Extra stämma 17 januari

Styrelsen kallar återigen medlemmarna i brf Annexet till en extra stämma.
Det är den ekonomiska planen för brf Annexet som vi medlemmar ska besluta om. Planen är fortfarande under arbete, men delas ut till samtliga medlemmar inom kort. Den gås igenom under extra stämman.*
Ett framtida fönsterbyte kräver också en medlemsomröstning.
Välkomna!

* Förfarandet är avstämt med och godkänt av HSB:s jurist.

Plats: Marknadssalen, Gustav Bergs väg 17
Datum: 17 januari 2018
Tid: 19:00

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Ordförandes val av sekreterare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Dagordning
 6. Val av två personer jämte ordförande justera protokollet
 7. Val av rösträknare
 8. Kallelse till extra föreningsstämma
 9. Beslut om den ekonomiska planen
 10. Beslut om framtida fönsterbyte
 11. Mötets avslutande

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter