Fel i dagordningen till stämman 2021

Dagordning ändrad, punkt borttagen.

Styrelsen fick information om att föreningens stadgar inte var av den senaste versionen och därför inte levde upp till aktuella regelverk. Vid en djupdykning i problemet visade det sig att informationen var felaktig. Föreningsstämman har redan antagit den senaste versionen av stadgarna, en uppdatering är därför inte nödvändig.

Föreningsstämman kommer i övrigt att ske enligt kallelse och dagordning.

Handlingar till ordinarie föreningsstämma 20/21

I nedan fil finner ni samtliga handlingar till ordinarie föreningsstämma 20/21.

– Årsredovisning (inklusive revisionsberättelse)
– Valberedningens förslag
– Inkommen motion
– Styrelsens yttrande på inkommen motion

Handlingarna har också delats ut i era brevlådor.

Föreningsstämman äger rum 2021-06-13 kl. 19, på gräsmattan på parksidan.