Månadsbrev, status fasadrenovering

Etablering och pågående arbeten
Renoveringsarbetena går enligt tidplan, resning av byggställning på etapp 1 och 2 är slutfört och rivningsarbeten pågår. Montage av nya fasadskivor startar under vecka 49 och kommer pågå parallellt med övriga rivningsarbeten.

Planerade arbeten och färdigställande
Under vecka 50 kommer byggställning på etapp 3 att börja resas och därmed kommer berörda boende kallas till ett trapphusmöte. I början av januari startar rivningsarbetet av fasad på etapp 3, då även färdigställandet av etapp 1 närmar sig och nedmontering av byggställning på etapp 1 påbörjas i mitten av januari. Besiktningar av utförda arbeten sker kontinuerligt och utförs vartefter etapper färdigställs. 

AB Tresson: Arbeten och planering
Vi har nu etablerat oss med bodar, arbetestält och byggställningar samt bygghiss. Det blir en även en del etableringar i anslutning till där arbeten pågår, i form av containers och materialupplag, som kommer att förflyttas varefter etapper påbörjas och färdigställs.

Vi hoppas ni kan ha överseende med detta. I övrigt går arbetena enligt plan och vi kommer starta med montering av skivor inom kort. 

Hälsningar Styrelsen genom Kreativ Byggkonsult 

Handläggande projektledare · Daniel Grönlund
08-647 00 90 · daniel.gronlund@kreativbyggkonsult.se

Uppdragsansvarig projektledare · Evelina Cortobius
08-647 00 90 · evelina.akerlind@kreativbyggkonsult.se

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter