra rampen  och för nedfart den vänstra.

Ombyggnaden har inneburit att ett antal platser har försvunnit och de är nu ersatta av ett motsvarande antal platser. Vi har därmed kvar våra 140 platser. Ni har tidigare fått ett brev från föreningen där platsnumret för din P-plats är angiven.  Ett 40-tal har fått nya platser. De som inte drabbades av byggnation av ramper har kvar sin gamla plats.

Man når fram till vårt garage via Täby Centrums nya södra garage som man når via den nya södra rondellen i på samma nivå som tunneln. Kör in på plan -1, dvs det översta planet i Täby Centrum garaget. Väl inne i Täby Centrumgaraget kör man genom detta mot vår entré i det bortre högra hörnet av kundparkeringen. Kör in genom öppningen i hörnet och sväng sedan vänster och kör in genom garageporten till vårt nedre plan.

Passersystemet är ej färdigt! Det medför att garageporten till vårt garage är öppen tills vidare.
Begränsning: I och med att passersystemet inte är klart kan man inte köra in i garaget mellan klockan 22 och klockan 06. Det är däremot möjligt att köra ut under denna tid.

De som vet att de ibland behöver köra in i garaget mellan klockan 22 0ch 06 ska kontakta Ulf Paulsson via mail. Då får ni anvisning om alternativ parkering på en närbelägen parkering som enbart gäller för Annexets garagekunder under det att passersystemet inte är i gång.

Vi räknar med att denna begränsning är avklarad inom en månad och hoppas att ni inte får stora olägenheter till följd av Rodamcos försenade passersystem.

Vi kommer att meddela när passerbrickorna är klara genom anslag vid garagets entré, på våra anslagstavlor och på hemsidan.

Den gamla grusparkeringen stängs för oss i och med detta. Strabag kommer att disponera platserna för sin personal.

För frågor ska du maila ulf.paulsson@ownit.nu.

Styrelsen

Brf Annexet

Läs hela inlägget på egen sida »

Informationsmöte om fjärrvärmeprojektet

Onsdagen den 12 juni 2013 kl 19.00 hälsas BRF Annexets medlemmar välkomna till ytterligare information om fjärrvärmeprojektet.


Lokal: Täby Park Hotel, Kemistvägen 30, Stora hörsalen.

Medlemmarna i föreningarna Annexet, Farmen och Storstugan, delägare i Täby Fjärrvärme AB, är också inbjudna.


Styrelsen
Brf Annexet

Läs hela inlägget på egen sida »

Medlemmar i HSB Bostadsrättsförening Annexet i Täby kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Tid: måndag den 20 maj 2013 kl. 19.00
Plats: Täbysalen, Tibble Kyrka

Dagordning
1. Val av stämmoordförande
2. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
3. Godkännande av röstlängd
4. Fastställande av dagordning
5. Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet samt val av rösträknare
6. Fråga om kallelse behörigen skett
7. Styrelsens årsredovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen
10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
12. Fråga om arvode för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
14. Val av revisor och suppleant
15. Val av valberedningen
16. Val av ombud till stämma i distrikt 15 HSB Stockholm
17. Inlämnade motioner
18 Mötets avslutande

Efter genomfört årsmöte är medlemmarna inbjudna att närvara på årsmötesmiddag på Restaurang New Hongkong. Var vänlig meddela om ni kommer med på middagen senast den 15 maj till Amal Rashad tel. 08-638 04 45 efter kl. 18:00 eller via brevinkast på dörren till Annexlokalens ingång från parksidan mellan BG 4 och BG 6.

Läs hela inlägget på egen sida »

Då vi fått frågor kring beskärningen av buskarna och fastighetsskötseln kommer här några förtydliganden.

 

Information om trädgårdsarbete runt Annexet
Nu har den årliga städningen av trädgården runt vår fastighet genomförts. Buskarna ser lite korta ut. Men det är meningen. Den kraftiga beskärningen gjordes för att ta ned buskarna för ordentlig ny tillväxt under sommaren. Snart blir de som vanligt igen. Det är inte en fråga om att ta bort våra buskar.

Vår nya fastighetskötsel

Arbetet har nu kommit igång enligt avtal. Det är Storstugan som via sitt förvaltningsföretag Stugab genomför denna fastighetskötsel. I tjänsten ingår daglig kontakt med områdeskontoret på Storstugan där de boende i Annexet kan få kontakt med vår förening via Stugabs ombud. Man kan även beställa nyckelbricka hos dem. Tjänsten som vi får från Stugab gäller tills vidare under den tid som vår ordinarie fastighetsskötare Jan-Erik är sjuk. Detta innebär en bra avlastning för Annexets styrelse i de löpande arbetena.

Vi vill understryka att felanmälan som tidigare görs via telefon 0771-860 860 eller via mail boa@riksbyggen.se.

Läs hela inlägget på egen sida »

Arbetet fortgår enligt plan. Vi hoppas att man ska vara klara i början av denna vecka med att ta bort den dåliga betongen i övre garageplanet. Då slipper vi den stora maskinen utanför Mäklarringen.

Planen är att allt ska vara klara till den 24 maj.

Garaget utförs nu med en ingång från garageplan 2 (mellanplanet) i det nya södra garaget till Täby Centrum. Detta har medfört att man byggt två ramper från vårt nedre plan till det övre planet och 42 platser har då försvunnit. Vidare har man byggt in nya ventilationssystem för det fall att brand uppstår. Detta tar bort ytterligare 10 platser. Brf Annexet har dock kvar sina 140 platser i sin helhet. Men förändringen medför att de som tidigare hade plats där ramperna nu finns får en ny plats. Vi arbetar nu med att tilldela nya platser till alla garageinnehavare. De flesta av ersättningsplatserna kommer att ligga på det nedre garageplanet.

De som har garagekontrakt behöver inte göra någonting. De som inte har garageplats men önskar en sådan måste kontakta Riksbyggen på telefon 0771 – 860 860 eller skicka mail till boa@riksbyggen.se. Detta gäller också om ni vill säga upp er plats och då ska ni observera att uppsägningstiden är tre månader.

Faktureringen av garageplats kommer igång på rätt sätt när vi vet exakt tillträdesdag till garaget och då kommer vi att få betala plats från tillträdesdatum. Avgiften för garaget för boende inom Annexet är 550 kronor per månad. Vi kan behöva justera den avgiften senare när vi vet den totala kostnaden för renoveringen. Vår avgift är grundad på våra faktiska kostnader. Som jämförelse kan vi nämna att en p-plats i Rodamcos garage kommer kosta 1500 kronor per månad och då tillkommer moms. Garageplatser i de nya fastigheterna på Attundafältet kostar enligt uppgift omkring 1000 kronor per månad. Vi kommer under våren informera garageinnehavare om eventuell ny platstilldelning.

Styrelsen
Brf Annexet

Läs hela inlägget på egen sida »

Arbetet med vårt fjärrvärmeprojekt fortsätter. Den 14 februari hölls ett välbesökt informationsmöte på Täby Park Hotel med våra grannföreningar Farmen, Volten och Storstugan.

Fjärrvärmegruppen har utvärderat erbjudandena från dels Fortum och dels E.ON och funnit att vi skulle få bättre villkor genom att satsa på fjärrvärme tillsammans med E.ON istället för att bygga ett eget värmekraftverk på fastigheten Galten, Värmevägen 1.

Gruppen har därför fortsatt sina diskussioner med E.ON angående delägarskap i den värmekraftsanläggning, som skall uppföras på Hagby i Täby. En sådan satsning skulle medföra att vi kunde erhålla värme till våra föreningar till mycket gynnsamt pris och i ett långsiktigt perspektiv.

Anläggningen skulle praktiskt drivas och bemannas av E.ON. Vi skulle dock ha god insyn i bolagets verksamhet. Vår andel skulle ägas av vårt gemensamma bolag Täby Fjärrvärme AB (som ägs av brf Storstugan, Volten, Annexet och Farmen).

Genom denna lösning skulle vi primärt använda det kommunala fjärrvärmenätet.

Investeringsnivån i detta projekt skulle bli något högre än om vi hade byggt en mindre egen anläggning, men det totala värmepriset blir lägre.

E.ON har nyligen uppfört två liknande anläggningar i Sverige och har således bra underlag för kostnadsberäkning.

Anläggningen kommer att producera el och värme av återvunnet material, vilket finns att tillgå vid anläggningen i Hagby. Bränsletransporter minimeras.

Vi ser positivt på ett samarbete med E.ON, men det återstår flera förhandlingar innan vi är i mål med projektet.

Informationsmöten kommer att hållas för alla medlemmar var fjärde månad. Nästa informationsmöte äger rum i maj 2013. Vi återkommer med tid och plats.

Styrelsen
Brf Annexet

Läs hela inlägget på egen sida »

Vi har slutit avtal med Klings Måleri i Täby för målning och byte av linoleummattor i vår fastighet. Arbetena påbörjas som ni redan sett med borttagning av de gamla mattorna och åtföljande underarbeten av golven.

Tidplan för hela projektet:

Bg 2
V14-17: 2 apr tom 26 apr
Bg 4
V 17-20: 22 apr tom 17 maj
Bg 6
V 20-23: 13 maj tom 7 juni
Bg 8
V 23-26: 3 juni tom 27 juni

Under vecka 27, 1 juli t.o.m. 5 juli görs polering av samtliga stengolv.

Detta är den första större renoveringen av dessa utrymmen sedan fastigheten byggdes 1971. Vi har tidigare gjort en del mindre ändringar med målning av ett våningsplan per port. I Bg 8 har alla våningsplan målats tidigare.

Styrelsen

Brf Annexet

Läs hela inlägget på egen sida »

Vill vi ha kvar möjligheten att slänga grovsopor i vårt hus?

Vi har två rum för grovsopor, ett rum för tidningar och ett rum för elsopor. De verkar vara populära för de boende. För oss som förening utgör de ofta en utmaning. När det fungerar bra så följer man instruktionerna: man viker ihop så gott som möjligt kartongerna, man ställer inte dit kylskåp, möbler eller slänger tidningar kvar i sitt emballage.

När det inträffar störningar får vår personal extraarbeten: dessa arbeten kostar cirka 250.000 kronor per år. För en boende i en 47 kvm lägenhet blir det en kostnad per år på omkring 970 kronor. Så mycket kostar det för den enskilde. Det motsvarar en kostnad per månad på 81 kronor.

Ett annat problem med att dumpa fel saker på fel sätt i soprummen är att vi får en dålig service för de boende då vi blir tvungna att låsa soprummen när det är överfullt.

Det finns ett enkelt sätt att hantera frågan: släng inte ert byggavfall i soprummen, släng inte möbler i soprummen. Kör istället bort det till Hagbytippen.

Vi kan också möjliggöra lån av ett stort sopkärl när ni har extra behov. Säg bara till styrelsen så ordnar vi ett extra kärl. Du får själv köra upp det i hissen och in i din lägenhet. Tänk på vad mycket enklare det blir för alla om du gör så.

Bilden från ett soprum visar problemet: här har någon ställt ett gammalt soffbord direkt innanför entrén i soprummet i BG 2. Nu får våra fastighetsskötare mot till en kostnad av 290 kronor per timme såga ned detta bord. Vi vill inte ha det på detta vis.

Läs hela inlägget på egen sida »

Garaget
Vi har tidigare informerat om att garaget är under renovering. Ni har säkert lagt märke till
en stor maskin som står utanför Mäklarringen. Med hjälp av den skapas ett högt vattentryck
som behövs för att ta bort all dålig betong på det övre garageplanet. Ursprungligen räknade
man med att cirka 100 kvm skulle bilas. Nu handlar det om mer än 300 kvm. Garaget var
alltså i ett mycket dåligt skick.

Arbetet med bilningen har gjort att tidplanen har förskjutits varför vi nu räknar med
att vi först mot slutet av maj kan få tillträde igen. Vi vill understryka att allt går bra med
renoveringen för övrigt och vi kommer att få komma tillbaka till ett fint garage med infart via
Täby Centrums nya Södra Garage på plan -2.

Under tiden fortsätter vi alltså att använda grusparkeringen där det kostar 400 kronor per
månad. Efter mycket krångel med faktureringen har det nu stabiliserat sig. Ett problem vi har är att en del ställer sin bil här och där, då och då, utan att ha parkeringstillstånd. Det skapar naturligtvis stora problem. Vi försöker stävja detta så gott det går. Det finns plats att hyra för de som önskar. Kontakta styrelsen för en extra plats.


För de som inte har plats i det ordinarie garaget går det bra att ställa sig i kö för sådan.
Platser finns för närvarande. Kontakta Riksbyggen på det vanliga telefonnumret för
felanmälan: 0771 860 860. Priset för parkeringsplats i garaget är 550 kronor per månad.
Moms ingår.


Fastighetsskötsel
Jan-Erik Axzell är fortfarande sjukskriven. Under hans frånvaro har vi ordnat med Stugab
(Storstugan), vår grannförening, så att de sköter arbetet med fastighetsskötsel. Felanmälan
görs som vanligt till Riksbyggen. Fastighetsskötaren under Jan-Eriks frånvaro sköts av Ulf
Hallander hos Stugab.

