Information om insatsövning

Måndagen den 7 oktober mellan ca kl. 21.00 och 22.30 ska räddningstjänsten ha en brandövning i centrumgaraget och i Brf. Annexets garage.

Under övningen kommer garaget att rökfyllas med giftfri rök, rökluckorna på Biblioteksgången öppnas och evakueringsfläktarna att testköras.

Brandkåren önskar att i möjligaste mån undvika in- och utpassage i garaget under denna tid.

Räddningsledningen tackar för ert överseende med att övningen kan medföra visst buller och eventuella framkomlighetsproblem i garaget under tiden.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter