Annexets historia

Annexets historia i korthet
År 1961 antog kommunstyrelsen ett förslag om att Täby skulle få
ett regionalt butikscentrum som skulle bli Nordeuropas
störstaunder tak. Två butiksplan skulle ligga kring ett torg med ”
sommarklimat”. Torget, eller hallen som man kallade det, skulle
vara möblerbart och kunna anpassas efter olika event. ” sommarklimat”.

Intill centrum ritade arkitekten ett tjugofemvånings bågformat
skivhus. Huset skulle bli det högsta i Europa och fick redan på
ritbordet namnet Storstugan.

I anslutning till centrumanläggningen ritade arkitekten också på
Biblioteksgången ett nio våningar högt annex till centrumanläggningen.

Arkitektens idé för hela området var att åstadkomma ”den
människovänliga staden”. Bil- och gångtrafik skulle åtskiljas.

Byggnadsstyrelsen avstyrkte dock förslaget vad beträffar tjugofemoch
niovåningshusen. Ett nytt förslag togs fram där 25
våningshuset sänkts till sjutton våningar och niovåningshuset
sänkts till sju våningar.

Butikshuset Täby Centrum invigdes september 1968 med ”
vikingablot och festligheter i dagarna fyra”. Köp glädjen var stor. Bland annat
inhandlades två ton köttfärs och 3000 långfranskor. Invigningen
avslutades med midnattsdans till tidigt morgon.

Storstugan och annexet byggnaden färdigställdes några år efter att
Täby Centrum invigts. Fastigheterna innehöll 704 respektive 217
lägenheter. Båda dessa bostadshus projekterades av HSB
arkitektkontor.

Bygget av Täby Centrum och Storstugan fick stor massmedial
uppmärksamhet. Annexet fick av förklarliga själ ingen som helst
uppmärksamhet. Vad var ett 7-våningshus jämfört med Europas
största inomhuscentrum och norra Europas högsta bostadshus.
I folkmun började man lite humoristiskt kalla annexet för Lillstugan.
Storstugan och Lillstugan. Namnet var dock inte seriöst menat och
glömdes snart bort.

Vår fastighet Annexet har under åren genomgått en hel del
förbättringar. Det som gjort mest intryck är utan tvekan
påbyggnaden av en takvåning. Annexets tak var i dåligt skick och i
stort behov av renovering. En renovering som skulle kosta mycket
pengar. Tanken väcktes då på att istället för att renovera taket, till
en hög kostnad, projektera för att bygga på en våning.
Byggföretaget Valento fick uppdraget och tanken var att projektet
skulle starta våren 2016. Takvåningen skulle ge brf Annexet
uppskattade intäkter på runt 8 miljoner kr från köparna av
lägenheterna. Pengarna skulle användas till att amortera ner endel
av föreningens lån. Utöver dessa pengar skulle de nya
lägenheterna ge föreningen uppskattningsvis 2 milj kr om året i
form av avgifter från de nya lägenheterna. Dessa pengar skulle
användas till att sänka avgifterna för alla i fastigheten.

Beslut om att genomföra projektet togs på en extra stämma 14
april 2015. Beslutet överklagade dock av några medlemmar och
byggstarten försenades och Valento överlät projektet till Boetten
Bygg som kunde påbörja bygget av takvåningen 2017.
I samband med påbyggnaden av takvåningen renoverades även
fasaden och Annexet hade nu fått en ordentlig ansiktslyftning och
utvecklats från att vara ett ganska tråkigt hus till att bli en modern
fastighet med attraktiva lägenheter, tydlig visuell karaktär och med
extremt bra läge i omedelbar anslutning till Täby Centrum.