Ny avgiftsnivå i föreningen

Bakgrund

Brf Annexet godkände på extra föreningsstämma i januari 2018 en ny ekonomisk plan för att inkludera de 19 nya lägenheterna på våning 8. Andelstalen i planen beräknas utifrån varje lägenhets boyta i förhållande till den totala ytan. I den gamla planen från när huset byggdes baserades beräkningen på varje lägenhets insats i förhållande till den totala insatsen.
Det visade sig sedermera på hösten 2018 att planen skapats utifrån en inaktuell version av stadgarna. Då beslut gällande planen redan fattats uppstod därför ett behov att antingen ändra planen igen eller att ändra stadgarna.

Styrelsen föreslog en ändring av stadgarna för den ordinarie stämman i juni 2019. Förslaget godkändes av deltagarna på stämman. En extra stämma hölls ett par veckor senare där ändringen återigen fick bifall och således hade nödvändiga beslut fattats för att kunna skicka in en ändring till Bolagsverket. Den 27 augusti 2019 blev ändringen slutgiltigt registrerad.

Förändring av avgifter

Styrelsen kommer därför att börja tillämpa de nya andelstalen och en ny avgiftsnivå i och med aviseringen för det fjärde kvartalet 2019. Eftersom metoden att räkna ut andelstalen har ändrats kommer förändringen slå olika på olika lägenheter i förhållande till nuvarande avgifter. Men samtliga lägenheter kommer efter förändringen att betala 668 kr/m2 boyta, vilket är jämförelsevis lägre än den nivå som gällde innan några nya lägenheter stod klara, nämligen 692 kr/m2.

Notera att balkong- och uteplatstillägg inte påverkas av denna justering. Styrelsen kommer att se över nivån på dessa framöver.

Finansiellt läge

Likviditeten i föreningen är för närvarande tillfredsställande, men det finns en rad osäkerhetsfaktorer som gör att en större sänkning inte är aktuell just nu.

Som indikerades av styrelsen på ordinarie stämma återstår fortfarande slutgiltig reglering av betalningar från Boetten för takbygget. Därtill inväntas fortfarande närmare information om vad kommande fasadbyte ska kosta totalt och lagom till det blir klart kommer sedan ett fönsterbyte. Vi har också renoveringen av Bibilioteksgången att ta hänsyn till där exakt tidpunkt för start inte är känd ännu och som också den kommer innebära betydande utgifter.

Ett eventuellt behov av extra likviditet framöver kan komma att hanteras genom upptagning av nya banklån. Avgiftsuttag och riskerna med långsiktig skuldsättning behöver alltid balanseras över tid. Föreningens skuldsättning ökade markant i samband med stambytet som startade 2012, men räntan är alltjämt mycket låg vilket i skrivande stund givetvis är till stor fördel.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter