AnnexPress nr. 20-3

Nedan när senaste numret av AnnexPress.

Information om:
– Ny ekonomisk förvaltare och journummer.
– Slutinformation fasadrenovering.
– Ny valberedning.
– Slutinformation om byte av internetleverantör.
– Information om det nya tilläggspaketet ComHem.

Ny ekonomisk förvaltare från 2021-01-01

HSB ny ekonomisk förvaltare för föreningen

För dig som medlem innebär det:
– Avgiftsavin kommer se annorlunda ut med ett nytt Bankgiro.
– Om ni har haft tidigare autogiro behöver ni registrera det på nytt.
– Nya kontaktvägar för era ekonomiska frågor.

Kund- och Medlemsservice 010-442 11 00

Se bifogad fil för mer information.