Avgift vid andrahandsuthyrning

Styrelsen har tagit beslut om att en engångsavgift ska tas ut per år vid andrahandsuthyrning bestående av tio procent (10%) av ett prisbasbelopp (45 500 kr för 2018). Detta med stöd av föreningens stadgar. Detta kommer gälla nyinkomna ansökningar, från och med
1 April 2018.

Andrahandsuthyrning måste bli beviljad av styrelsen och reglerna för när andrahandsuthyrning är möjlig finns på vår web i boendepärmen. Kontakta styrelsen vid behov av mer information.

Vi vill från styrelsens sida påpeka att andrahandsuthyrning inte får göras utan godkännande från styrelsen.

Hälsningar
Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter