Rapport från info-möte 7/11

Byggföretaget Boetten och brf Annexets styrelse höll tisdagen den 7 november ett informationsmöte om takbygget. Cirka 40 medlemmar i brf Annexet närvarade vid mötet.

Boettens platschef Stefan Jonsson beskrev hur bygget fortskrider:

 • Byggnadsställningar sätts nu upp på återstående fastighet, Biblioteksgången 2-4. I början av december byggs väderskydd och yttertaket börjar rivas. Bilning av 60 kvm betong beräknas ta tre till fyra veckor.
 • Under vecka 47-48 ställs en stor kranbil på parksidan, för lyft av tak och väggar till lägenheterna i BG 8, och därefter i BG 6. I februari ska dessa första lägenheter stå klara.

Under tiden kranbilen är på plats kan inga färdtjänstfordon eller andra bilar köra till vändplanen. Styrelsen återkommer med mer information om detta.

 • “Vattenläckorna” på sjunde våningen har visat sig vara kondens. Nedkylning från taket, värme från golvet skapade fukt. Ett mindre “innertak” har satts upp under väderskyddet samtidigt som fläktar tillför värme.
 • Under allhelgonahelgen utfördes jourarbete på taket. Enligt avtal kan arbete pågå kl. 07-18 vardagar och kl 08-16 lördagar.
 • Under julhelgen planeras takarbete 27-29 december.
 • Boende uppmanas ringa Q Park telnr 0771 – 96 90 00 för att få bort underleverantörers felparkerade bilar på parksidan.
 • I augusti-september 2018 ska hela åttonde våningen stå klar och den sista lägenheten är lämnad till försäljning.
Boetten sätter varje vecka upp ett veckobrev med information om vad som sker fortsättningsvis. Brf Annexets medlemmar kan också ta del av informationen via nätet; s.brfannexet.se/boetten
 
Efter Boettens redogörelse fortsatte styrelsen med egen information och tillfälle till frågor:
 • Full ersättning för extra elkostnader har beslutats. Formerna för hur utbetalning ska ske är ännu inte utrett, eftersom brf Annexet vid årsskiftet byter fastighetsförvaltare/ekonomisk förvaltning. Enklast är utbetalning direkt till medlemmarnas konto i januari. Om detta är problematiskt för enskild medlem, kontakta Eva Lindau, eva@brfannexet.se, eller 0702 – 69 91 21.
 • Byte av fasad finns i underhållsplanen för 2018. Styrelsen diskuterar nu ett tidigarelagt byte, när byggställningarna redan finns uppe.
 • De 19 nya lägenheterna innebär att andelstalen för fastigheten ska räknas om - med god förhoppning om bevarande av låga avgifter.
 • Extra stämma ska snarast hållas, dels för beslut om fasadbyte, dels för inval av nya styrelseledamöter efter dem som har slutat.
  (Avhoppen har skett av personliga skäl, styrelsen är enig och vid gott humör.)

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter