Felaktig faktura

Medlemmar har hört av sig till styrelsen angående en faktura från ComHem.

Det är oklart vad som har blivit fel hos ComHem som har lett till problemet. Styrelsen har haft kontakt med vår kontaktperson från ComHem under hela fredagen 2020-10-09.

Det är inte möjligt för styrelsen att ingå i ett avtal som en enskild medlem är skyldig att betala. ComHem ska utreda vad de har gjort fel och återkommer till styrelsen under början av nästa vecka.

Vi är medvetna om att medlemmar som kontaktat ComHems kundservice har fått olika uppmaningar.

Om du har fått en faktura som är felaktig ska du inte betala den.

Etiketter

Nytt tilläggspaket TV

Föreningen har sedan tidigare ComHems grundutbud för TV. Styrelsen har nu gjort en upphandling för tv-utbudet vilket resulterat i att därutöver tecknat ett tilläggspaket för TV. Paketet är TV SILVER FLEX och ger samtliga medlemmar tillgång till flera tv-kanaler. Avtalet började gälla 2020-09-28.

För att se hur du aktiverar de nya kanalerna går du in på https://www.comhem.se/tv/tv-silver-flex.

Etiketter