Namn i nya porttelefonerna ska korrigeras

Vid importering av namn och nummer till de nya porttelefonerna hamnade vissa i omvänd ordning (förnamn följt av efternamn istället för tvärtom). Det medför att vissa personer ligger inlagda med förnamnet först i porttelefonen, vilket gör instruktionerna på skärmen missvisande. Detta kommer installatören att gå igenom i början av nästa vecka för att göra listan konsekvent (och som följd blir instruktionerna på skärmen korrekt). När allt är klart ska alla vara sökbara på ens efternamns första bokstav.

Alla namn är inlagda, men har du inte registrerat ditt telefonnummer under perioden vi efterfrågade det så kommer bara en "startsignal" (inget nummer rings eftersom inget nummer finns kopplat till namnet). För att få numret inlagt, hör av er till Cura/felanmälan, så kommer detta ske när systemet är fullt installerat.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter