Valberedningens förslag inför stämman

Nedan finner ni länkar till de förslag som valberedningen gör gällande val av styrelse och styrelsearvode, samt självpresentationer från de föreslagna.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter