Fasadrenovering

Status
Under våren har vi arbetat med att ta fram underlag för den kommande fasadrenoveringen. Som projektorganisation har styrelsen anlitat Kreativ Byggkonsult att ta hand om projektet från start till mål. Innan sommaren skickade vi ut förfrågan för genomförande till ett antal entreprenörer och vi har nu handlat upp Tresson AB som totalentreprenör.

Tillvägagångssätt
För att kunna genomföra renoveringen av fasaden måste det användas ställning med hänsyn till bland annat arbetsmiljön. Fasadrenoveringen kommer ske i etapper för att minimera tiden ställningen kommer stå vid varje lägenhet. Tresson AB håller på att ta fram en tidplan och etappindelning som kommer sättas upp i respektive trapphus tillsammans med skiss på hur fasaden kommer se ut.

Fasadarbetena börjar med att gamla fasadskivor plockas ner. Husväggen ses över och eventuella tidigare skador repareras. Därefter sätts det upp ny vindpapp och nya fasadskivor. Efter varje etapp sker en besiktning innan ställning plockas ner och byggs upp på nästa etapp.

Det kommer löpande komma ut information om status i projektet och inför varje ny etapp kommer det hållas ett trapphusmöte med berörda lägenheter där information kommer ges och det ges möjlighet att ställa frågor.

Tider
Uppstart och etablering beräknas ske under vecka 44 med start på gårdssidan.
Generellt gäller arbetsdagar måndag till fredag med arbetstider 07.00 - 17.00. Bullrande arbeten får ske efter kl. 8.00.

Informationsmöte
Den 23:e oktober klockan 18:00 kommer vi hålla ett informationsmöte i hörsal på Tibble Gymnasium (ingång via Tibble teatern) Där vi kommer svara på era frågor och funderingar.

Frågor och synpunkter
Kreativ Byggkonsult kommer vara projektledare och hålla i all information gällande fasadrenovering. Kontakta gärna dem vid eventuella frågor. Kontaktperson till entreprenör anslås i trapphusen vid start.

Hälsningar
Styrelsen genom Kreativ Byggkonsult

Handläggande projektledare
Daniel Grönlund
08-647 00 90
daniel.gronlund@kreativbyggkonsult.se

Uppdragsansvarig projektledare
Evelina Åkerlind
08-647 00 90
evelina.akerlind@kreativbyggkonsult.se

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter