Renovering av LUMON balkonginglasning

Gruppupphandling framtagen av medlem

Flera medlemmar har tidigare gjort balkonginglasning genom företaget LUMON. Calle Djerf och J Peter Larsson är medlemmar i brf Annexet och har i kontakt med företaget tagit fram ett förslag på ett serviceerbjudande på de balkonginglasningarna som gjorts av LUMON. Det finns möjlighet att få billigare service om flera medlemmar använder sig av tjänsten.

Se bifogad fil för mer information.

AnnexPress nr. 20-3

Nedan när senaste numret av AnnexPress.

Information om:
– Ny ekonomisk förvaltare och journummer.
– Slutinformation fasadrenovering.
– Ny valberedning.
– Slutinformation om byte av internetleverantör.
– Information om det nya tilläggspaketet ComHem.

Ny ekonomisk förvaltare från 2021-01-01

HSB ny ekonomisk förvaltare för föreningen

För dig som medlem innebär det:
– Avgiftsavin kommer se annorlunda ut med ett nytt Bankgiro.
– Om ni har haft tidigare autogiro behöver ni registrera det på nytt.
– Nya kontaktvägar för era ekonomiska frågor.

Kund- och Medlemsservice 010-442 11 00

Se bifogad fil för mer information.