Biblioteksgången

Biblioteksgången är ett av Täbys mest använda offentliga rum och
ligger i anslutning till Täby centrum. Här finns samhällsservice, butiker,
restauranger och bostäder.
Kommunen har tillsammans med berörda fastighetsägare beslutat om
upprustning av Biblioteksgången.
Preliminär byggstart för projektet är 2023 och preliminärt färdigställande
2024-2025