Containervecka v.16

Mellan måndag 19/4 till fredag 23/4 fortsätter föreningen att ha en container på parksidan.

Alla medlemmar kan kasta saker i containern. Denna extra container har beställts för att helgens container blev full direkt.

Tillåtet:
Papper, trä, plast, metaller, textilier, möbler och icke brännbart, t ex mineralull, tegel, sten och betong.

Ej tillåtet:
Asbest – från exempelvis byggskivor, takskivor, rörisolering.
Elektriskt eller elektroniskt avfall – allting med sladd, batterier eller solcell.
Produkter med freon – t ex kylskåp och frysboxar.
Ljuskällor – lysrör, lågenergilampor, glödlampor eller andra ljuskällor.
Hushållsavfall – avser t ex köksavfall.
Däck, farligt avfall – målarfärg, kemikalier, lösningsmedel, spillolja, impregnerat material
t ex tryckimpregnerat trä.