Protokoll - Informationsmöte med Boetten 12:e juni 2017

Bakgrund

Totalt ska 19 lägenheter byggas. Ritningarna är fortfarande preliminära och kommer fastställas efter sommaren. Information gällande intresselistor, köp av lägenhet och så vidare kommer efter sommaren.

Balkongtak - våning 7

Med största sannolikhet kommer Boetten inte behöva riva balkongtaken på våning 7. För att undvika detta har de byggt byggnadsställningen med nivåskillnader. Det innebär dessvärre att ställningen skymmer en del ljusinsläpp.

Balkongerna på våning 7 kommer med största sannolikhet kunna användas under sommaren.

Informationsblad

Varje vecka försöker Boetten sätta upp informationsblad i våra entréer. Dessa är kortfattade och tar upp större händelser nästkommande vecka. Styrelsen kompletterar med information då det är möjligt.

Underentreprenörer

Hela byggprojektet sker genom en rad underentreprenörer - samtliga leds och ansvaras av Boetten.

Rökning

Rökning vid vår byggnad och vid byggnadsställningarna verkar ha blivit bättre - ingen medlem kunde vittna om motsatsen. Om det dyker upp igen måste vi rapportera det direkt till styrelsen eller direkt till Boetten.

Helgarbete

Om något delprojekt hamnar i tidsbrist behöver Boetten arbeta även på lördagar. Detta arbete får ske mellan klockan 08:00 -16:00. En medlem meddelade att hissen har nyttjats efter kl 19 på en vardag - Stefan lovade att kolla upp detta.

Portar

En av portarna har gått sönder och flera verkar ha fått skador - besiktning är beställd. Besiktningen kommer ske i samtliga trapphus för att utreda eventuella skador samt åtgärda dessa.

Återställande av skador

Skador som skett i samband med bygget kommer att återställas. Allt material (t.ex. altangolv) har sparats och är adressmärkts. Ambitionen är att sätta tillbaka allt material samt reparera alla eventuella skador till det tillstånd som de var då arbetet inleddes.

Övrigt
  • Det är ytterst viktigt att ingen tar bort något från ställningen! Det kan utgöra en säkerhetsrisk och vara livsfarligt. Ställningen kommer tas bort så fort det är möjligt.
  • Boetten meddelar att all oreda som orsakats av bygget kommer att städas bort.
  • Arbetet kommer pågå under hela sommaren (mer eller mindre).
  • Frågor kring färdtjänst kom upp eftersom det är trångt på baksidan. Boetten meddelar att de framgent kommer se till att deras fordon parkeras när de inte lastas av. Detta för att ge mer plats åt färdtjänst och annan trafik.
  • Byggställningen kommer ställas upp vid port 4 & 2 kring årsskiftet 17/18.

Kontaktinformation

Stefan.jonsson@boetten.se
072-5103003

Jim.diviak@boetten.se
073-8421246

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter