FAQ

Information om föreningen för mäklare

Föreningsens namn:
HSB BRF Annexet i Täby

Antal lägenheter:
238 st

Antal lokaler:
7 st

Allmänt om föreningen:
Bostadsrättsföreningen Annexet i Täby registrerades den 14 maj 1969. Fastigheten blev klar år 1971.
Hemsida, www.brfannexet.se

Föreningens ekonomi:
Inga avgiftsförändringar är planerade.

Gjorda renoveringar:
2012 omfogning av tegelfogar ca 5% av ytan.
2012-2013 stambyte.
2014 målning av trapphus, samt byte av tvättstugeutrustning.
2015-2016 byte av hissar .
2019 färdigställdes påbyggnad av våning 8.
2019 byte av inpasseringssystem.
2020 byte av sophanteringssystem från sopnedkast till moloker.
2020 byte av förrådsfronter.
2020 färdigställdes fasadbyte.

I dagsläget planeras byte av fönster. Projektet förväntas påbörjas inom 3 år.

Täby Kommun har planer på att upprusta Biblioteksgången tillsammans med berörda bostadsrättsföreningar. Inga datum för projektet är ännu satta, uppdatering sker löpande.

Gårdsplan:
Föreningen äger del av marken på framsidan mot biblioteksgången. På baksidan äger föreningen marken upp till ca 30 meter från husvägg.

Uterummet med soffor, bord, boulebana och murade grillar ägs av föreningen och kan användas av samtliga medlemmar.

Föreningens markentreprenör Eko Miljö & Mark ombesörjer sommartid rensning av planteringarna och klippning av gräsmattan, under vintertid ombesörjer de även snöröjning.

Övriga utrymmen:
Varje lägenhet har ett förråd. Det finns möjlighet att hyra extra förråd, kontakta den ekonomiska förvaltaren vid frågor.

Vid entréerna till Biblioteksgången 2-6 finns särskilda cykelrum. Cykeln ska ställas i ställ eller hängas i taket i första hand. Ett större cykelrum finns i källargången mellan Biblioteksgången 4-6.

Gemensamma tvättstugor finns i huset. Skyddsrum för krissituationer i källarplanet.

TV & internet:
Comhems digitala grundutbud och tilläggspaket samt bredband från Bahnhof på 1000 mbit/s ingår i avgiften, allt du behöver göra är att anmäla dig via deras respektive hemsidor.

Bilplats:
Brf Annexet har 140 platser i garaget under huset.
Medlem i föreningen: 550 kr/månad.
Medlem i storstugans brf: 800 kr/månad
Extern: 1100 kr/månad
Uppsägningstiden är 3 månader.

Kontakta ekonomiska förvaltaren vid frågor såsom om det finns garageplatser tillgängliga.

Obligatoriska åtaganden:
Alla som hyr en garageplats måste flytta sin bil inför och under garagestädning vilket sker två gånger per år.

Annat:
Brf Annexet har tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkring via Trygg Hansa som ett tillägg till alla medlemmar. Du behöver själv ha en hemförsäkring.

Föreningen äger 7 lokaler som ligger i fastigheten och hyrs ut till företag.

Frågor och svar

Vart skickas medlemskapen?
Ansökan om medlemskap skickar ni till vår ekonomiska förvaltare.

Vad ingår i avgiften?
Värme, VA, TV, sophantering, källarförråd och bredband.

Har ni några planerade avgiftsförändringar?
Nej.

Godkänns juridisk person?
Nej.

Godkänns delat ägande?
Ja. Minsta ägarandel är 1 %.

Var skickas överlåtelser?
Överlåtelserna ska skickas direkt till vår ekonomiska förvaltare, och ska alltså ej gå via styrelsen.

Var hittar jag senaste årsredovisningen?
Under menyval ”Boende”

Vilka adresser ingår i föreningen?
Biblioteksgången 2, 4, 6 och 8, 18370 TÄBY.