Besiktning av våning 9

Cura informerar

Nu har det snart gått 2 år sedan Boettens nybyggnation slutbesiktades
Därmed är det dags att göra en 2-årsbesiktning, eller en så kallad statusbesiktning
.

Det som kommer att besiktas är alla ytor som påverkats av byggnationen.
Både trapphus, ventilation, hissutrymmen, driftutrymmen och tak men även lägenheterna som aldrig blev besiktade vid slutbesiktningen.


Därför är det mycket viktigt att vi kommer in i alla lägenheter.

Vi har ju även uppmanat alla att själva notera de fel och brister som ni själva upplevt i era nya bostäder, så att även dessa kan besiktas och protokollföras.

I anslutning till besiktningen kommer även en ljudmätning genomföras. Vi har fått ett krav från kommunen att mäta ljudet från er ventilation som har upplevts, och anmälts, vara för hög. Likaså skall stegljud till utrymmen under ljudmätas.

De datum som besiktningen kommer att utföras är följande;
18 Maj – alla gemensamma ytor samt driftutrymmen, hissmaskinsrum, tak etc

19 Maj – alla lägenheter samt ljudmätning

Det är som sagt av yttersta vikt att vi kan få möjlighet att besikta alla lägenheter. Annars kan vissa garantifel falla.

Får ni problem med datum eller har frågor så kontakta fastighetsförvaltaren snarast.

En påminnelse för denna besiktning kommer att komma ut en vecka innan.

Besiktningen kommer att utföras av en oberoende besiktningsfirma.

Med vänlig hälsning

Conny Brithén – Förvaltare Cura Center
och
styrelsen BRF Annexet
Kontakt vid frågor: conny@curacenter.se

Containervecka v.16

Mellan måndag 19/4 till fredag 23/4 fortsätter föreningen att ha en container på parksidan.

Alla medlemmar kan kasta saker i containern. Denna extra container har beställts för att helgens container blev full direkt.

Tillåtet:
Papper, trä, plast, metaller, textilier, möbler och icke brännbart, t ex mineralull, tegel, sten och betong.

Ej tillåtet:
Asbest – från exempelvis byggskivor, takskivor, rörisolering.
Elektriskt eller elektroniskt avfall – allting med sladd, batterier eller solcell.
Produkter med freon – t ex kylskåp och frysboxar.
Ljuskällor – lysrör, lågenergilampor, glödlampor eller andra ljuskällor.
Hushållsavfall – avser t ex köksavfall.
Däck, farligt avfall – målarfärg, kemikalier, lösningsmedel, spillolja, impregnerat material
t ex tryckimpregnerat trä.

Containerdag och korvgrillning v. 15

Vänlig påminnelse om att en container kommer att finnas på parksidan under helgen v. 15. Containern är till för alla medlemmar som vill slänga saker under vårstädningen.

Styrelsen kommer att hålla igång grillen och köpa in korv samt dricka till alla medlemmar.

Vi håller till vid grillen under lördagen 2021-04-17 från kl. 10 så sväng jättegärna förbi och håll oss sällskap!

Information om tvättstugorna

Två nyheter om tvättstugorna

På grund av otillåten användning av tvättstugorna nattetid kommer elen i samtliga tvättstugor att stängas av alla dagar mellan kl. 23.00 och 06.00.

På grund av upprepade stölder av föreningens strykjärn i tvättstugorna kommer inga fler att köpas in. Du som vill använda strykjärn i en tvättstuga där det saknas rekommenderas att ta med ditt eget.

AnnexPress nr. 20-3

Nedan när senaste numret av AnnexPress.

Information om:
– Ny ekonomisk förvaltare och journummer.
– Slutinformation fasadrenovering.
– Ny valberedning.
– Slutinformation om byte av internetleverantör.
– Information om det nya tilläggspaketet ComHem.

Ny ekonomisk förvaltare från 2021-01-01

HSB ny ekonomisk förvaltare för föreningen

För dig som medlem innebär det:
– Avgiftsavin kommer se annorlunda ut med ett nytt Bankgiro.
– Om ni har haft tidigare autogiro behöver ni registrera det på nytt.
– Nya kontaktvägar för era ekonomiska frågor.

Kund- och Medlemsservice 010-442 11 00

Se bifogad fil för mer information.

Träffa styrelsen – digitalt

Styrelsen bjuder in till tillfälle för dig att ställa frågor och prata om föreningen.

Styrelsen vill att du som medlem är delaktig i vår fastighet och förening. Därför bjuder vi in till ett tillfälle att träffas. På grund av den rådande covid-19 pandemi kommer tillfället att vara digitalt.

Ta en kaffe och videochatta med oss.

Datum:     onsdag 2020-12-16
Tid:          kl. 18.30
Plats:        Google meet.

Ingen mjukvara behövs. När det är dags för mötet klickar du på länken nedan och ansluter.

meet.google.com/dez-qvae-muv

Nya portentrédörrar

Nya, säkrare portentrédörrar installeras

Under året 2020 hittills har säkerheten i fastigheten varit ett viktigt ämne för oss medlemmar. Som ett steg i att göra fastigheten säkrare har styrelsen gett vår tekniska fastighetsförvaltare i uppgift att upphandla nya portdörrar. Upphandlingen har resulterat i nya, säkrare portentrédörrar i stål från företaget Proloc.

Planerat startdatum för installationen är 2020-11-06.