Kallelse till ordinarie föreningsstämma 21/22

  • av

Medlemmar i Brf Annexet kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Tid: Onsdag 23 juni 2021 kl. 19.00.
Plats: Gräsmattan på parksidan utanför Annexet.

Informationen har också delats ut i era brevlådor och sitter i portentréerna.

Klicka på dokumentet nedan för att se fullständig kallelse och dagordning.