Samtliga soprum överbelastade

Om det inte sker en förbättring vid avlämning av grovsopor kommer rummen att stängas. När kärlen är fulla får sopor absolut inte lämnas på golvet.

Ragn-Sells tömmer inte kärlen om golvet är blockerat! Överbelastning leder även till ökade kostnader, vilket i längden bidrar till högre månadsavgift.

Om grovsoprummet är fullt får du återkomma med dina sopor (tömning varje tisdag). Se anvisningar på dörren till grovsoprummet.

Fortsättningsvis får heller inga större möbler såsom sängar, skåp mm ställas i garaget pga brandrisk. Du får i framtiden själv ansvara för att dessa transporteras till sopstationen. Platsen kommer att spärras av.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter