Extrastämma 21 december

Styrelsen kallar medlemmarna i brf Annexet till extrastämma

Som tidigare meddelats ska tre nya ordinarie ledamöter väljas in i styrelsen, efter avgående Annika Branderud, Anna Fredriksson och Maria Móra.
(Val av ordförande sker internt, vid styrelsens konstituerande möte.)

Styrelsen vill också ha stämmans beslut på fasadbyte av fastigheten. Ett byte ligger i underhållsplanen för 2018. En ny och fräsch fasad passar dessutom väl in i Täby kommuns planer på  att rusta upp Biblioteksgången till ett levande promenadstråk.
Efter stämman sker öppen diskussion om brf Annexets framtid, där styrelsen har några egna punkter att ta upp, samt att det är öppet för förslag och frågor.

Plats: Hörsalen Biblioteksgången 13 (ovanför biblioteket)
Datum: 21 December 2017
Tid: 19:00

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Ordförandes val av sekreterare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Dagordning
 6. Val av två personer jämte ordförande justera protokollet
 7. Val av rösträknare
 8. Kallelse till extra föreningsstämma
 9. Beslut om fyllnadsval till styrelsen
 10. Beslut om fasadbyte
 11. Övriga frågor
 12. Mötets avslutande

Valberedningens förslag inför stämman

Fyllnadsval till styrelse för verksamhetsår 2017/18

Som ersättare för ordinarie ledamöter Maria Móra, Anna Fredriksson och Annika Branderud föreslår valberedningen
Tina Ottosson, Lida Vahid och Jonas Berndtsson. Valberedningen föreslår också som styrelsesuppleant Anders Lekman.
Alla dessa väljes fram till ordinarie stämma 2018.

Självpresentationer av kandidater:

Tina Ottosson: Jag är 54 år, är en projektledar-personlighet som gillar ordning och reda och som har lätt för att få saker gjorda. Är glad och social och gillar utmaningar.
Jag är utbildad inom journalistik och media och är projektledare från IHM. Sedan fem år tillbaka arbetar jag på Itrim Täby, med flera olika uppdrag, bl.a. receptionsansvarig, samordnare, centerchef och instruktör/administratör.
Mina tidigare styrelse-erfarenheter är som medlem i NCCs grupp under byggnationen på Esplanaden och som ledamot i Brf Täby Torg.

Lida Vahid: Jag är 52 år, arbetar som förskolelärare och har pedagogiskt ansvar i förskoleklass. Jag har aldrig varit i en styrelse men tycker att det är aldrig försent att lära nya saker. Jag ser fram emot att kunna vara med och hjälpa i styrelsen för ännu en bättre förening.

Jonas Berndtsson: Jag är 34 år och har Magisterutbildning i ekonomi, inriktning finansiering. Jag arbetar som Process Manager inom värdepapper/back office på SEB. Jag har ingen tidigare styrelseerfarenhet.

Anders Lekman: Jag är 73 år. Jag har varit anställd hos bl a Ericsson c:a 15 år som produktionstekniker och produktionschef, Teknikföretagen (Svenskt Näringsliv) ca 25 år som ombudsman/företagsrådgivare i lag och avtal samt förhandlingar inom dessa områden.

Valberedningen
Ola Kellberg & Helena Brynell

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter