Välkommen till Brf Annexet!
Hej och hjärtligt välkomna från oss i styrelsen. Hej och hjärtligt välkomna från oss i styrelsen.
Styrelsen för Brf Annexet hälsar alla hjärtligt välkomna till föreningens hemsida. Här finns all information som du behöver som boende i huset. Ambitionen är att minska på informationen i tryckt format och låta detta forum ta över. Det är därför bra om du besöker sidan med jämna mellanrum för att se om det hänt något. Du kan prenumerera på nyheter via nyhetsbrev (se höger kolumn längre ner på sidan), RSS, Twitter eller Facebook för att säkerställa att du inte missar något! Nyheter sätts även upp på anslagstavlorna i respektive entré.

Vi gillar synpunkter från våra medlemmar. Har du åsikter eller förslag? Ris eller ros? Skicka ett mail till oss i styrelsen så besvarar vi er utefter bästa förmåga, i takt med att de kommer in.

Ta gärna del av Välkommen till Brf Annexet, och för mer djupgående information, det vi kallar Boendepärm. Välkomna.

2012 > 12

Viktig information om vårt garage under Biblioteksgången

Garagesamfälligheten (Brf Annexet, Rodamco och Täby Kommun) kommer under januari 2013 börja renovera garaget. Det är hårt slitet och det måste åtgärdas nu. Renoveringsarbetet kommer att ta cirka 14 veckor och vi räknar med tidigaste tillgänglighetsdatum 1 maj 2013.

 

Under renoveringsperioden har vi följande alternativ och de gäller i första hand de som idag har kontrakt för parkering i vårt garage. Övriga platser kommer att tilldelas i mån av tillgång.


1. Hemsö
Från 1 januari får vi ej längre utnyttja detta garage. De som önskar ha fortsatt garageplats
under renoveringsperioden kan göra ett avtal om plats i Åvagaraget, beläget under Åva
Gymnasiet. Anmälan sker på redan utdelad blankett och blir underlag för kontrakt om
garageplats i Åvagaraget mellan den enskilde och Täby Parkering AB. Plats kostar 750 kronor inkl. moms.

2. Uteparkeringen
Vi förfogar även i fortsättningen över 110 platser. Parkeringsplatsen förvaltas fortfarande
av Strabag. Efter det datum att vårt ordinarie garage är formellt överlämnat till oss utgår
en månatlig avgift på 400 kronor inkl. moms. Vi har idag information som säger att garaget
överlämnas den 25 januari, 2013. Detta datum kan bli senarelagt. Du som har plats idag behöver inte göra något. Vi räknar med att fakturering kommer göras via Riksbyggen som vanligt.

För dig som står på uteparkeringen idag men inte har kontrakt i garaget: för att få fortsatt
parkeringsplats på uteparkeringen från 26 januari måste du göra en anmälan till Riksbyggen
om garageplats. När sedan garaget är klart kommer du att får plats där i mån av tillgång. Det är nämligen kö dit och kön kommer prioriteras.

För dig som vill ha utomhusplats ska du ställa dig i garagekön. Kön administreras av Riksbyggen per telefon 0771-860 860.


Avgift för garaget
Vi har nu beslutat att avgiften för garaget höjs till 550 kronor per månad från och med 1 januari. Denna avgift kommer ej att debiteras förrän garaget är klart och vi kan parkera där.

Redan utskickade avier kommer att krediteras. Vår andel av renoveringen är cirka 3,2 miljoner kronor och den utgiften finansieras helt av garageinnehavarna.


Brf Annexet

Styrelsen

Läs hela inlägget på egen sida »

Styrelsen beslutade på mötet den 19 november, 2012, att månadsavgifterna för 2013 skall uppräknas med 3%. Enligt den ekonomiska planen som togs vid den extra föreningsstämman den 16/12 2010 skulle avgifterna under tre år höjas med 6%. Vi har också gjort det för åren 2011 och 2012. Till följd av de lägre räntorna kan vi genom den nu genomförda låneupphandlingen genomföra en mindre avgiftshöjning än planerat.

Protokollet från den extra föreningsstämman finns att ladda ned om du går in på:
Styrelsen - "Protokoll från föreningsstämmor".

Läs hela inlägget på egen sida »

Nyhetsarkiv

Nyhetsflöde via e-post

Vi använder oss av tjänsten Mad Mimi för att leverera våra nyheter direkt till din e-postlåda. Använd nedan formulär för att prenumerera!

Boka tvättstuga

Nya bokningssystemet är nu i bruk! Möjlighet att boka via internet kommer senare, i dagsläget görs alla bokningar via bokningsterminalen som finns belägen nere vid tvättstugorna.

Gällande tvättider

  • 07.00 – 10.00
  • 10.00 – 14.00
  • 14.00 – 18.00
  • 18.00 – 22.15

Tvättstuga nr 4 stängd

Vi har stängt tvättstuga nr 4 tillsvidare pga tekniska problem. Övriga 5 tvättstugor är öppna som vanligt.

Nyttiga länkar

Beskrivning för transporter till Biblioteksgången.

Frågor till styrelsen?

Om du har några funderingar eller vill komma i kontakt med styrelsen av annan anledning kan du använda formuläret nedan. En kopia skickas då till samtliga styrelsemedlemmar.