Handlingar till ordinarie föreningsstämma 20/21

I nedan fil finner ni samtliga handlingar till ordinarie föreningsstämma 20/21.

– Årsredovisning (inklusive revisionsberättelse)
– Valberedningens förslag
– Inkommen motion
– Styrelsens yttrande på inkommen motion

Handlingarna har också delats ut i era brevlådor.

Föreningsstämman äger rum 2021-06-13 kl. 19, på gräsmattan på parksidan.