För dig som flyttar ut

Det åligger den avflyttande bostadsrättsinnehavaren att:

  • Vid överlåtelse sända in överlåtelseavtal till föreningens ekonomiförvaltning för att senare få köparen godkänd av styrelsen.
  • Kontakta förvaltaren så att en avflyttningstillsyn kan göras.
  • Först därefter kan styrelsen fatta beslut om att en ny bostadsrättsinnehavare kan antas som medlem.
  • Lämna alla nycklar inkl. brickor till den nye ägaren.
  • Returnera garagenycklar - låsbricka och Kaba-nyckeln, samt eventuell fjärröppnare - till förvaltaren.
  • Tömma och städa lägenhetens källarförråd och eventuella extraförråd samt ta med eventuella cyklar, skidor m.m. Lämna förrådet olåst.