Övrig service
Vi har också gjort ett avtal med Stugab (Storstugan) som innebär att när ni vill ha kontakt
med oss i styrelsen kan ni gå till deras områdeskontor, Åkerbyvägen 98. Det ligger på den
inre delen av deras byggnad. Vi får även övrig service via deras kontor: ny bricka, eller din
gamla fungerar inte, om du ska lämna in nyckel för arbeten som berör din lägenhet etc.
Kontakta då Storstugan på telefon 08-758 25 22 på följande tider mån, ons, tor och fre:
9 – 11 samt 13 – 16 och på tisdag 13 – 19.Styrelsen

Läs hela inlägget på egen sida »

I detta dokument finner du ett nyhetsbrev från Rodamco där de berättar om hur Täby Centrum-bygget fortskrider.

Läs hela inlägget på egen sida »

Informationsmöte om fjärrvärme

Datum: 14 februari 2013
Plats: Täby Park Hotell
Tid: 19.00 

Bostadsrättsinnehavarna i HSB Brf Annexet kallas härmed till informationsmöte om den framtida lösningen med vår fjärrvärme.


Vid den extra föreningsstämman den 13 september 2012 beslutades att styrelsen fick mandat att gå vidare i förhandlingar om en framtida långsiktig lösning med vår fjärrvärmeförsörjning. Vi har nu kommit vidare i diskussionerna med Fortum och EON och har gått in i förhandlingar med en av dessa.


På informationsmötet där alla föreningarna kopplade till Täby Fjärrvärme AB, Annexet, Storstugan, Farmen och Volten, är närvarande kommer vi att i detalj beskriva utformningen av den tänkta lösningen.

Vi hoppas att du kan komma och få del av denna information.


HSB Brf Annexet

Styrelsen

Läs hela inlägget på egen sida »

Stambytet är avklarat och därför är informationen nu borttagen från hemsidan.

Här är information om vad som gäller för garantin:

Älvsjö 2012-12-20

Brf Annexet

Gällande stambytet

Entreprenaden är nu klar och följande gäller för Er boende under garantitiden:


Garantitiden är enligt avtal 5 år. För vattentäta beläggningar, tätskikt inklusive genomföringar samt avjämningsmassa gäller 10år.


Garantitiden gäller till 2017-12-20


När våren kommer så kommer vi återställa marken som vi använt för bodar och containers.


Felanmälan:
Vid eventuella fel skall detta anmälas till Riksbyggens felanmälan på telefon:0771-860 860, det går även att göra via www.riksbyggen.se

Om felet beror på oss kommer felanmälan oss tillhanda och någon ur byggorganisationen kontaktar Er för avhjälpande av fel.


Ni skall inte kontakta någon ur byggledningen eller styrelsen direkt.


OBS! Ni har fått en drift- & underhållsinstruktion i samband med att vi besiktat Er lägenhet. Kolla först i den om det är något som går att ordna själv innan ni kontaktar felanmälan.


Det vanligaste felen:
1. Lukt i badrummet – kolla att golvbrunn sitter ordentligt med sina styrskenor.
2. Jordfelsbrytaren eller någon säkring brukar ibland lösa ut – då är det troligtvis fel på den armaturen eller produkten du stoppat i jacket.
3. Skulle elen inte fungera fast alla säkringar är korrekt ställda så kan det vara en säkring i mätarskåpet som gått – kontakta då felanmälan hos Riksbyggen som kan byta säkring.

Med vänlig hälsning
MVB Öst AB

Anders Binett


Läs hela inlägget på egen sida »

Här kan ni läsa nyheter om Täby Centrum-bygget och hur det påverkar oss som bor i BRF Annexet.

Läs hela inlägget på egen sida »

Nyhetsarkiv

Nyhetsflöde via e-post

Vi använder oss av tjänsten Mad Mimi för att leverera våra nyheter direkt till din e-postlåda. Använd nedan formulär för att prenumerera!

Boka tvättstuga

Nya bokningssystemet är nu i bruk! Möjlighet att boka via internet kommer senare, i dagsläget görs alla bokningar via bokningsterminalen som finns belägen nere vid tvättstugorna.

Gällande tvättider

  • 07.00 – 10.00
  • 10.00 – 14.00
  • 14.00 – 18.00
  • 18.00 – 22.15

Tvättstuga nr 4 stängd

Vi har stängt tvättstuga nr 4 tillsvidare pga tekniska problem. Övriga 5 tvättstugor är öppna som vanligt.

Nyttiga länkar

Beskrivning för transporter till Biblioteksgången.

Frågor till styrelsen?

Om du har några funderingar eller vill komma i kontakt med styrelsen av annan anledning kan du använda formuläret nedan. En kopia skickas då till samtliga styrelsemedlemmar.