Vi byter förvaltare!

Styrelsen för brf Annexet har beslutat att byta fastighetsförvaltning och ekonomisk förvaltning från och med 1 januari 2018.

Ny fastighetsförvaltare blir företaget Cura:
curaforvaltning.se
Ny ekonomisk förvaltare blir Princip Redovisning AB:
principredovisning.se

Du som vill börja betala via autogiro, eller fortsätta med tidigare
autogiro, bör snarast kontakta din internetbank för medgivande.
Detta bör ske senast​ ​den​ ​1​ ​december​ ​2017​.
Klicka här för mer information!

Vänligen
Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter