Boende

Som boende i föreningen har du tillgång till en mängd förmåner och till föreningens allmänna faciliteter och utrymmen. Detta sker med lika delar rättigheter som ansvar, för allas trevnad.

Klicka på ovan länk för att komma till föreningens stadgar.

Knappen ovan leder till det som vi kallar boendepärm, information som är relevant för dig som har en bostadsrätt i Brf Annexet.

Klicka ovan för att komma till alla formulär och blanketter, t.ex. blankett för andrahanduthyrning och formulär för störande granne.

För dig som flyttar in

Välkommen till Brf Annexet!

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Annexet hälsar dig välkommen till ditt och vårt hus och hoppas att du skall trivas!

Vi som bor här äger hus och tomt gemensamt och tillsammans måste vi förvalta de på bästa sätt. Vår boendekostnad beror i hög grad på hur mycket pengar vi måste använda för reparationer på grund av skadegörelse, oaktsamhet och att fel inte anmäles i tid.

Har du frågor eller synpunkter kan du tala med förvaltaren eller med någon av oss i styrelsen.

Var gärna med på den årliga föreningsstämman och ta del i diskussioner och beslut.

Överlåtelse

Vid överlåtelser bör uppmärksammas att styrelsen enligt stadgarna har en månad på sig att behandla ärendet. För att spara tid är det lämpligt att avflyttande medlem i god tid begär en avflyttningsbesiktning genom förvaltaren. En överlåtelse av bostadsrätt är – bortsett från att styrelsens godkännande av köparen fordras – en affär mellan säljaren och köparen. Köparen har inte rätt att ta lägenheten i besittning förrän medlemskap i föreningen beviljats.

Det åligger den nya bostadsrättsinnehavaren att:

 1. Vid pantsättning av lägenheten sända alla handlingar till föreningens ekonomiförvaltning för registrering.
 2. Meddela el-leverantör att ny abonnent tillträtt.
 3. Informera förvaltaren om namn och telefonnummer för omskyltning och omprogrammering av porttelefonen.
 4. Beakta regler för ombyggnad eller revering.
 5. Beakta regler för ”störande ljud”.

Glöm inte att:

 • Gå till Bahnhofs hemsida för att beställa bredband i ditt namn.
 • Ringa till ComHem på nummer 0775-17 17 20 om ni behöver digitalbox.

Bredbandet från Bahnhof ingår i hyran, allt du behöver göra är att anmäla dig via deras hemsida. Fast telefon går även att beställa därifrån, men det är en tilläggstjänst och betalas därav utöver avgiften.

Mer information om ComHems digitala grundutbud och Bahnhofs tjänster kan du hitta på respektive bolags hemsida.

För dig som flyttar ut

Det åligger den avflyttande bostadsrättsinnehavaren att:

 • Vid överlåtelse sända in överlåtelseavtal till föreningens ekonomiska förvaltning för att senare få köparen godkänd av styrelsen.
 • Kontakta den tekniska förvaltaren så att en avflyttningstillsyn kan göras.
 • Först därefter kan styrelsen fatta beslut om att en ny bostadsrättsinnehavare kan antas som medlem.
 • Lämna alla nycklar inkl. brickor till den nye ägaren.
 • Returnera garagenycklar – låsbricka och Kaba-nyckeln – till förvaltaren.
 • Tömma och städa lägenhetens källarförråd och eventuella extraförråd samt ta med eventuella cyklar, skidor m.m. Lämna förrådet olåst.

AnnexPress – vårt informationsblad

AnnexPress är en av styrelsens informationskanaler till medlemmarna i brf Annexet. Den ges ut 4 gånger per år och delas ut i alla boendes brevlådor. I AnnexPress får du information om exempelvis pågående projekt i fastigheten, viktiga uppdateringar i styrelsens arbete och kommande evenemang eller medlemsaktiviteter.

Om du har något som du vill ta upp i AnnexPress kan du gärna maila till oss i styrelsen via kontaktformuläret.

Föreningsstämma

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ som hålls en gång om året, vanligen under maj månad. 2-4 veckor före stämman sänds kallelsen ut till medlemmarna tillsammans med årsredovisningen som visar vad styrelsen åstadkommit under redovisningsåret.

Där kan man också se den ekonomiska ställningen med resultat- och balansräkning, revisorernas berättelse m.m. Stämman väljer styrelseledamöter, revisorer och valberedning samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

Medlemmarna kan också föreslå förändringar i form av skriftliga motioner som ska vara inlämnade i förväg, senast 28 februari, för att ge styrelsen tid att utreda frågan, ta ställning till de framförda förslagen och besvara motionen.

Vid större förändringar som kräver fler än ett stämmobeslut, t ex antagande av nya stadgar, kallas medlemmarna till en extra stämma, där endast de aktuella ärendena behandlas.

Motioner och förbättringsförslag

Alla medlemmar har rätt att lämna motion till styrelsen inför årsstämman med förslag till åtgärder och förändringar inom föreningen.

Hur motionen formuleras är fritt men det finns några regler att förhålla sig till: 

 1. Motionen måste innehålla motivering och bakgrund till förslaget samt ett förslag till beslut som stämman ska ta ställning till.
 2. Motionen måste vara undertecknad av motionären och lämnas skriftligt på papper till styrelsen.
 3. Motionen måste lämnas till styrelsen inom föreskriven tid för att kunna behandlas under årsstämman, dvs. senast den 28 februari.

En mall för utformande av motion hittar du via denna länk.